SNP Profiles matching CCN 10

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
1._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
2._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
3._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
4._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
5._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
6._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
7._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
8._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
9._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
10._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
11._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
12._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
13._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
14._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
15._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
16._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
17._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
18._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
19._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
20._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
21._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
22._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
23._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
24._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
25._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
26._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
27._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
28._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
29._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
30._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
31._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
32._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
33._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
34._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
35._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
36._GC-01-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
37._GC-01-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
38._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCT_
39._GC-03-025-2-14
ATAA_ACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
40._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
41._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
42._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
43._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
44._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
45._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
46._GC-08-011-1-11
AT_CTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
47._GC-08-213-6-09
ATAACT_AGAACTCTCTCTGGTTCTCT
48._GC-08-213-6-09
ATAACTAC_AACTCTCTCTGGTTCTCT
49._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
50._GC-08-011-1-11
AT_CTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
51._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
52._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
53._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
54._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
55._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
56._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
57._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
58._GC-01-11-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
59._GC-01-11-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
60._GC-03-025-2-14
ATAACTAC_AACTCTCTCTGGTTCTCT
61._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCT_CTGGTTCTCT
62._CCN_16
ATACCTAC____CTCTGG_CT_
63._MARPER_20
ATAACT-____-CTGG_CT_
 1516171819202122232425262728
_Input profile
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
1._GC-03-025-2-14
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
2._GC-03-025-2-14
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
3._GC-03-025-2-14
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
4._GC-03-025-2-14
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
5._GC-07-018-1-20
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
6._GC-07-018-1-20
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
7._GC-07-018-1-20
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
8._GC-07-018-1-20
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
9._GC-07-018-1-20
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
10._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
11._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
12._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
13._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
14._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
15._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
16._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
17._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
18._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
19._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
20._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
21._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
22._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
23._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
24._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
25._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
26._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
27._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
28._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
29._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
30._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
31._GC-08-213-6-09
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
32._GC-08-213-6-09
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
33._GC-08-213-6-09
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
34._GC-08-213-6-09
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
35._GC-08-213-6-09
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
36._GC-01-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
37._GC-01-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
38._GC-03-025-2-14
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
39._GC-03-025-2-14
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
40._GC-03-025-2-14
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
41._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
42._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
43._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
44._GC-08-011-1-11
ACAAAG_GGGGCCAGCTAGATATCGAT
45._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
46._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
47._GC-08-213-6-09
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
48._GC-08-213-6-09
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
49._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCC_CTAGATATCGAT
50._GC-08-011-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
51._GC-08-213-6-09
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
52._GC-03-025-2-14
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
53._CCN_16
__AG__GG____ATATCGAT
54._CCN_16
__AG__GG____ATATCGAT
55._CCN_16
__AG__GG____ATATCGAT
56._CCN_16
__AG__GG____AT_CGAT
57._GC-03-025-2-14
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
58._GC-01-11-1-11
ACAAAG_GGGGCCAGCTAGATATCGAT
59._GC-01-11-1-11
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGAT_CGAT
60._GC-03-025-2-14
ACAAAGCCGG_CCAGCTAGATATCGAT
61._GC-03-025-2-14
ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCGAT
62._CCN_16
__AG__GG____ATATCGAT
63._MARPER_20
__AGCT-GG____AT--AT
 2930313233343536373839404142
_Input profile
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
1._GC-03-025-2-14
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
2._GC-03-025-2-14
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
3._GC-03-025-2-14
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
4._GC-03-025-2-14
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
5._GC-07-018-1-20
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
6._GC-07-018-1-20
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
7._GC-07-018-1-20
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
8._GC-07-018-1-20
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
9._GC-07-018-1-20
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
10._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
11._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
12._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
13._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
14._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
15._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
16._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
17._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
18._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
19._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
20._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
21._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
22._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
23._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
24._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
25._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
26._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
27._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
28._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
29._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
30._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
31._GC-08-213-6-09
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
32._GC-08-213-6-09
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
33._GC-08-213-6-09
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
34._GC-08-213-6-09
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
35._GC-08-213-6-09
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
36._GC-01-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
37._GC-01-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
38._GC-03-025-2-14
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
39._GC-03-025-2-14
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
40._GC-03-025-2-14
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
41._GC-08-011-1-11
TT_GGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
42._GC-08-011-1-11
_GTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
43._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
44._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
45._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
46._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
47._GC-08-213-6-09
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
48._GC-08-213-6-09
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
49._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
50._GC-08-011-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
51._GC-08-213-6-09
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
52._GC-03-025-2-14
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
53._CCN_16
___CC_AGGT__AA____
54._CCN_16
___CC_AGGT__AA____
55._CCN_16
___CC_AGGT__AA____
56._CCN_16
___CC_AGGT__AA____
57._GC-03-025-2-14
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
58._GC-01-11-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
59._GC-01-11-1-11
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
60._GC-03-025-2-14
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
61._GC-03-025-2-14
TTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCCGT
62._CCN_16
___CC_AGGT__AG____
63._MARPER_20
___CG_AGGT__AG____
 4344454647484950515253545556
_Input profile
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
1._GC-03-025-2-14
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
2._GC-03-025-2-14
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
3._GC-03-025-2-14
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
4._GC-03-025-2-14
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
5._GC-07-018-1-20
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
6._GC-07-018-1-20
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
7._GC-07-018-1-20
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
8._GC-07-018-1-20
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
9._GC-07-018-1-20
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
10._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
11._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
12._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
13._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
14._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
15._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
16._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
17._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
18._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
19._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
20._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
21._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
22._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
23._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
24._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
25._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
26._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
27._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
28._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
29._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
30._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
31._GC-08-213-6-09
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
32._GC-08-213-6-09
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
33._GC-08-213-6-09
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
34._GC-08-213-6-09
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
35._GC-08-213-6-09
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
36._GC-01-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
37._GC-01-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
38._GC-03-025-2-14
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
39._GC-03-025-2-14
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
40._GC-03-025-2-14
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
41._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
42._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
43._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
44._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
45._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
46._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
47._GC-08-213-6-09
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
48._GC-08-213-6-09
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
49._GC-08-011-1-11
ATCCAGGG_CTACGGAGGTTTCTCTGT
50._GC-08-011-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
51._GC-08-213-6-09
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
52._GC-03-025-2-14
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
53._CCN_16
_CC_________CTCT_
54._CCN_16
_CC_________CTCT_
55._CCN_16
_CC_________CTCT_
56._CCN_16
_CC_________CTCT_
57._GC-03-025-2-14
ATCCAGGGAGCTACGGAG_TTCTCTGT
58._GC-01-11-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
59._GC-01-11-1-11
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
60._GC-03-025-2-14
ATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
61._GC-03-025-2-14
ATCC_GGAGCTACGGAGGTTTCTCTGT
62._CCN_16
_CC_________CTCT_
63._MARPER_20
_CT_________-CT_
 5758596061626364656667686970
_Input profile
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
1._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
2._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
3._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
4._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
5._GC-07-018-1-20
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
6._GC-07-018-1-20
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
7._GC-07-018-1-20
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
8._GC-07-018-1-20
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
9._GC-07-018-1-20
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
10._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
11._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
12._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
13._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
14._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
15._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
16._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
17._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
18._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
19._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
20._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
21._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
22._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
23._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
24._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
25._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
26._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
27._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
28._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
29._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
30._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
31._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
32._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
33._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
34._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
35._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
36._GC-01-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
37._GC-01-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
38._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
39._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
40._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
41._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
42._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
43._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
44._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
45._GC-08-011-1-11
GGCG_CTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
46._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
47._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
48._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
49._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
50._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
51._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
52._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
53._CCN_16
_CG_CTAAGG_ACAAGTGG___
54._CCN_16
_CG_CTAAGG_ACAAGTGG___
55._CCN_16
_CG_CTAAGG_ACAAGTGG___
56._CCN_16
_CG_CTAAGG_ACAAGTGG___
57._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
58._GC-01-11-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
59._GC-01-11-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
60._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
61._GC-03-025-2-14
_CGTTCTAAGGAGAC_GTGGAGTTCG
62._CCN_16
_CG_CTAAGG_ACAAGTGG___
63._MARPER_20
_-_CT--_-AA-GG___
 7172737475767778798081828384
_Input profile
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
1._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
2._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
3._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
4._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
5._GC-07-018-1-20
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
6._GC-07-018-1-20
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
7._GC-07-018-1-20
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
8._GC-07-018-1-20
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
9._GC-07-018-1-20
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
10._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
11._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
12._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
13._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
14._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
15._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
16._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
17._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
18._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
19._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
20._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
21._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
22._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
23._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
24._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
25._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
26._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
27._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
28._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
29._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
30._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
31._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
32._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
33._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
34._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
35._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
36._GC-01-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
37._GC-01-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
38._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
39._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
40._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCC_ACTTTT
41._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
42._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
43._GC-08-011-1-11
AACC_GGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
44._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
45._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
46._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
47._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
48._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
49._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
50._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT_
51._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT_
52._GC-03-025-2-14
AA_CCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
53._CCN_16
AACC_____ACCG___TTTT
54._CCN_16
AACC_____ACCG___TTTT
55._CCN_16
AACC_____ACCG___TTTT
56._CCN_16
AACC_____ACCG___TTTT
57._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
58._GC-01-11-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
59._GC-01-11-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
60._GC-03-025-2-14
AACCCCGG_AAAAACCGCCAAACTTTT
61._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
62._CCN_16
AACC_____ACCG___TTTT
63._MARPER_20
AG-_____ACCG___TTTT
 858687888990919293     
_Input profile
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
1._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
2._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
3._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
4._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
5._GC-07-018-1-20
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
6._GC-07-018-1-20
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
7._GC-07-018-1-20
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
8._GC-07-018-1-20
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
9._GC-07-018-1-20
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
10._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
11._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
12._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
13._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
14._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
15._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
16._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
17._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
18._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
19._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
20._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
21._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
22._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
23._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
24._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
25._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
26._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
27._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
28._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
29._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
30._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
31._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
32._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
33._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
34._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
35._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
36._GC-01-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
37._GC-01-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
38._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
39._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
40._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
41._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
42._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
43._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
44._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
45._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
46._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
47._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
48._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
49._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
50._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
51._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCC_TTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
52._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTT__X_XX_XX_XX_XX_X
53._CCN_16
TT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_XX_X
54._CCN_16
TT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_XX_X
55._CCN_16
TT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_XX_X
56._CCN_16
TT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_XX_X
57._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_XX_X
58._GC-01-11-1-11
TTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_XX_X
59._GC-01-11-1-11
TTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_XX_X
60._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_XX_X
61._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_XX_X
62._CCN_16
TT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_XX_X
63._MARPER_20
-_AG_CC--__X_XX_XX_XX_XX_X

Input profile: CCN_10 GC-08-011-1-11

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

1._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

2._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

3._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

4._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

5._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

6._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

7._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

8._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

9._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

10._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

11._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

12._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

13._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

14._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

15._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

16._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

17._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

18._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

19._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

20._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 18
Notes: 18
 Mars, 2018

21._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 20
Notes: 20
 Mars, 2018

22._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 21
Notes: 21
 Mars, 2018

23._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 22
Notes: 22
 Mars, 2018

24._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 23
Notes: 23
 Mars, 2018

25._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 24
Notes: 24
 Mars, 2018

26._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 27
Notes: 27
 Mars, 2018

27._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 28
Notes: 28
 Mars, 2018

28._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 31
Notes: 31 > FP2
 Mars, 2018

29._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 32
Notes: 32
 Mars, 2018

30._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 34
Notes: 34
 Mars, 2018

31._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

32._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

33._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

34._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

35._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

36._CCN_16 GC-01-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

37._CCN_16 GC-01-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

38._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

39._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

40._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

41._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

42._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

43._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

44._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 25
Notes: 25
 Mars, 2018

45._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 26
Notes: 26
 Mars, 2018

46._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 33
Notes: 33
 Mars, 2018

47._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

48._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

49._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

50._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 35
Notes: 35
 Mars, 2018

51._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

52._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
90 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL11
Notes: PL11 FP2
 Mars, 2018

53._CCN_16

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

54._CCN_16

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 7
 Dapeng Zhang, 2016

55._CCN_16

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

56._CCN_16

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

57._CCN_10 GC-03-025-2-14

97.8 %
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL14
Notes: PL14 FP4
 Mars, 2018

58._CCN_16 GC-01-11-1-11

97.8 %
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 9, Tree: PL1
Notes: PL1 FP1
 Mars, 2018

59._CCN_16 GC-01-11-1-11

97.8 %
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 9, Tree: PL6
Notes: PL6 FP4
 Mars, 2018

60._CCN_10 GC-03-025-2-14

97.8 %
90 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL9
Notes: PL9 FP1
 Mars, 2018

61._CCN_10 GC-03-025-2-14

97.8 %
89 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL4
Notes: PL4 FP3
 Mars, 2018

62._CCN_16

97.5 %
40 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

63._MARPER_20

90.7 %
27 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: MARPER D 47
 Dapeng Zhang, 2014

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1075 2TcSNP1350 3TcSNP534 4TcSNP591 5TcSNP42
6TcSNP418 7TcSNP702 8TcSNP1096 9TcSNP1060 10TcSNP1165
11TcSNP429 12TcSNP75 13TcSNP891 14TcSNP122 15TcSNP521
16TcSNP860 17TcSNP1062 18TcSNP836 19TcSNP878 20TcSNP929
21TcSNP413 22TcSNP653 23TcSNP1149 24TcSNP174 25TcSNP32
26TcSNP372 27TcSNP872 28TcSNP953 29TcSNP1034 30TcSNP1175
31TcSNP1111 32TcSNP577 33TcSNP90 34TcSNP998 35TcSNP150
36TcSNP28 37TcSNP751 38TcSNP1484 39TcSNP602 40TcSNP561
41TcSNP894 42TcSNP1063 43TcSNP1126 44TcSNP1270 45TcSNP606
46TcSNP329 47TcSNP689 48TcSNP944 49TcSNP1242 50TcSNP1383
51TcSNP547 52TcSNP776 53TcSNP1309 54TcSNP151 55TcSNP1520
56TcSNP799 57TcSNP899 58TcSNP226 59TcSNP1439 60TcSNP1442
61TcSNP193 62TcSNP25 63TcSNP364 64TcSNP144 65TcSNP230
66TcSNP560 67TcSNP723 68TcSNP731 69TcSNP701 70TcSNP1041
71TcSNP645 72TcSNP917 73Tcm003s01336581 74Tcm003s07402719 75Tcm001s00947643
76Tcm006s26664133 77Tcm002s20575712 78TcSNP529 79TcSNP1458 80TcSNP60
81TcSNP430 82TcSNP823 83TcSNP619 84TcSNP994 85TcSNP1144
86TcSNP1156 87TcSNP469 88TcSNP999 89TcSNP242 90TcSNP1253
91TcSNP1414 92TcSNP154 93TcSNP240