SNP Profiles matching EET-95

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
1._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
2._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
3._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
4._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
5._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
6._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
7._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
8._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
9._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
10._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
11._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
12._EET_95_[ECU]
ATAA_CC____CCCTGG_CT_
13._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
14._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
15._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
16._EET_95_[ECU]
AT_CTCC____CCCTGG_CT_
17._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
18._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
19._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
20._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
21._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
22._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
23._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
24._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
25._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
26._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
27._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
28._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
29._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
30._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
31._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
32._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
33._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
34._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
35._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
36._GC-08-251-8-19
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
37._GC-08-251-8-19
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
38._GC-08-251-8-19
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
39._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
40._GC-08-155-3-54
ATAA_CCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
41._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
42._GC-08-251-8-19
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
43._GC-08-251-8-19
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
44._GC-08-251-8-19
ATAACTCCAGAGCT_CCCTGGTTCTCT
45._GC-08-251-8-19
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
46._GC-08-251-8-19
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
47._GC-08-251-8-19
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
48._GC-08-251-8-19
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
49._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAG_CTCCCTGGTTCTCT
50._GC-03-006-1-06
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
51._GC-03-006-1-06
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
52._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
53._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
54._GC-03-006-1-06
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
55._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
56._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
57._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
58._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
59._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
60._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
61._GC-03-006-1-06
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
62._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
63._GC-03-006-1-06
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
64._GC-03-006-1-06
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
65._GC-03-006-1-06
AT_CTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
66._GC-03-006-1-06
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
67._GC-03-006-1-06
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
68._GC-03-006-1-06
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
69._GC-03-006-1-06
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
70._RUQ_414
ATACCTCC____CCCTGG_CT_
71._EET_95_[ECU]
ATACCTCC____CCCTGG_CT_
72._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
73._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
74._C_SUL_7
ATACCTCC____CCCTGG_CT_
75._UF_29
ATAACTAC____CCCC__CT_
76._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
77._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
78._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
79._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
80._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
81._UF_29
ATAACTAC____CCCC__CT_
82._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
83._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
84._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
85._RUQ_383
ATACCTCC____CCCTGG_CT_
86._JA_6_/2_[POU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
87._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
88._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
89._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
90._EET_58_[ECU]
ATACCTCC____CCCTAG_CT_
91._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
92._COCA_3310_/3_[CHA]
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
93._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
94._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
95._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
96._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
97._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
98._COCA_3310_/3_[CHA]
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
99._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
100._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCC_TTCTTT
101._GC-08-284-8-56
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTAGTTCTCT
102._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCC_TTCTTT
103._GC-08-284-8-56
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTAGTTCTCT
 1516171819202122232425262728
_Input profile
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
1._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
2._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
3._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
4._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
5._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
6._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
7._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
8._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
9._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
10._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
11._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
12._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
13._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
14._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
15._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
16._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT__
17._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
18._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
19._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
20._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
21._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
22._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
23._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
24._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
25._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
26._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
27._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
28._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
29._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
30._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
31._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
32._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
33._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
34._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
35._EET_95_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
36._GC-08-251-8-19
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
37._GC-08-251-8-19
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
38._GC-08-251-8-19
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
39._GC-08-155-3-54
ATAC_AGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
40._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
41._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
42._GC-08-251-8-19
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
43._GC-08-251-8-19
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
44._GC-08-251-8-19
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
45._GC-08-251-8-19
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
46._GC-08-251-8-19
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
47._GC-08-251-8-19
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
48._GC-08-251-8-19
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
49._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
50._GC-03-006-1-06
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
51._GC-03-006-1-06
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
52._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
53._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
54._GC-03-006-1-06
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
55._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
56._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
57._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
58._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
59._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
60._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
61._GC-03-006-1-06
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
62._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
63._GC-03-006-1-06
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
64._GC-03-006-1-06
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
65._GC-03-006-1-06
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCC_
66._GC-03-006-1-06
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
67._GC-03-006-1-06
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
68._GC-03-006-1-06
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
69._GC-03-006-1-06
ATACAAAGCGGGGGCTAAGGATATCCGG
70._RUQ_414
___AG__GG___ATAT_GG
71._EET_95_[ECU]
___AG______ATAT_GG
72._EET_94_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
73._EET_94_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
74._C_SUL_7
___AG__GG___ATAT_GG
75._UF_29
___AG__GG___ATAT_GG
76._EET_94_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
77._EET_94_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
78._EET_94_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
79._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG___ATAT_GG
80._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG___ATAT_GG
81._UF_29
___AG__GG___ATAT_GG
82._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG___ATAT_GG
83._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG___ATAT_GG
84._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG___ATAT_GG
85._RUQ_383
___AG__GG___ATAT_GG
86._JA_6_/2_[POU]
___AG__GG___ATAT_GG
87._UF_29
___AG__GG___ATAT_GG
88._UF_29
___AG__GG___ATAT_GG
89._UF_29
___AG__GG___ATAT_GG
90._EET_58_[ECU]
___AG__GG___ATAT_GG
91._UF_29
___AG__GG___ATAT_GG
92._COCA_3310_/3_[CHA]
___AG__GG___ATAT_GG
93._UF_29
___AG__GG___ATAT_GG
94._UF_29
___AG__GG___ATAT_GG
95._UF_29
___AG__GG___ATAT_GG
96._UF_29
___AG__GG___ATAT_GG
97._UF_29
___AG__GG___ATAT_GG
98._COCA_3310_/3_[CHA]
___AG__GG___ATAT_GG
99._UF_29
___AG__GG___ATAT_GG
100._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAAGGATATCCGG
101._GC-08-284-8-56
ATACAAAGCGGGGGCTAGGGATATCCGG
102._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAAGGATATCCGG
103._GC-08-284-8-56
ATACAAAGCGGGGGCTAGGGATATCCGG
 2930313233343536373839404142
_Input profile
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
1._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
2._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
3._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
4._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
5._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
6._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
7._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
8._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
9._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
10._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
11._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
12._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
13._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
14._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
15._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
16._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
17._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
18._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
19._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
20._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
21._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
22._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
23._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
24._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
25._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
26._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
27._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
28._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
29._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
30._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
31._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
32._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
33._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
34._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
35._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
36._GC-08-251-8-19
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
37._GC-08-251-8-19
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
38._GC-08-251-8-19
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
39._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
40._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
41._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
42._GC-08-251-8-19
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
43._GC-08-251-8-19
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
44._GC-08-251-8-19
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
45._GC-08-251-8-19
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
46._GC-08-251-8-19
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
47._GC-08-251-8-19
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
48._GC-08-251-8-19
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
49._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
50._GC-03-006-1-06
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
51._GC-03-006-1-06
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
52._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
53._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
54._GC-03-006-1-06
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
55._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
56._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
57._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
58._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
59._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
60._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
61._GC-03-006-1-06
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
62._GC-08-155-3-54
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
63._GC-03-006-1-06
ATTTGTAGCGCCAGGT_TTAGCCAGCG
64._GC-03-006-1-06
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
65._GC-03-006-1-06
ATTTGTAGCGCCAGGT_TTAGCCAGCG
66._GC-03-006-1-06
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
67._GC-03-006-1-06
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
68._GC-03-006-1-06
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
69._GC-03-006-1-06
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
70._RUQ_414
AT___CG_AGGT__AG___
71._EET_95_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
72._EET_94_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
73._EET_94_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
74._C_SUL_7
AT___CG_AGGT__AG___
75._UF_29
AT___CG_AGGT__AG___
76._EET_94_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
77._EET_94_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
78._EET_94_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
79._JA_4_/7_[POU]
AT___CG_AAGT__AG___
80._JA_4_/7_[POU]
AT___CG_AAGT__AG___
81._UF_29
AT___CG_AGGT__AG___
82._JA_4_/7_[POU]
AT___CG_AAGT__AG___
83._JA_4_/7_[POU]
AT___CG_AAGT__AG___
84._JA_4_/7_[POU]
AT___CG_AAGT__AG___
85._RUQ_383
AT___CG_AGGT__AG___
86._JA_6_/2_[POU]
AT___CG_AGGT__AG___
87._UF_29
AT___CG_AGGT__AG___
88._UF_29
AT___CG_AGGT__AG___
89._UF_29
AT___CG_AGGT__AG___
90._EET_58_[ECU]
AT___CG_AGGT__AG___
91._UF_29
AT___CG_AGGT__AG___
92._COCA_3310_/3_[CHA]
AT___CG_AGGT__AG___
93._UF_29
AT___CG_AGGT__AG___
94._UF_29
AT___CG_AGGT__AG___
95._UF_29
AT___CG_AGGT__AG___
96._UF_29
AT___CG_AGGT__AG___
97._UF_29
AT___CG_AGGT__AG___
98._COCA_3310_/3_[CHA]
AT___CG_AGGT__AG___
99._UF_29
AT___CG_AGGT__AG___
100._GC-01-020-1-20
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
101._GC-08-284-8-56
ATTTGTAGCGCCAAGTGGTTAGCTAGCG
102._GC-01-020-1-20
ATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAGCG
103._GC-08-284-8-56
ATTTGTAGCGCCAAGTGGTTAGCTAGCG
 4344454647484950515253545556
_Input profile
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
1._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
2._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
3._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
4._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
5._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
6._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
7._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
8._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
9._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
10._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
11._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
12._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
13._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
14._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
15._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
16._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
17._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
18._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
19._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
20._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
21._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
22._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
23._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
24._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
25._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
26._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
27._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
28._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
29._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
30._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
31._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
32._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
33._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
34._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
35._EET_95_[ECU]
__CT_________CTCT
36._GC-08-251-8-19
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
37._GC-08-251-8-19
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
38._GC-08-251-8-19
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
39._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
40._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
41._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
42._GC-08-251-8-19
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
43._GC-08-251-8-19
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
44._GC-08-251-8-19
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
45._GC-08-251-8-19
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
46._GC-08-251-8-19
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
47._GC-08-251-8-19
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
48._GC-08-251-8-19
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
49._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
50._GC-03-006-1-06
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
51._GC-03-006-1-06
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
52._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGG_CTACGGAGTTTTCTCT
53._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
54._GC-03-006-1-06
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
55._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
56._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
57._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
58._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
59._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
60._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
61._GC-03-006-1-06
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
62._GC-08-155-3-54
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
63._GC-03-006-1-06
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
64._GC-03-006-1-06
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
65._GC-03-006-1-06
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
66._GC-03-006-1-06
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
67._GC-03-006-1-06
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
68._GC-03-006-1-06
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
69._GC-03-006-1-06
GGTTCTAAGGAACTACGGAGTTTTCTCT
70._RUQ_414
__CT_________CTCT
71._EET_95_[ECU]
__CT_________CT_
72._EET_94_[ECU]
__CT_________CTCT
73._EET_94_[ECU]
__CT_________CTCT
74._C_SUL_7
__CT_________CTCT
75._UF_29
__CT_________CTCT
76._EET_94_[ECU]
__CT_________CTCT
77._EET_94_[ECU]
__CT_________CTCT
78._EET_94_[ECU]
__CT_________CTCT
79._JA_4_/7_[POU]
__CT_________CTCT
80._JA_4_/7_[POU]
__CT_________CTCT
81._UF_29
__CT_________CTCT
82._JA_4_/7_[POU]
__CT_________CTCT
83._JA_4_/7_[POU]
__CT_________CTCT
84._JA_4_/7_[POU]
__CT_________CTCT
85._RUQ_383
__CT_________CTCT
86._JA_6_/2_[POU]
__CT_________CTCT
87._UF_29
__CT_________CTCT
88._UF_29
__CT_________CTCT
89._UF_29
__CT_________CTCT
90._EET_58_[ECU]
__CT_________CTCT
91._UF_29
__CT_________CTCT
92._COCA_3310_/3_[CHA]
__CT_________CTCT
93._UF_29
__CT_________CTCT
94._UF_29
__CT_________CTCT
95._UF_29
__CT_________CTCT
96._UF_29
__CT_________CTCT
97._UF_29
__CT_________CTCT
98._COCA_3310_/3_[CHA]
__CT_________CTCT
99._UF_29
__CT_________CTCT
100._GC-01-020-1-20
GGTTCTAAGGAACCACGGAGTTTTCTCT
101._GC-08-284-8-56
GGTTCTAGAGAACTACGGAGTTTTCTCT
102._GC-01-020-1-20
GGTTCTAAGGAACCACGGAGTTTTCTCT
103._GC-08-284-8-56
GGTTCTAGAGAACTACGGAGTTTTCTCT
 5758596061626364656667686970
_Input profile
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
1._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
2._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
3._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
4._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
5._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
6._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
7._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
8._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
9._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
10._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
11._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
12._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
13._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
14._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CC_GTGT__
15._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
16._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
17._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
18._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
19._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
20._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
21._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
22._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
23._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
24._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
25._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
26._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
27._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
28._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
29._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
30._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
31._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
32._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
33._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
34._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
35._EET_95_[ECU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
36._GC-08-251-8-19
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
37._GC-08-251-8-19
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
38._GC-08-251-8-19
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
39._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
40._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
41._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCC_GTGTAGCT
42._GC-08-251-8-19
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
43._GC-08-251-8-19
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
44._GC-08-251-8-19
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
45._GC-08-251-8-19
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
46._GC-08-251-8-19
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
47._GC-08-251-8-19
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
48._GC-08-251-8-19
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
49._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
50._GC-03-006-1-06
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
51._GC-03-006-1-06
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
52._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
53._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAG_
54._GC-03-006-1-06
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
55._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
56._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
57._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
58._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
59._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
60._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
61._GC-03-006-1-06
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
62._GC-08-155-3-54
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
63._GC-03-006-1-06
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
64._GC-03-006-1-06
TTAGCC_CTACCGGGCCAAGTGTAGCT
65._GC-03-006-1-06
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
66._GC-03-006-1-06
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
67._GC-03-006-1-06
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
68._GC-03-006-1-06
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
69._GC-03-006-1-06
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCT
70._RUQ_414
__CC_CTACCG_CCAAGTGT__
71._EET_95_[ECU]
____CTACCG_CCAAGTGT__
72._EET_94_[ECU]
__CG_CTACCG_CCAAGTGG__
73._EET_94_[ECU]
__CG_CTACCG_CCAAGTGG__
74._C_SUL_7
__CG_CTCCCG_CCAAGTGG__
75._UF_29
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
76._EET_94_[ECU]
__CG_CTACCG_CCAAGTGG__
77._EET_94_[ECU]
__CG_CTACCG_CCAAGTGG__
78._EET_94_[ECU]
__CG_CTACCG_CCAAGTGG__
79._JA_4_/7_[POU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
80._JA_4_/7_[POU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
81._UF_29
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
82._JA_4_/7_[POU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
83._JA_4_/7_[POU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
84._JA_4_/7_[POU]
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
85._RUQ_383
__CG_CTCCCG_CCAAGTGG__
86._JA_6_/2_[POU]
__CG_CTCCCG_CCAAGTGG__
87._UF_29
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
88._UF_29
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
89._UF_29
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
90._EET_58_[ECU]
__CG_CTCCCG_CCAAGTGG__
91._UF_29
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
92._COCA_3310_/3_[CHA]
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
93._UF_29
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
94._UF_29
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
95._UF_29
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
96._UF_29
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
97._UF_29
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
98._COCA_3310_/3_[CHA]
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
99._UF_29
__CC_CTACCG_CCAAGTGG__
100._GC-01-020-1-20
TTAGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTT
101._GC-08-284-8-56
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGGAGTT
102._GC-01-020-1-20
TTAGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTT
103._GC-08-284-8-56
TTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGGAGTT
 7172737475767778798081828384
_Input profile
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
1._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
2._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
3._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
4._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
5._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
6._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
7._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
8._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
9._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
10._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
11._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
12._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
13._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
14._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
15._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
16._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
17._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
18._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
19._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
20._EET_95_[ECU]
_AGTT_____AC____TT
21._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
22._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
23._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
24._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
25._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
26._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
27._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
28._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
29._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
30._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
31._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
32._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
33._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
34._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
35._EET_95_[ECU]
_AGTT_____ACCG___TT
36._GC-08-251-8-19
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
37._GC-08-251-8-19
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
38._GC-08-251-8-19
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
39._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
40._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
41._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
42._GC-08-251-8-19
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
43._GC-08-251-8-19
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
44._GC-08-251-8-19
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
45._GC-08-251-8-19
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
46._GC-08-251-8-19
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
47._GC-08-251-8-19
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
48._GC-08-251-8-19
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
49._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
50._GC-03-006-1-06
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
51._GC-03-006-1-06
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
52._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAAC_CCAACCTT
53._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAACCGCC_CCTT
54._GC-03-006-1-06
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
55._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
56._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
57._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
58._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
59._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
60._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
61._GC-03-006-1-06
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
62._GC-08-155-3-54
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
63._GC-03-006-1-06
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
64._GC-03-006-1-06
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
65._GC-03-006-1-06
_AGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
66._GC-03-006-1-06
CCAGTT_AGACACAAACCGCCAACCTT
67._GC-03-006-1-06
CCAGTTCC_ACACAAACCGCCAACCTT
68._GC-03-006-1-06
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
69._GC-03-006-1-06
CCAGTTCCAGACACAAACCGCCAACCTT
70._RUQ_414
_AATT_____ACCG___TT
71._EET_95_[ECU]
_AATT_____ACCG___TT
72._EET_94_[ECU]
_AGCT_____ACCG___TT
73._EET_94_[ECU]
_AGCT_____ACCG___TT
74._C_SUL_7
_AGCT_____ACCG___TT
75._UF_29
_AGCT_____ACCG___CT
76._EET_94_[ECU]
_AGCT_____ACCG___TT
77._EET_94_[ECU]
_AGCT_____ACCG___TT
78._EET_94_[ECU]
_AGCT_____ACCG___TT
79._JA_4_/7_[POU]
_AGCT_____ACCG___CT
80._JA_4_/7_[POU]
_AGCT_____ACCG___CT
81._UF_29
_AGCT_____ACCG___CT
82._JA_4_/7_[POU]
_AGCT_____ACCG___CT
83._JA_4_/7_[POU]
_AGCT_____ACCG___CT
84._JA_4_/7_[POU]
_AGCT_____ACCG___CT
85._RUQ_383
_AGCT_____ACCG___CT
86._JA_6_/2_[POU]
_AACT_____ACCG___TT
87._UF_29
_AGCT_____ACCG___CT
88._UF_29
_AGCT_____ACCG___CT
89._UF_29
_AGCT_____ACCG___CT
90._EET_58_[ECU]
_AGCT_____ACCG___TT
91._UF_29
_AGCT_____ACCG___CT
92._COCA_3310_/3_[CHA]
_AGCT_____ACCG___CT
93._UF_29
_AGCT_____ACCG___CT
94._UF_29
_AGCT_____ACCG___CT
95._UF_29
_AGCT_____ACCG___CT
96._UF_29
_AGCT_____ACCG___CT
97._UF_29
_AGCT_____ACCG___CT
98._COCA_3310_/3_[CHA]
_AGCT_____ACCG___CT
99._UF_29
_AGCT_____ACCG___CT
100._GC-01-020-1-20
CCAGCTACAGACACAAACCGCCATACCT
101._GC-08-284-8-56
CCAGCTACAGAAACAAACCGCCAACCCT
102._GC-01-020-1-20
CCAGCTACAGACACAAACCGCCATACCT
103._GC-08-284-8-56
CCAGCTACAGAAACAAACCGCCAACCCT
 85868788899091929394    
_Input profile
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
1._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
2._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
3._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
4._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CC_CT__X_XX_XX_XX_X
5._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
6._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
7._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
8._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
9._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
10._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
11._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
12._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
13._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
14._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
15._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
16._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
17._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
18._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
19._EET_95_[ECU]
TTCT___CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
20._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
21._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
22._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
23._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
24._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
25._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
26._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
27._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
28._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
29._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
30._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
31._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
32._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
33._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
34._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
35._EET_95_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
36._GC-08-251-8-19
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
37._GC-08-251-8-19
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
38._GC-08-251-8-19
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
39._GC-08-155-3-54
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
40._GC-08-155-3-54
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
41._GC-08-155-3-54
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
42._GC-08-251-8-19
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
43._GC-08-251-8-19
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
44._GC-08-251-8-19
TTCTTTAGCTCC_CTATGGX_XX_XX_XX_X
45._GC-08-251-8-19
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
46._GC-08-251-8-19
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
47._GC-08-251-8-19
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
48._GC-08-251-8-19
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
49._GC-08-155-3-54
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
50._GC-03-006-1-06
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
51._GC-03-006-1-06
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
52._GC-08-155-3-54
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
53._GC-08-155-3-54
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
54._GC-03-006-1-06
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
55._GC-08-155-3-54
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
56._GC-08-155-3-54
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
57._GC-08-155-3-54
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
58._GC-08-155-3-54
TTCTTT_CTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
59._GC-08-155-3-54
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
60._GC-08-155-3-54
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
61._GC-03-006-1-06
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
62._GC-08-155-3-54
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
63._GC-03-006-1-06
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
64._GC-03-006-1-06
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
65._GC-03-006-1-06
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
66._GC-03-006-1-06
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
67._GC-03-006-1-06
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
68._GC-03-006-1-06
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
69._GC-03-006-1-06
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
70._RUQ_414
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
71._EET_95_[ECU]
TTCC_AG_CCGT___X_XX_XX_XX_X
72._EET_94_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
73._EET_94_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
74._C_SUL_7
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
75._UF_29
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
76._EET_94_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
77._EET_94_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
78._EET_94_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
79._JA_4_/7_[POU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
80._JA_4_/7_[POU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
81._UF_29
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
82._JA_4_/7_[POU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
83._JA_4_/7_[POU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
84._JA_4_/7_[POU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
85._RUQ_383
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
86._JA_6_/2_[POU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
87._UF_29
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
88._UF_29
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
89._UF_29
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
90._EET_58_[ECU]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
91._UF_29
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
92._COCA_3310_/3_[CHA]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
93._UF_29
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
94._UF_29
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
95._UF_29
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
96._UF_29
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
97._UF_29
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
98._COCA_3310_/3_[CHA]
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
99._UF_29
TTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_X
100._GC-01-020-1-20
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
101._GC-08-284-8-56
TTCTTTAGCTCCGTCTAAGGX_XX_XX_XX_X
102._GC-01-020-1-20
TTCTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_X
103._GC-08-284-8-56
TTCTTTAGCTCCGTCTAAGGX_XX_XX_XX_X

Input profile: EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

1._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 5
 Dapeng Zhang, 2016

2._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 10
 Dapeng Zhang, 2016

3._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 9
 Dapeng Zhang, 2016

4._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 8
 Dapeng Zhang, 2016

5._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 7
 Dapeng Zhang, 2016

6._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 6
 Dapeng Zhang, 2016

7._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 4
 Dapeng Zhang, 2016

8._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 3
 Dapeng Zhang, 2016

9._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 2
 Dapeng Zhang, 2016

10._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 1
 Dapeng Zhang, 2016

11._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 17
 Dapeng Zhang, 2016

12._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 16
 Dapeng Zhang, 2016

13._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 14
 Dapeng Zhang, 2016

14._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 15
 Dapeng Zhang, 2016

15._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 13
 Dapeng Zhang, 2016

16._EET_95_[ECU]

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 5
 Dapeng Zhang, 2016

17._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

18._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 6
 Dapeng Zhang, 2016

19._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 12
 Dapeng Zhang, 2016

20._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 2
 Dapeng Zhang, 2016

21._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 11
 Dapeng Zhang, 2016

22._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 10
 Dapeng Zhang, 2016

23._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 9
 Dapeng Zhang, 2016

24._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 8
 Dapeng Zhang, 2016

25._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 7
 Dapeng Zhang, 2016

26._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 6
 Dapeng Zhang, 2016

27._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016

28._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 7
 Dapeng Zhang, 2016

29._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 11 > F
 Dapeng Zhang, 2016

30._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

31._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 16
 Dapeng Zhang, 2016

32._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 15
 Dapeng Zhang, 2016

33._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 14
 Dapeng Zhang, 2016

34._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 9
 Dapeng Zhang, 2016

35._EET_95_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 8
 Dapeng Zhang, 2016

36._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

37._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

38._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

39._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 17
Notes: 17
 Mars, 2018

40._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

41._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

42._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

43._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

44._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

45._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

46._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

47._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

48._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

49._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

50._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

51._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

52._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

53._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

54._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP3
 Mars, 2018

55._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

56._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

57._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

58._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

59._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

60._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

61._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

62._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

63._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11 > FBP2
 Mars, 2018

64._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

65._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
90 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

66._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

67._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

68._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

69._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

70._EET_95_[ECU] RUQ_414

96.3 %
40 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

71._EET_95_[ECU]

93.1 %
36 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria EET 95 CATIE
 Dapeng Zhang, 2016

72._EET_94_[ECU]

91.3 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 9
 Dapeng Zhang, 2016

73._EET_94_[ECU]

91.3 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 6
 Dapeng Zhang, 2016

74._C_SUL_7

91.3 %
40 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

75._UF_29

91 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 12
 Dapeng Zhang, 2016

76._EET_94_[ECU]

91.3 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

77._EET_94_[ECU]

91.3 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 7
 Dapeng Zhang, 2016

78._EET_94_[ECU]

91.3 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 8
 Dapeng Zhang, 2016

79._JA_4_/7_[POU]

91.3 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8856 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: