SNP Profiles of "EET 95 [ECU]"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
2. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
3. _GC-03-006-1-06
CG___ATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
4. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
5. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
6. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
7. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
8. _GC-03-006-1-06
CG___ATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
9. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
10. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
11. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
12. _GC-03-006-1-06
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
13. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
14. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
15. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
16. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
17. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
18. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
19. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
20. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
21. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
22. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
23. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
24. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
25. _GC-08-155-3-54
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
26. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
27. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
28. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
29. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
30. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
31. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
32. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
33. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
34. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
35. _GC-08-251-8-19
CGGGATAGCCTTCCCTCCGTCTATGGAC
36. _3106_3
CG___AT_______________CCGTCT______AC
37. _3106_5
CG___AT_______________CCGTCT______AC
38. _3106_6
CG___AT_______________CCGTCT______AC
39. _3106_7
CG___AT_______________CCGTCT______AC
40. _3106_8
CG___AT_______________CCGTCT______AC
41. _3106_9
CG___AT_______________CCGTCT______AC
42. _3106_14
CG___AT_______________CCGTCT______AC
43. _3106_15
CG___AT_______________CCGTCT______AC
44. _3106_16
CG___AT_______________CCGTCT______AC
45. _3106_1_>_FP
CG___AT_______________CCGTCT______AC
46. _3106_11_>_F
CG___AT_______________CCGTCT______AC
47. _3106_12_>_F
CG___AT_______________CCGTCT______AC
48. _8354_2
CG___AT_______________CCGTCT______AC
49. _8354_6
CG___AT_______________CCGTCT______AC
50. _8354_7
CG___AT_______________CCGTCT______AC
51. _8354_8
CG___AT_______________CCGTCT______AC
52. _8354_9
CG___AT_______________CCGTCT______AC
53. _8354_10
CG___AT_______________CCGTCT______AC
54. _8354_11
CG___AT_______________CCGTCT______AC
55. _8354_12
CG___AT_______________CCGTCT______AC
56. _8354_13
CG___AT_______________CCGTCT______AC
57. _8354_14
CG___AT_______________CCGTCT______AC
58. _8354_15
CG___AT_______________CCGTCT______AC
59. _8354_16
CG___AT_______________CCGTCT______AC
60. _8354_17
CG___AT_______________CCGTCT______AC
61. _8819_1
CG___AT_______________CCGTCT______AC
62. _8819_2
CG___AT_______________CCGTCT______AC
63. _8819_3
CG___AT_______________CCGTCT______AC
64. _8819_4
CG___AT_______________CCGTCT______AC
65. _8819_5
CG___AT_______________CCGTCT______AC
66. _8819_6
CG___AT_______________CCGTCT______AC
67. _8819_7
CG___AT_______________CCGTCT______AC
68. _8819_8
CG___AT_______________CCGTCT______AC
69. _8819_9
CG___AT_______________CCGTCT______AC
70. _8819_10
CG___AT_______________CCGTCT______AC
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
CG___AT_______________CCGTCT______AC
72. _RUQ_414
________________________CC___CT___GGAC
73. _RUQ_414
_______________TTCC___CCGTCT___GGAC
74. _RUQ_414
CG___AT_______________CCGTCT______AC
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
2. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
3. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
4. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
5. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
6. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
7. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
8. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
9. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
10. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
11. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
12. _GC-03-006-1-06
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
13. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
14. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGG___CCAG
15. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
16. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
17. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
18. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
19. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
20. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACC___
21. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
22. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
23. _GC-08-155-3-54
CC___GGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
24. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
25. _GC-08-155-3-54
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
26. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
27. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
28. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
29. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
30. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
31. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
32. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
33. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
34. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
35. _GC-08-251-8-19
CCAAGGCCATGGGGATCTAGGGAACCAG
36. _3106_3
CCAA___CC_________AT______GG______AG
37. _3106_5
CCAA___CC_________AT______GG______AG
38. _3106_6
CCAA___CC_________AT______GG______AG
39. _3106_7
CCAA___CC_________AT______GG______AG
40. _3106_8
CCAA___CC_________AT______GG______AG
41. _3106_9
CCAA___CC_________AT______GG______AG
42. _3106_14
CCAA___CC_________AT______GG______AG
43. _3106_15
CCAA___CC_________AT______GG______AG
44. _3106_16
CCAA___CC_________AT______GG______AG
45. _3106_1_>_FP
CCAA___CC_________AT______GG______AG
46. _3106_11_>_F
CCAA___CC_________AT______GG______AG
47. _3106_12_>_F
CCAA___CC_________AT______GG______AG
48. _8354_2
CCAA___CC_________AT______GG______AG
49. _8354_6
CCAA___CC_________AT______GG______AG
50. _8354_7
CCAA___CC_________AT______GG______AG
51. _8354_8
CCAA___CC_________AT______GG______AG
52. _8354_9
CCAA___CC_________AT______GG______AG
53. _8354_10
CCAA___CC_________AT______GG______AG
54. _8354_11
CCAA___CC_________AT______GG______AG
55. _8354_12
CCAA___CC_________AT______GG_________
56. _8354_13
CCAA___CC_________AT______GG______AG
57. _8354_14
CCAA___CC_________AT______GG______AG
58. _8354_15
CC______CC_________AT______GG______AG
59. _8354_16
CCAA___CC_________AT______GG______AG
60. _8354_17
CCAA___CC_________AT______GG______AG
61. _8819_1
CCAA___CC_________AT______GG______AG
62. _8819_2
CCAA___CC_________AT______GG______AG
63. _8819_3
CCAA___CC_________AT______GG______AG
64. _8819_4
CCAA___CC_________AT______GG______AG
65. _8819_5
CCAA___CC_________AT______GG______AG
66. _8819_6
CCAA___CC_________AT______GG______AG
67. _8819_7
CCAA___CC_________AT______GG______AG
68. _8819_8
CCAA___CC_________AT______GG______AG
69. _8819_9
CCAA___CC_________AT______GG______AG
70. _8819_10
CCAA___CC_________AT______GG______AG
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
___AA___CC_________AT______GG______AG
72. _RUQ_414
GGAA____________GGATCT_________CC___
73. _RUQ_414
CCAA___CC___GGGGAT____________CCAG
74. _RUQ_414
CCAA___CC_________AT______GG______AG
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
2. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
3. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
4. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
5. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
6. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
7. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
8. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
9. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
10. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
11. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
12. _GC-03-006-1-06
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
13. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAA___
14. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
15. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
16. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
17. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
18. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
19. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
20. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
21. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
22. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
23. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
24. _GC-08-155-3-54
ACAC___AGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
25. _GC-08-155-3-54
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
26. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
27. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
28. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
29. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
30. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
31. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
32. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
33. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
34. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
35. _GC-08-251-8-19
ACACCTAGGTAGCGCCCCAATTAGAAAA
36. _3106_3
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
37. _3106_5
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
38. _3106_6
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
39. _3106_7
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
40. _3106_8
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
41. _3106_9
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
42. _3106_14
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
43. _3106_15
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
44. _3106_16
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
45. _3106_1_>_FP
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
46. _3106_11_>_F
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
47. _3106_12_>_F
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
48. _8354_2
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
49. _8354_6
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
50. _8354_7
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
51. _8354_8
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
52. _8354_9
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
53. _8354_10
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
54. _8354_11
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
55. _8354_12
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
56. _8354_13
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
57. _8354_14
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
58. _8354_15
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
59. _8354_16
___AC______GT___CGCC______TTAG______
60. _8354_17
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
61. _8819_1
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
62. _8819_2
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
63. _8819_3
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
64. _8819_4
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
65. _8819_5
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
66. _8819_6
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
67. _8819_7
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
68. _8819_8
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
69. _8819_9
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
70. _8819_10
___ACCT___GT___CGCC______TTAG______
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
___ACCT___GT___CGCC______TTAA______
72. _RUQ_414
__________________CGCCCCAA____________
73. _RUQ_414
___ACCT___GT___GGCCCC___TT_________
74. _RUQ_414
___ACCT___GT___CGCC______TTAA______
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
2. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
3. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAA___GGCTCG
4. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
5. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
6. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
7. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
8. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
9. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
10. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
11. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
12. _GC-03-006-1-06
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
13. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
14. _GC-08-155-3-54
___CTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
15. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
16. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
17. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
18. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
19. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
20. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
21. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
22. _GC-08-155-3-54
CT___GTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
23. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
24. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
25. _GC-08-155-3-54
CTCTGTAGTTTTTTCCCG___GGGGCTCG
26. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
27. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
28. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
29. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
30. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
31. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
32. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
33. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
34. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
35. _GC-08-251-8-19
CTCTGTAGTTTTTTCCCGAAGGGGCTCG
36. _3106_3
______GT_____________________GG___CT___
37. _3106_5
______GT___________________________CT___
38. _3106_6
______GT_____________________GG___CT___
39. _3106_7
______GT_____________________GG___CT___
40. _3106_8
______GT_____________________GG___CT___
41. _3106_9
______GT_____________________GG___CT___
42. _3106_14
______GT_____________________GG___CT___
43. _3106_15
______GT_____________________GG___CT___
44. _3106_16
______GT_____________________GG___CT___
45. _3106_1_>_FP
______GT_____________________GG___CT___
46. _3106_11_>_F
______GT_____________________GG___CT___
47. _3106_12_>_F
______GT_____________________GG___CT___
48. _8354_2
______GT_____________________GG___CT___
49. _8354_6
______GT_____________________GG___CT___
50. _8354_7
______GT_____________________GG___CT___
51. _8354_8
______GT_____________________GG___CT___
52. _8354_9
______GT_____________________GG___CT___
53. _8354_10
______GT_____________________GG___CT___
54. _8354_11
______GT_____________________GG___CT___
55. _8354_12
______GT_____________________GG___CT___
56. _8354_13
______GT_____________________GG___CT___
57. _8354_14
______GT_____________________GG___CT___
58. _8354_15
______GT_____________________GG___CT___
59. _8354_16
______GT_____________________GG___CT___
60. _8354_17
______GT_____________________GG___CT___
61. _8819_1
______GT_____________________GG___CT___
62. _8819_2
______GT_____________________GG___CT___
63. _8819_3
______GT_____________________GG___CT___
64. _8819_4
______GT_____________________GG___CT___
65. _8819_5
______GT_____________________GG___CT___
66. _8819_6
______GT_____________________GG___CT___
67. _8819_7
______GT_____________________GG___CT___
68. _8819_8
______GT_____________________GG___CT___
69. _8819_9
______GT_____________________GG___CT___
70. _8819_10
______GT_____________________GG___CT___
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
______GT_____________________GG___CT___
72. _RUQ_414
____________TT____________AGCCCGCT___
73. _RUQ_414
___CTGTAG______TTCC______GGGGTT___
74. _RUQ_414
______GT_____________________GG___CT___
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
2. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
3. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTT___CCAGGGAT
4. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
5. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
6. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
7. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
8. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
9. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
10. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
11. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
12. _GC-03-006-1-06
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
13. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
14. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
15. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
16. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
17. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
18. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
19. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
20. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
21. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
22. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
23. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
24. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
25. _GC-08-155-3-54
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
26. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
27. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
28. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
29. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
30. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
31. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
32. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
33. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
34. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
35. _GC-08-251-8-19
AGTTGGCTATTTAGCTTTCCCCAGGGAT
36. _3106_3
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
37. _3106_5
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
38. _3106_6
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
39. _3106_7
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
40. _3106_8
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
41. _3106_9
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
42. _3106_14
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
43. _3106_15
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
44. _3106_16
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
45. _3106_1_>_FP
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
46. _3106_11_>_F
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
47. _3106_12_>_F
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
48. _8354_2
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
49. _8354_6
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
50. _8354_7
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
51. _8354_8
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
52. _8354_9
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
53. _8354_10
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
54. _8354_11
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
55. _8354_12
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
56. _8354_13
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
57. _8354_14
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
58. _8354_15
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
59. _8354_16
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
60. _8354_17
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
61. _8819_1
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
62. _8819_2
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
63. _8819_3
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
64. _8819_4
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
65. _8819_5
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
66. _8819_6
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
67. _8819_7
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
68. _8819_8
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
69. _8819_9
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
70. _8819_10
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
___TT______ATTTAG_________CCAG___AT
72. _RUQ_414
_______________TT_________CCCC_________
73. _RUQ_414
-_______________AGCC______CC___GG___
74. _RUQ_414
___TTGG___ATTTAG_________CCAG___AT
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCT___TTCTGTACGTCTTTAAGG
2. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
3. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTT___GG
4. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
5. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
6. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
7. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
8. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
9. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
10. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
11. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
12. _GC-03-006-1-06
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
13. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
14. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
15. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
16. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
17. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
18. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
19. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
20. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
21. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
22. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
23. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
24. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
25. _GC-08-155-3-54
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
26. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
27. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
28. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
29. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
30. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
31. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
32. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
33. _GC-08-251-8-19
___AGTTCTCTTTCTGTAC___CTTTAAGG
34. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
35. _GC-08-251-8-19
CTAGTTCTCTTTCTGTACGTCTTTAAGG
36. _3106_3
_________CT______CT______GTCT___AA___
37. _3106_5
_________CT______CT______GTCT_________
38. _3106_6
_________CT______CT______GTCT___AA___
39. _3106_7
_________CT______CT______GTCT___AA___
40. _3106_8
_________CT______CT______GTCT___AA___
41. _3106_9
_________CT______CT______GTCT___AA___
42. _3106_14
_________CT______CT______GTCT___AA___
43. _3106_15
_________CT______CT______GTCT___AA___
44. _3106_16
_________CT______CT______GTCT___AA___
45. _3106_1_>_FP
_________CT______CT______GTCT___AA___
46. _3106_11_>_F
_________CT______CT______GTCT___AA___
47. _3106_12_>_F
_________CT______CT______GTCT___AA___
48. _8354_2
_________CT______CT______GTCT___AA___
49. _8354_6
_________CT______CT______GTCT___AA___
50. _8354_7
_________CT______CT______GTCT___AA___
51. _8354_8
_________CT______CT______GTCT___AA___
52. _8354_9
_________CT______CT______GTCT___AA___
53. _8354_10
_________CT______CT______GTCT___AA___
54. _8354_11
_________CT______CT______GTCT___AA___
55. _8354_12
_________CT______CT______GTCT___AA___
56. _8354_13
_________CT______CT______GTCT___AA___
57. _8354_14
_________CT______CT______GTCT___AA___
58. _8354_15
_________CT______CT______GTCT___AA___
59. _8354_16
_________CT______CT______GTCT___AA___
60. _8354_17
_________CT______CT______GTCT___AA___
61. _8819_1
_________CT______CT______GTCT___AA___
62. _8819_2
_________CT______CT______GTCT___AA___
63. _8819_3
_________CT______CT______GTCT___AA___
64. _8819_4
_________CT______CT______GTCT___AA___
65. _8819_5
_________CT______CT______GTCT___AA___
66. _8819_6
_________CT______CT______GTCT___AA___
67. _8819_7
_________CT______CT______GTCT___AA___
68. _8819_8
_________CT______CT_________CT___AA___
69. _8819_9
_________CT______CT______GTCT___AA___
70. _8819_10
_________CT______CT______GTCT___AA___
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
_________CC______CT______GTCT___AC___
72. _RUQ_414
___AGTT_________________________________
73. _RUQ_414
___AGTT__________________GT___CT______
74. _RUQ_414
_________CT______CT______GTCT___AC___
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95    
1. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
2. _GC-03-006-1-06
CT___CTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
3. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
4. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAA___AGACX_XX_XX_X
5. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACC___ACX_XX_XX_X
6. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
7. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
8. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
9. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
10. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
11. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
12. _GC-03-006-1-06
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
13. _GC-08-155-3-54
CTCTCT___AGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
14. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
15. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
16. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
17. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
18. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
19. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
20. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
21. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
22. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
23. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
24. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
25. _GC-08-155-3-54
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
26. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
27. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
28. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
29. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
30. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
31. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
32. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
33. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
34. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
35. _GC-08-251-8-19
CTCTCTCGAGCTACAACCAGACX_XX_XX_X
36. _3106_3
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
37. _3106_5
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
38. _3106_6
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
39. _3106_7
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
40. _3106_8
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
41. _3106_9
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
42. _3106_14
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
43. _3106_15
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
44. _3106_16
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
45. _3106_1_>_FP
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
46. _3106_11_>_F
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
47. _3106_12_>_F
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
48. _8354_2
CT___CT___AGCT_______________X_XX_XX_X
49. _8354_6
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
50. _8354_7
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
51. _8354_8
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
52. _8354_9
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
53. _8354_10
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
54. _8354_11
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
55. _8354_12
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
56. _8354_13
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
57. _8354_14
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
58. _8354_15
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
59. _8354_16
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
60. _8354_17
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
61. _8819_1
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
62. _8819_2
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
63. _8819_3
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
64. _8819_4
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
65. _8819_5
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
66. _8819_6
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
67. _8819_7
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
68. _8819_8
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
69. _8819_9
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
70. _8819_10
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X
71. _Cabiria_EET_95_CATIE
______CTCGAG__________________X_XX_XX_X
72. _RUQ_414
___CT___CG_____________________X_XX_XX_X
73. _RUQ_414
___CTCTCGAG__________________X_XX_XX_X
74. _RUQ_414
CT___CTCGAGCT_______________X_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018
2._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
3._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
4._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
5._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
6._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
7._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
8._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 11
Notes: 11 > FBP2
 Mars, 2018
9._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP3
 Mars, 2018
10._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018
11._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018
12._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018
13._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
14._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
15._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
16._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
17._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
18._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
19._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018
20._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018
21._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
22._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018
23._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018
24._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018
25._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54
Location: Tree: 17
Notes: 17
 Mars, 2018
26._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
27._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
28._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
29._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
30._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
31._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
32._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018
33._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
34._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018
35._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018
36._EET_95_[ECU]
Location: 3106 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
37._EET_95_[ECU]
Location: 3106 5
 Dapeng Zhang, 2016
38._EET_95_[ECU]
Location: 3106 6
 Dapeng Zhang, 2016
39._EET_95_[ECU]
Location: 3106 7
 Dapeng Zhang, 2016
40._EET_95_[ECU]
Location: 3106 8
 Dapeng Zhang, 2016
41._EET_95_[ECU]
Location: 3106 9
 Dapeng Zhang, 2016
42._EET_95_[ECU]
Location: 3106 14
 Dapeng Zhang, 2016
43._EET_95_[ECU]
Location: 3106 15
 Dapeng Zhang, 2016
44._EET_95_[ECU]
Location: 3106 16
 Dapeng Zhang, 2016
45._EET_95_[ECU]
Location: 3106 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
46._EET_95_[ECU]
Location: 3106 11 > F
 Dapeng Zhang, 2016
47._EET_95_[ECU]
Location: 3106 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016
48._EET_95_[ECU]
Location: 8354 2
 Dapeng Zhang, 2016
49._EET_95_[ECU]
Location: 8354 6
 Dapeng Zhang, 2016
50._EET_95_[ECU]
Location: 8354 7
 Dapeng Zhang, 2016
51._EET_95_[ECU]
Location: 8354 8
 Dapeng Zhang, 2016
52._EET_95_[ECU]
Location: 8354 9
 Dapeng Zhang, 2016
53._EET_95_[ECU]
Location: 8354 10
 Dapeng Zhang, 2016
54._EET_95_[ECU]
Location: 8354 11
 Dapeng Zhang, 2016
55._EET_95_[ECU]
Location: 8354 12
 Dapeng Zhang, 2016
56._EET_95_[ECU]
Location: 8354 13
 Dapeng Zhang, 2016
57._EET_95_[ECU]
Location: 8354 14
 Dapeng Zhang, 2016
58._EET_95_[ECU]
Location: 8354 15
 Dapeng Zhang, 2016
59._EET_95_[ECU]
Location: 8354 16
 Dapeng Zhang, 2016
60._EET_95_[ECU]
Location: 8354 17
 Dapeng Zhang, 2016
61._EET_95_[ECU]
Location: 8819 1
 Dapeng Zhang, 2016
62._EET_95_[ECU]
Location: 8819 2
 Dapeng Zhang, 2016
63._EET_95_[ECU]
Location: 8819 3
 Dapeng Zhang, 2016
64._EET_95_[ECU]
Location: 8819 4
 Dapeng Zhang, 2016
65._EET_95_[ECU]
Location: 8819 5
 Dapeng Zhang, 2016
66._EET_95_[ECU]
Location: 8819 6
 Dapeng Zhang, 2016
67._EET_95_[ECU]
Location: 8819 7
 Dapeng Zhang, 2016
68._EET_95_[ECU]
Location: 8819 8
 Dapeng Zhang, 2016
69._EET_95_[ECU]
Location: 8819 9
 Dapeng Zhang, 2016
70._EET_95_[ECU]
Location: 8819 10
 Dapeng Zhang, 2016

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica

71._EET_95_[ECU]
Location: Cabiria EET 95 CATIE
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

72._EET_95_[ECU] RUQ 414
 Jocelyn De Wever et al., 2019
73._EET_95_[ECU] RUQ 414
 Dapeng Zhang, 2014
74._EET_95_[ECU] RUQ 414
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP521 30TcSNP529
31TcSNP534 32TcSNP547 33TcSNP560 34TcSNP561 35TcSNP577
36TcSNP591 37TcSNP602 38TcSNP606 39TcSNP619 40TcSNP645
41TcSNP653 42TcSNP689 43TcSNP701 44TcSNP702 45TcSNP723
46TcSNP731 47TcSNP751 48TcSNP776 49TcSNP799 50TcSNP823
51TcSNP836 52TcSNP860 53TcSNP872 54TcSNP878 55TcSNP891
56TcSNP894 57TcSNP899 58TcSNP917 59TcSNP929 60TcSNP944
61TcSNP953 62TcSNP994 63TcSNP998 64TcSNP999 65TcSNP1034
66TcSNP1041 67TcSNP1060 68TcSNP1062 69TcSNP1063 70TcSNP1075
71TcSNP1096 72TcSNP1111 73TcSNP1126 74TcSNP1144 75TcSNP1149
76TcSNP1156 77TcSNP1165 78TcSNP1175 79TcSNP1242 80TcSNP1253
81TcSNP1270 82TcSNP1309 83TcSNP1350 84TcSNP1383 85TcSNP1414
86TcSNP1439 87TcSNP1442 88TcSNP1458 89TcSNP1484 90TcSNP1520
91Tcm001s00947643 92Tcm002s20575712 93Tcm003s01336581 94Tcm003s07402719 95Tcm006s26664133