SNP Profiles matching EET-94

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
ATAACTCCAGAACTCTCCCCAGTTCTCT
1._GC-08-147-3-46
ATAACTCCAGAACTCTCCCCAGTTCTCT
2._GC-08-147-3-46
ATAACTCCAGAACTCTCCCCAGTTCTCT
3._GC-08-147-3-46
ATAACTCCAGAACTCTCCCCAGTTCTCT
4._GC-08-147-3-46
ATAACTCCAGAACTCTCCCCAGTTCTCT
5._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
6._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
7._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
8._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
9._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
10._EET_94_[ECU]
ATACCTCC____CCCCAG_CT_
11._COCA_3310_/3_[CHA]
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
12._COCA_3310_/3_[CHA]
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
13._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
14._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
15._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
16._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
17._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
18._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
19._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
20._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
21._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
22._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
23._EET_58_[ECU]
ATACCTCC____CCCTAG_CT_
24._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
25._UF_29
ATAACTAC____CCCC__CT_
26._UF_29
ATAACTAC____CCCC__CT_
27._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
28._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
29._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
30._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
31._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
32._JA_6_/2_[POU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
33._C_SUL_7
ATACCTCC____CCCTGG_CT_
34._UF_29
ATACCTAC_____CCAG_CT_
35._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
36._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
37._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
38._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
39._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
40._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
41._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
42._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
43._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
44._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
45._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
46._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
47._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
48._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
49._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
50._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
51._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
52._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
53._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
54._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
55._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
56._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
57._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
58._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
59._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
60._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
61._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
62._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
63._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
64._UF_29
ATACCTAC____CCCCAG_CT_
65._RUQ_383
ATACCTCC____CCCTGG_CT_
66._COCA_3310_/3_[CHA]
ATACCTAC____CCCCAG_CT_
67._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
68._EET_95_[ECU]
ATAA_CC____CCCTGG_CT_
69._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
70._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
71._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
72._UF_29
ATACCTAC____CCCCAA_CT_
73._EET_95_[ECU]
AT_CTCC____CCCTGG_CT_
74._RUQ_791
__CTCC__TT_CC__TTCT_
75._RUQ_845
__CTCC__TT_CC__TTCT_
76._MARPER_20
ATAACT-____-CTGG_CT_
77._GC-05-079-2-30
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
78._GC-05-079-2-30
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
79._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
80._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
81._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
82._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
83._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
84._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
85._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
86._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
87._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
88._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
89._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCC_TTCTTT
90._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCC_TTCTTT
91._GC-01-020-1-20
ATAACTACAGAGCTCTCCCCAGTTCTTT
92._RUQ_414
ATACCTCC____CCCTGG_CT_
93._RUQ_1539
__CTCC__CT_CC__TTTT_
94._MARPER_18
-ACCTCC____CCCTAG_CT_
95._GC-08-284-8-56
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTAGTTCTCT
96._GC-08-284-8-56
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTAGTTCTCT
97._EET_95_[ECU]
ATACCTCC____CCCTGG_CT_
98._RUQ_456
__CTCC__TT_CC__TTCT_
99._RUQ_838
__CTCC__TT_CC__TTCT_
100._GC-03-006-1-06
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
101._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
102._GC-08-155-3-54
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTGGTTCTCT
103._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
104._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
105._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
106._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
107._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
108._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
109._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
110._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
111._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
112._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
113._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
114._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
115._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
116._EET_19_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
117._EET_58_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
118._EET_58_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
119._EET_58_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
120._EET_58_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
121._EET_58_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
122._EET_58_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
123._EET_58_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
124._EET_58_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
125._EET_58_[ECU]
AAAACTCC____CCCTAG_CT_
126._LV_20_[POU]
ATAATTCC____CCCCGG_CT_
127._LV_20_[POU]
ATAATTCC____CCCCGG_CT_
128._LV_20_[POU]
ATAATTCC____CCCCGG_CT_
129._LV_20_[POU]
ATAATTCC____CCCCGG_CT_
 1516171819202122232425262728
_Input profile
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
1._GC-08-147-3-46
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
2._GC-08-147-3-46
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
3._GC-08-147-3-46
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
4._GC-08-147-3-46
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
5._EET_94_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
6._EET_94_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
7._EET_94_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
8._EET_94_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
9._EET_94_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
10._EET_94_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
11._COCA_3310_/3_[CHA]
___AG__GG____ATAT_
12._COCA_3310_/3_[CHA]
___AG__GG____ATAT_
13._UF_29
___AG__GG____ATAT_
14._UF_29
___AG__GG____ATAT_
15._UF_29
___AG__GG____ATAT_
16._UF_29
___AG__GG____ATAT_
17._UF_29
___AG__GG____ATAT_
18._UF_29
___AG__GG____ATAT_
19._UF_29
___AG__GG____ATAT_
20._UF_29
___AG__GG____ATAT_
21._UF_29
___AG__GG____ATAT_
22._UF_29
___AG__GG____ATAT_
23._EET_58_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
24._UF_29
___AG__GG____ATAT_
25._UF_29
___AG__GG____ATAT_
26._UF_29
___AG__GG____ATAT_
27._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG____ATAT_
28._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG____ATAT_
29._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG____ATAT_
30._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG____ATAT_
31._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG____ATAT_
32._JA_6_/2_[POU]
___AG__GG____ATAT_
33._C_SUL_7
___AG__GG____ATAT_
34._UF_29
___AG__GG____ATAT_
35._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
36._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
37._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
38._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
39._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
40._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
41._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
42._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
43._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
44._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
45._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
46._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
47._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
48._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
49._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
50._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
51._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
52._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
53._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
54._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
55._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
56._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
57._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
58._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
59._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
60._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
61._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
62._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
63._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
64._UF_29
___AG__GG____ATAT_
65._RUQ_383
___AG__GG____ATAT_
66._COCA_3310_/3_[CHA]
___AG__GG____ATAT_
67._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
68._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
69._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
70._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
71._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
72._UF_29
___AG__GG____ATAT_
73._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
74._RUQ_791
_____CG____GG_ATCC
75._RUQ_845
_____CG____GG_ATCC
76._MARPER_20
___AGCT-GG____AT-_
77._GC-05-079-2-30
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
78._GC-05-079-2-30
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
79._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
80._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
81._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
82._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
83._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
84._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
85._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
86._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
87._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
88._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGG_AACTGGATATCC
89._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
90._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
91._GC-01-020-1-20
ATACAAAGCGCGGGCTAACTGGATATCC
92._RUQ_414
___AG__GG____ATAT_
93._RUQ_1539
_____CG____GG_ATCC
94._MARPER_18
___AGCTGGGG____ATAT_
95._GC-08-284-8-56
ATACAAAGCGGGGGCTAGCTGGATATCC
96._GC-08-284-8-56
ATACAAAGCGGGGGCTAGCTGGATATCC
97._EET_95_[ECU]
___AG_______ATAT_
98._RUQ_456
_____CG____GG_ATCC
99._RUQ_838
_____CG____GG_ATCC
100._GC-03-006-1-06
ATACAAAGCGGGGGCTAACTGGATATCC
101._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAACTGGATATCC
102._GC-08-155-3-54
ATACAAAGCGGGGGCTAACTGGATATCC
103._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
104._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
105._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
106._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
107._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
108._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
109._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
110._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
111._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
112._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
113._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
114._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
115._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
116._EET_19_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
117._EET_58_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
118._EET_58_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
119._EET_58_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
120._EET_58_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
121._EET_58_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
122._EET_58_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
123._EET_58_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
124._EET_58_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
125._EET_58_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
126._LV_20_[POU]
___AG__GG____TTAA_
127._LV_20_[POU]
___AG__GG____TTAA_
128._LV_20_[POU]
___AG__GG____TTAA_
129._LV_20_[POU]
___AG__GG____TTAA_
 2930313233343536373839404142
_Input profile
GGATTTGTAGCGACAGGTGGTTAGCTAG
1._GC-08-147-3-46
GGATTTGTAGCGACAGGTGGTTAGCTAG
2._GC-08-147-3-46
GGATTTGTAGCGACAGGTGGTTAGCTAG
3._GC-08-147-3-46
GGATTTGTAGCGACAGGTGGTTAGCTAG
4._GC-08-147-3-46
GGATTTGTAGCGACAGGTGGTTAGCTAG
5._EET_94_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
6._EET_94_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
7._EET_94_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
8._EET_94_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
9._EET_94_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
10._EET_94_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
11._COCA_3310_/3_[CHA]
GGAT___CG_AGGT__AG__
12._COCA_3310_/3_[CHA]
GGAT___CG_AGGT__AG__
13._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
14._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
15._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
16._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
17._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
18._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
19._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
20._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
21._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
22._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
23._EET_58_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
24._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
25._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
26._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
27._JA_4_/7_[POU]
GGAT___CG_AAGT__AG__
28._JA_4_/7_[POU]
GGAT___CG_AAGT__AG__
29._JA_4_/7_[POU]
GGAT___CG_AAGT__AG__
30._JA_4_/7_[POU]
GGAT___CG_AAGT__AG__
31._JA_4_/7_[POU]
GGAT___CG_AAGT__AG__
32._JA_6_/2_[POU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
33._C_SUL_7
GGAT___CG_AGGT__AG__
34._UF_29
GG____CG__GT__AG__
35._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
36._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
37._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
38._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
39._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
40._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
41._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
42._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
43._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
44._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
45._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
46._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
47._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
48._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
49._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
50._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
51._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
52._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
53._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
54._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
55._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
56._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
57._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
58._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
59._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
60._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
61._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
62._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
63._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
64._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
65._RUQ_383
GGAT___CG_AGGT__AG__
66._COCA_3310_/3_[CHA]
GGAT___CG_AGGT__AG__
67._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
68._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
69._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
70._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
71._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
72._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
73._EET_95_[ECU]
_AT___CG_AGGT__AG__
74._RUQ_791
GG___AGGGACAGGT__AGCT_
75._RUQ_845
GG___AGGGACAGGT__AGCT_
76._MARPER_20
-AT___CG_AGGT__AG__
77._GC-05-079-2-30
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
78._GC-05-079-2-30
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
79._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
80._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
81._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
82._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
83._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
84._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
85._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
86._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
87._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
88._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
89._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
90._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
91._GC-01-020-1-20
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
92._RUQ_414
GGAT___CG_AGGT__AG__
93._RUQ_1539
GG___AGCGCCAGGT__AGCT_
94._MARPER_18
GGAT___CG_AAGT__-__
95._GC-08-284-8-56
GGATTTGTAGCGCCAAGTGGTTAGCTAG
96._GC-08-284-8-56
GGATTTGTAGCGCCAAGTGGTTAGCTAG
97._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
98._RUQ_456
GG___AGGGACAAGT__AGCT_
99._RUQ_838
GG___AGGGACAAGT__AGCT_
100._GC-03-006-1-06
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
101._GC-08-155-3-54
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
102._GC-08-155-3-54
GGATTTGTAGCGCCAGGTGGTTAGCCAG
103._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
104._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
105._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
106._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
107._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
108._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
109._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
110._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
111._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
112._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
113._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
114._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
115._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
116._EET_19_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
117._EET_58_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
118._EET_58_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
119._EET_58_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
120._EET_58_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
121._EET_58_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
122._EET_58_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
123._EET_58_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
124._EET_58_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
125._EET_58_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
126._LV_20_[POU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
127._LV_20_[POU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
128._LV_20_[POU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
129._LV_20_[POU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
 4344454647484950515253545556
_Input profile
CGGTATCTAAGGAGCTACGGAGCTCTTT
1._GC-08-147-3-46
CGGTATCTAAGGAGCTACGGAGCTCTTT
2._GC-08-147-3-46
CGGTATCTAAGGAGCTACGGAGCTCTTT
3._GC-08-147-3-46
CGGTATCTAAGGAGCTACGGAGCTCTTT
4._GC-08-147-3-46
CGGTATCTAAGGAGCTACGGAGCTCTTT
5._EET_94_[ECU]
___CT_______CTCT_
6._EET_94_[ECU]
___CT_______CTCT_
7._EET_94_[ECU]
___CT_______CTCT_
8._EET_94_[ECU]
___CT_______CTCT_
9._EET_94_[ECU]
___CT_______CTCT_
10._EET_94_[ECU]
___CT_______CTCT_
11._COCA_3310_/3_[CHA]
___CT_______CTCT_
12._COCA_3310_/3_[CHA]
___CT_______CTCT_
13._UF_29
___CT_______CTCT_
14._UF_29
___CT_______CTCT_
15._UF_29
___CT_______CTCT_
16._UF_29
___CT_______CTCT_
17._UF_29
___CT_______CTCT_
18._UF_29
___CT_______CTCT_
19._UF_29
___CT_______CTCT_
20._UF_29
___CT_______CTCT_
21._UF_29
___CT_______CTCT_
22._UF_29
___CT_______CTCT_
23._EET_58_[ECU]
___CT_______CTCT_
24._UF_29
___________CTCT_
25._UF_29
___CT_______CTCT_
26._UF_29
___CT_______CTCT_
27._JA_4_/7_[POU]
___CT_______CTCT_
28._JA_4_/7_[POU]
___CT_______CTCT_
29._JA_4_/7_[POU]
___CT_______CTCT_
30._JA_4_/7_[POU]
___CT_______CTCT_
31._JA_4_/7_[POU]
___CT_______CTCT_
32._JA_6_/2_[POU]
___CT_______CTCT_
33._C_SUL_7
___CT_______CTCT_
34._UF_29
___CT_______CT__
35._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
36._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
37._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
38._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
39._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
40._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
41._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
42._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
43._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
44._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
45._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
46._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
47._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
48._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
49._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
50._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
51._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
52._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
53._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
54._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
55._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
56._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
57._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
58._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
59._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
60._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
61._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
62._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
63._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
64._UF_29
___CT_______CTCT_
65._RUQ_383
___CT_______CTCT_
66._COCA_3310_/3_[CHA]
___CT_______CTCT_
67._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
68._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
69._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
70._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
71._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
72._UF_29
___CT_______CTCT_
73._EET_95_[ECU]
___CT_______CTCT_
74._RUQ_791
_GTAT__GG_____CT_TT
75._RUQ_845
_GTAT__GG_____CT_TT
76._MARPER_20
___CT_______-CT_
77._GC-05-079-2-30
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
78._GC-05-079-2-30
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
79._GC-01-020-1-20
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
80._GC-01-020-1-20
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
81._GC-01-020-1-20
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
82._GC-01-020-1-20
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
83._GC-01-020-1-20
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
84._GC-01-020-1-20
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
85._GC-01-020-1-20
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
86._GC-01-020-1-20
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
87._GC-01-020-1-20
CGGGTT_AAGGAACCACGGAGCTCTTT
88._GC-01-020-1-20
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
89._GC-01-020-1-20
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
90._GC-01-020-1-20
CGGGTTCTAAGGAACCACGGAGCTCTTT
91._GC-01-020-1-20
CGGGTTCTAAGGAACC_GGAGCTCTTT
92._RUQ_414
___CT_______CTCT_
93._RUQ_1539
_GGTT__AG_____CT_TT
94._MARPER_18
___CT_______CTCT_
95._GC-08-284-8-56
CGGGTTCTAGAGAACTACGGAGCTCTTT
96._GC-08-284-8-56
CGGGTTCTAGAGAACTACGGAGCTCTTT
97._EET_95_[ECU]
___CT_______CT__
98._RUQ_456
_GTTT__GG_____CT_TT
99._RUQ_838
_GTTT__GG_____CT_TT
100._GC-03-006-1-06
CGGGTTCTAAGGAACTACGGAGCTCTTT
101._GC-08-155-3-54
CGGGTTCTAAGG_CTACGGAGCTCTTT
102._GC-08-155-3-54
CGGGTTCTAAGGAACTACGGAGCTCTTT
103._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
104._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
105._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
106._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
107._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
108._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
109._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
110._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
111._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
112._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
113._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
114._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
115._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
116._EET_19_[ECU]
___CT_______CTCC_
117._EET_58_[ECU]
___CT_______CTCC_
118._EET_58_[ECU]
___CT_______CTCC_
119._EET_58_[ECU]
___CT_______CTCC_
120._EET_58_[ECU]
___CT_______CTCC_
121._EET_58_[ECU]
___CT_______CTCC_
122._EET_58_[ECU]
___CT_______CTCC_
123._EET_58_[ECU]
___CT_______CTCC_
124._EET_58_[ECU]
___CT_______CTCC_
125._EET_58_[ECU]
___CT_______CTCC_
126._LV_20_[POU]
___CT_______CTTT_
127._LV_20_[POU]
___CT_______CTTT_
128._LV_20_[POU]
___CT_______CTTT_
129._LV_20_[POU]
___CT_______CTTT_
 5758596061626364656667686970
_Input profile
AGCGCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
1._GC-08-147-3-46
AGCGCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
2._GC-08-147-3-46
AGCGCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
3._GC-08-147-3-46
AGCGCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
4._GC-08-147-3-46
AGCGCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
5._EET_94_[ECU]
_CG_CTACCG_CCAAGTGG___
6._EET_94_[ECU]
_CG_CTACCG_CCAAGTGG___
7._EET_94_[ECU]
_CG_CTACCG_CCAAGTGG___
8._EET_94_[ECU]
_CG_CTACCG_CCAAGTGG___
9._EET_94_[ECU]
_CG_CTACCG_CCAAGTGG___
10._EET_94_[ECU]
_CG_CTACCG_CCAAGTGG___
11._COCA_3310_/3_[CHA]
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
12._COCA_3310_/3_[CHA]
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
13._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
14._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
15._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
16._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
17._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
18._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
19._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
20._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
21._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
22._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
23._EET_58_[ECU]
_CG_CTCCCG_CCAAGTGG___
24._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
25._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
26._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
27._JA_4_/7_[POU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
28._JA_4_/7_[POU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
29._JA_4_/7_[POU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
30._JA_4_/7_[POU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
31._JA_4_/7_[POU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
32._JA_6_/2_[POU]
_CG_CTCCCG_CCAAGTGG___
33._C_SUL_7
_CG_CTCCCG_CCAAGTGG___
34._UF_29
___CTACCG_CCAA_GG___
35._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
36._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
37._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
38._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
39._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
40._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
41._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
42._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
43._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
44._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
45._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
46._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
47._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
48._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
49._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
50._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
51._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
52._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
53._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
54._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
55._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
56._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
57._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
58._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
59._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
60._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
61._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
62._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
63._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
64._UF_29
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
65._RUQ_383
_CG_CTCCCG_CCAAGTGG___
66._COCA_3310_/3_[CHA]
_CC_CTACCG_CCAAGTGG___
67._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
68._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
69._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CC_GTGT___
70._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
71._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
72._UF_29
___CTACCG_CCAAGTGG___
73._EET_95_[ECU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
74._RUQ_791
-CGCCCTCC_GGCCAAGTGGAG__
75._RUQ_845
-CGCCCTCC_GGCCAAGTGGAG__
76._MARPER_20
_-_CT--_-AA-GG___
77._GC-05-079-2-30
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
78._GC-05-079-2-30
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTT_
79._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
80._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
81._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
82._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
83._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
84._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
85._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
86._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
87._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
88._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
89._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
90._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
91._GC-01-020-1-20
AGCCCTCTACCGAGCCAAGTGGAGTTCC
92._RUQ_414
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
93._RUQ_1539
-CCCTCTAC_AGCCAAGTGTAG__
94._MARPER_18
_-_CTACCG_CCAAGTGG___
95._GC-08-284-8-56
AGCCCTCTACCGGGCCAAGTGGAGTTCC
96._GC-08-284-8-56
AGCCCTCTACCGGGCCAAGTGGAGTTCC
97._EET_95_[ECU]
___CTACCG_CCAAGTGT___
98._RUQ_456
-CGCTCTAC_GGCCAAGTGGAG__
99._RUQ_838
-CGCTCTAC_GGCCAAGTGGAG__
100._GC-03-006-1-06
AGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCTCC
101._GC-08-155-3-54
AGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAGCTCC
102._GC-08-155-3-54
AGCCCTCTACCGGGCCAAGTGTAG_CC
103._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
104._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
105._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
106._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
107._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
108._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
109._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
110._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
111._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
112._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
113._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
114._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
115._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
116._EET_19_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
117._EET_58_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
118._EET_58_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
119._EET_58_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
120._EET_58_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
121._EET_58_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
122._EET_58_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
123._EET_58_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
124._EET_58_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
125._EET_58_[ECU]
_CC_CTCCCG_CCAGGGGG___
126._LV_20_[POU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
127._LV_20_[POU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
128._LV_20_[POU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
129._LV_20_[POU]
_CC_CTACCG_CCAAGTGT___
 7172737475767778798081828384
_Input profile
AGCTACAGACAAAGACCGCCAAACTTTT
1._GC-08-147-3-46
AGCTACAGACAAAGACCGCCAAACTTTT
2._GC-08-147-3-46
AGCTACAGACAAAGACCGCCAAACTTTT
3._GC-08-147-3-46
AGCTACAGACAAAGACCGCCAAACTTTT
4._GC-08-147-3-46
AGCTACAGACAAAGACCGCCAAACTTTT
5._EET_94_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
6._EET_94_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
7._EET_94_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
8._EET_94_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
9._EET_94_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
10._EET_94_[ECU]
AACT_____ACCG___TTTT
11._COCA_3310_/3_[CHA]
AGCT_____ACCG___CTTT
12._COCA_3310_/3_[CHA]
AGCT_____ACCG___CTTT
13._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
14._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
15._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
16._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
17._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
18._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
19._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
20._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
21._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
22._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
23._EET_58_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
24._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
25._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
26._UF_29
AGCT_____ACCG___CTTT
27._JA_4_/7_[POU]
AGCT_____ACCG___CTTT
28._JA_4_/7_[POU]
AGCT_____ACCG___CTTT
29._JA_4_/7_[POU]
AGCT_____ACCG___CTTT
30._JA_4_/7_[POU]
AGCT_____ACCG___CTTT
31._JA_4_/7_[POU]
AGCT_____ACCG___CTTT
32._JA_6_/2_[POU]
AACT_____ACCG___TTTT
33._C_SUL_7
AGCT_____ACCG___TTTT
34._UF_29
AACT_____ACCG___CTTT
35._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
36._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
37._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
38._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
39._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
40._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
41._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
42._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
43._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
44._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
45._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
46._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
47._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
48._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
49._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
50._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
51._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
52._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
53._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
54._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
55._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
56._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
57._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
58._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
59._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
60._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
61._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
62._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
63._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
64._UF_29
AACT_____ACCG___CTTT
65._RUQ_383
AGCT_____ACCG___CTTT
66._COCA_3310_/3_[CHA]
AACT_____ACCG___CTTT
67._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
68._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
69._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
70._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
71._EET_95_[ECU]
AGTT_____AC____TTTT
72._UF_29
AACT_____ACCG___CTTT
73._EET_95_[ECU]
AGTT_____ACCG___TTTT
74._RUQ_791
_______ACCG__ACTT_
75._RUQ_845
_______ACCG__ACTT_
76._MARPER_20
AG-_____ACCG___TTTT
77._GC-05-079-2-30
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
78._GC-05-079-2-30
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
79._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
80._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
81._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
82._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
83._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
84._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
85._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
86._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
87._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
88._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
89._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
90._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
91._GC-01-020-1-20
AGCTACAGACACAAACCGCCATACCTTT
92._RUQ_414
AATT_____ACCG___TTTT
93._RUQ_1539
_______ACCG__ACTT_
94._MARPER_18
AGCT_____ACCG___CTTT
95._GC-08-284-8-56
AGCTACAGAAACAAACCGCCAACCCTTT
96._GC-08-284-8-56
AGCTACAGAAACAAACCGCCAACCCTTT
97._EET_95_[ECU]
AATT_____ACCG___TTTT
98._RUQ_456
_______ACCG__CCTT_
99._RUQ_838
_______ACCG__CCTT_
100._GC-03-006-1-06
AGTT_AGACACAAACCGCCAACCTTTT
101._GC-08-155-3-54
AGTTCCAGACACAAAC_CCAACCTTTT
102._GC-08-155-3-54
AGTTCCAGACACAAACCGCC_CCTTTT
103._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
104._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
105._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
106._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
107._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
108._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
109._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
110._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
111._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
112._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
113._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
114._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
115._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
116._EET_19_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
117._EET_58_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
118._EET_58_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
119._EET_58_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
120._EET_58_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
121._EET_58_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
122._EET_58_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
123._EET_58_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
124._EET_58_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
125._EET_58_[ECU]
AGCT_____ACCG___TTTT
126._LV_20_[POU]
AGCT_____CCCG___TTTT
127._LV_20_[POU]
AGCT_____CCCG___TTTT
128._LV_20_[POU]
AGCT_____CCCG___TTTT
129._LV_20_[POU]
AGCT_____CCCG___TTTT
 858687888990919293     
_Input profile
CTTTAGCTCCGTCTAAGGX_XX_XX_XX_XX_X
1._GC-08-147-3-46
CTTTAGCTCCGTCTAAGGX_XX_XX_XX_XX_X
2._GC-08-147-3-46
CTTTAGCTCCGTCTAAGGX_XX_XX_XX_XX_X
3._GC-08-147-3-46
CTTTAGCTCCGTCTAAGGX_XX_XX_XX_XX_X
4._GC-08-147-3-46
CTTTAGCTCCGTCTAAGGX_XX_XX_XX_XX_X
5._EET_94_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
6._EET_94_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
7._EET_94_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
8._EET_94_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
9._EET_94_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
10._EET_94_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
11._COCA_3310_/3_[CHA]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
12._COCA_3310_/3_[CHA]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
13._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
14._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
15._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
16._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
17._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
18._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
19._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
20._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
21._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
22._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
23._EET_58_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
24._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
25._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
26._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
27._JA_4_/7_[POU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
28._JA_4_/7_[POU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
29._JA_4_/7_[POU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
30._JA_4_/7_[POU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
31._JA_4_/7_[POU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
32._JA_6_/2_[POU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
33._C_SUL_7
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
34._UF_29
____CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
35._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
36._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
37._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
38._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
39._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
40._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
41._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
42._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
43._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
44._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
45._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
46._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
47._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
48._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
49._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
50._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
51._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
52._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
53._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
54._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
55._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
56._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
57._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
58._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
59._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
60._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
61._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
62._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
63._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
64._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
65._RUQ_383
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
66._COCA_3310_/3_[CHA]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
67._EET_95_[ECU]
CT_AG_CC_CT__X_XX_XX_XX_XX_X
68._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
69._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
70._EET_95_[ECU]
CT___CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
71._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
72._UF_29
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
73._EET_95_[ECU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
74._RUQ_791
__AGCCCCGT___X_XX_XX_XX_XX_X
75._RUQ_845
__AGCCCCGT___X_XX_XX_XX_XX_X
76._MARPER_20
-_AG_CC--__X_XX_XX_XX_XX_X
77._GC-05-079-2-30
CTTTAGCTCCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
78._GC-05-079-2-30
CTTTAGCTCCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
79._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
80._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
81._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
82._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
83._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
84._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
85._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
86._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
87._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
88._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
89._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
90._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
91._GC-01-020-1-20
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
92._RUQ_414
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
93._RUQ_1539
__AG-CCGT___X_XX_XX_XX_XX_X
94._MARPER_18
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
95._GC-08-284-8-56
CTTTAGCTCCGTCTAAGGX_XX_XX_XX_XX_X
96._GC-08-284-8-56
CTTTAGCTCCGTCTAAGGX_XX_XX_XX_XX_X
97._EET_95_[ECU]
CC_AG_CCGT___X_XX_XX_XX_XX_X
98._RUQ_456
__AACCCCGT___X_XX_XX_XX_XX_X
99._RUQ_838
__AACCCCGT___X_XX_XX_XX_XX_X
100._GC-03-006-1-06
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
101._GC-08-155-3-54
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
102._GC-08-155-3-54
CTTTAGCTCCGTCTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
103._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
104._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
105._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
106._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
107._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
108._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
109._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
110._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
111._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
112._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
113._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
114._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
115._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
116._EET_19_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
117._EET_58_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
118._EET_58_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
119._EET_58_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
120._EET_58_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
121._EET_58_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
122._EET_58_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
123._EET_58_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
124._EET_58_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
125._EET_58_[ECU]
CT_GG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
126._LV_20_[POU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
127._LV_20_[POU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
128._LV_20_[POU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X
129._LV_20_[POU]
CT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_XX_XX_X

Input profile: EET_94_[ECU] GC-08-147-3-46

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

1._EET_94_[ECU] GC-08-147-3-46

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

2._EET_94_[ECU] GC-08-147-3-46

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

3._EET_94_[ECU] GC-08-147-3-46

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

4._EET_94_[ECU] GC-08-147-3-46

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

5._EET_94_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 9
 Dapeng Zhang, 2016

6._EET_94_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 8
 Dapeng Zhang, 2016

7._EET_94_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 7
 Dapeng Zhang, 2016

8._EET_94_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 6
 Dapeng Zhang, 2016

9._EET_94_[ECU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

10._EET_94_[ECU]

97.5 %
40 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

11._COCA_3310_/3_[CHA]

96.3 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5230 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

12._COCA_3310_/3_[CHA]

96.3 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil