SNP Profiles matching CCN 10

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
1._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
2._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
3._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
4._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
5._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
6._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
7._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
8._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
9._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
10._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
11._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
12._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
13._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
14._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
15._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
16._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
17._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
18._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
19._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
20._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
21._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
22._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
23._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
24._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
25._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
26._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
27._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
28._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
29._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
30._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
31._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
32._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
33._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
34._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
35._GC-01-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
36._GC-01-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
37._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCT_
38._GC-03-025-2-14
ATAA_ACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
39._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
40._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
41._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
42._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
43._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
44._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
45._GC-08-011-1-11
AT_CTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
46._GC-08-213-6-09
ATAACT_AGAACTCTCTCTGGTTCTCT
47._GC-08-213-6-09
ATAACTAC_AACTCTCTCTGGTTCTCT
48._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
49._GC-08-011-1-11
AT_CTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
50._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
51._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
52._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
53._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
54._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
55._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
56._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
57._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
58._GC-01-11-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
59._GC-01-11-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
60._GC-03-025-2-14
ATAACTAC_AACTCTCTCTGGTTCTCT
61._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCT_CTGGTTCTCT
62._CCN_16
ATACCTAC____CTCTGG_CT_
63._MARPER_20
ATAACT-____-CTGG_CT_
 1516171819202122232425262728
_Input profile
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
1._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
2._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
3._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
4._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
5._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
6._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
7._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
8._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
9._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
10._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
11._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
12._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
13._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
14._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
15._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
16._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
17._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
18._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
19._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
20._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
21._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
22._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
23._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
24._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
25._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
26._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
27._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
28._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
29._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
30._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
31._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
32._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
33._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
34._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
35._GC-01-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
36._GC-01-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
37._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
38._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
39._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
40._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
41._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
42._GC-08-011-1-11
AAACAAAG_GGGGCCAGCTAGATATCC
43._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
44._GC-08-011-1-11
_ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
45._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
46._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
47._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
48._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCC_CTAGATATCC
49._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
50._GC-08-011-1-11
_ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATAT_
51._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
52._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
53._CCN_16
___AG__GG____ATAT_
54._CCN_16
___AG__GG____ATAT_
55._CCN_16
___AG__GG____ATAT_
56._CCN_16
___AG__GG____AT__
57._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
58._GC-01-11-1-11
AAACAAAG_GGGGCCAGCTAGATATCC
59._GC-01-11-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGAT_CC
60._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGG_CCAGCTAGATATCC
61._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
62._CCN_16
___AG__GG____ATAT_
63._MARPER_20
___AGCT-GG____AT-_
 2930313233343536373839404142
_Input profile
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
1._GC-03-025-2-14
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
2._GC-03-025-2-14
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
3._GC-03-025-2-14
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
4._GC-03-025-2-14
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
5._GC-07-018-1-20
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
6._GC-07-018-1-20
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
7._GC-07-018-1-20
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
8._GC-07-018-1-20
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
9._GC-07-018-1-20
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
10._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
11._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
12._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
13._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
14._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
15._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
16._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
17._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
18._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
19._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
20._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
21._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
22._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
23._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
24._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
25._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
26._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
27._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
28._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
29._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
30._GC-08-213-6-09
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
31._GC-08-213-6-09
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
32._GC-08-213-6-09
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
33._GC-08-213-6-09
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
34._GC-08-213-6-09
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
35._GC-01-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
36._GC-01-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
37._GC-03-025-2-14
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
38._GC-03-025-2-14
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
39._GC-03-025-2-14
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
40._GC-08-011-1-11
CGAT_GGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
41._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
42._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
43._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
44._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
45._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
46._GC-08-213-6-09
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
47._GC-08-213-6-09
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
48._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
49._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
50._GC-08-011-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
51._GC-08-213-6-09
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
52._GC-03-025-2-14
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
53._CCN_16
CGAT__CC_AGGT__AA___
54._CCN_16
CGAT__CC_AGGT__AA___
55._CCN_16
CGAT__CC_AGGT__AA___
56._CCN_16
CGAT__CC_AGGT__AA___
57._GC-03-025-2-14
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
58._GC-01-11-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
59._GC-01-11-1-11
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
60._GC-03-025-2-14
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
61._GC-03-025-2-14
CGATGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
62._CCN_16
CGAT__CC_AGGT__AG___
63._MARPER_20
-AT__CG_AGGT__AG___
 4344454647484950515253545556
_Input profile
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
1._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
2._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
3._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
4._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
5._GC-07-018-1-20
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
6._GC-07-018-1-20
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
7._GC-07-018-1-20
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
8._GC-07-018-1-20
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
9._GC-07-018-1-20
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
10._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
11._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
12._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
13._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
14._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
15._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
16._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
17._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
18._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
19._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
20._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
21._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
22._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
23._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
24._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
25._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
26._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
27._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
28._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
29._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
30._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
31._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
32._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
33._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
34._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
35._GC-01-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
36._GC-01-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
37._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
38._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
39._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
40._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
41._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
42._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
43._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
44._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
45._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
46._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
47._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
48._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGG_CTACGGAGGTTTCTCT
49._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
50._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
51._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
52._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
53._CCN_16
__CC_________CTCT
54._CCN_16
__CC_________CTCT
55._CCN_16
__CC_________CTCT
56._CCN_16
__CC_________CTCT
57._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGAGCTACGGAG_TTCTCT
58._GC-01-11-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
59._GC-01-11-1-11
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
60._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCTCT
61._GC-03-025-2-14
GTATCC_GGAGCTACGGAGGTTTCTCT
62._CCN_16
__CC_________CTCT
63._MARPER_20
__CT_________-CT
 5758596061626364656667686970
_Input profile
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
1._GC-03-025-2-14
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
2._GC-03-025-2-14
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
3._GC-03-025-2-14
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
4._GC-03-025-2-14
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
5._GC-07-018-1-20
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
6._GC-07-018-1-20
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
7._GC-07-018-1-20
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
8._GC-07-018-1-20
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
9._GC-07-018-1-20
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
10._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
11._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
12._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
13._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
14._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
15._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
16._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
17._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
18._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
19._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
20._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
21._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
22._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
23._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
24._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
25._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
26._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
27._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
28._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
29._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
30._GC-08-213-6-09
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
31._GC-08-213-6-09
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
32._GC-08-213-6-09
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
33._GC-08-213-6-09
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
34._GC-08-213-6-09
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
35._GC-01-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
36._GC-01-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
37._GC-03-025-2-14
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
38._GC-03-025-2-14
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
39._GC-03-025-2-14
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
40._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
41._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
42._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
43._GC-08-011-1-11
GTGGCG_CTAAGGAGACAAGTGGAGTT
44._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
45._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
46._GC-08-213-6-09
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
47._GC-08-213-6-09
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
48._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
49._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
50._GC-08-011-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
51._GC-08-213-6-09
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
52._GC-03-025-2-14
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
53._CCN_16
__CG_CTAAGG_ACAAGTGG__
54._CCN_16
__CG_CTAAGG_ACAAGTGG__
55._CCN_16
__CG_CTAAGG_ACAAGTGG__
56._CCN_16
__CG_CTAAGG_ACAAGTGG__
57._GC-03-025-2-14
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
58._GC-01-11-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
59._GC-01-11-1-11
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
60._GC-03-025-2-14
GTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTT
61._GC-03-025-2-14
GT_CGTTCTAAGGAGAC_GTGGAGTT
62._CCN_16
__CG_CTAAGG_ACAAGTGG__
63._MARPER_20
__-_CT--_-AA-GG__
 7172737475767778798081828384
_Input profile
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
1._GC-03-025-2-14
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
2._GC-03-025-2-14
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
3._GC-03-025-2-14
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
4._GC-03-025-2-14
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
5._GC-07-018-1-20
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
6._GC-07-018-1-20
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
7._GC-07-018-1-20
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
8._GC-07-018-1-20
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
9._GC-07-018-1-20
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
10._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
11._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
12._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
13._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
14._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
15._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
16._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
17._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
18._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
19._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
20._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
21._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
22._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
23._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
24._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
25._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
26._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
27._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
28._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
29._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
30._GC-08-213-6-09
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
31._GC-08-213-6-09
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
32._GC-08-213-6-09
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
33._GC-08-213-6-09
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
34._GC-08-213-6-09
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
35._GC-01-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
36._GC-01-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
37._GC-03-025-2-14
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
38._GC-03-025-2-14
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
39._GC-03-025-2-14
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCC_ACTT
40._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
41._GC-08-011-1-11
CGAACC_GGCCAAAAACCGCCAAACTT
42._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
43._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
44._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
45._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
46._GC-08-213-6-09
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
47._GC-08-213-6-09
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
48._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
49._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
50._GC-08-011-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
51._GC-08-213-6-09
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
52._GC-03-025-2-14
CGAA_CCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
53._CCN_16
_AACC_____ACCG___TT
54._CCN_16
_AACC_____ACCG___TT
55._CCN_16
_AACC_____ACCG___TT
56._CCN_16
_AACC_____ACCG___TT
57._GC-03-025-2-14
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
58._GC-01-11-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
59._GC-01-11-1-11
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
60._GC-03-025-2-14
CGAACCCCGG_AAAAACCGCCAAACTT
61._GC-03-025-2-14
CGAACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT
62._CCN_16
_AACC_____ACCG___TT
63._MARPER_20
_AG-_____ACCG___TT
 85868788899091929394    
_Input profile
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
1._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
2._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
3._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
4._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
5._GC-07-018-1-20
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
6._GC-07-018-1-20
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
7._GC-07-018-1-20
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
8._GC-07-018-1-20
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
9._GC-07-018-1-20
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
10._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
11._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
12._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
13._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
14._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
15._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
16._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
17._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
18._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
19._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
20._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
21._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
22._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
23._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
24._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
25._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
26._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
27._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
28._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
29._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
30._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
31._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
32._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
33._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
34._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
35._GC-01-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
36._GC-01-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
37._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
38._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
39._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
40._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
41._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
42._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
43._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
44._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
45._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
46._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
47._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
48._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
49._GC-08-011-1-11
_TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
50._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
51._GC-08-213-6-09
_TTCTAGCCCC_TTATGGX_XX_XX_XX_X
52._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTT__X_XX_XX_XX_X
53._CCN_16
TTTT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_X
54._CCN_16
TTTT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_X
55._CCN_16
TTTT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_X
56._CCN_16
TTTT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_X
57._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_X
58._GC-01-11-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_X
59._GC-01-11-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_X
60._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_X
61._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_X
62._CCN_16
TTTT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_X
63._MARPER_20
TT-_AG_CC--__X_XX_XX_XX_X

Input profile: CCN_10 GC-08-011-1-11

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

1._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

2._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

3._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

4._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

5._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

6._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

7._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

8._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

9._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

10._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

11._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

12._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

13._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

14._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

15._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

16._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

17._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

18._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

19._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

20._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 18
Notes: 18
 Mars, 2018

21._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 20
Notes: 20
 Mars, 2018

22._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 21
Notes: 21
 Mars, 2018

23._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 22
Notes: 22
 Mars, 2018

24._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 23
Notes: 23
 Mars, 2018

25._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 24
Notes: 24
 Mars, 2018

26._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 27
Notes: 27
 Mars, 2018

27._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 28
Notes: 28
 Mars, 2018

28._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 32
Notes: 32
 Mars, 2018

29._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 34
Notes: 34
 Mars, 2018

30._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

31._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

32._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

33._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

34._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

35._CCN_16 GC-01-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

36._CCN_16 GC-01-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

37._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

38._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

39._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

40._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

41._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

42._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 25
Notes: 25
 Mars, 2018

43._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 26
Notes: 26
 Mars, 2018

44._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 31
Notes: 31 > FP2
 Mars, 2018

45._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 33
Notes: 33
 Mars, 2018

46._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

47._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

48._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

49._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 35
Notes: 35
 Mars, 2018

50._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

51._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

52._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL11
Notes: PL11 FP2
 Mars, 2018

53._CCN_16

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

54._CCN_16

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 7
 Dapeng Zhang, 2016

55._CCN_16

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

56._CCN_16

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

57._CCN_10 GC-03-025-2-14

97.8 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL14
Notes: PL14 FP4
 Mars, 2018

58._CCN_16 GC-01-11-1-11

97.8 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 9, Tree: PL1
Notes: PL1 FP1
 Mars, 2018

59._CCN_16 GC-01-11-1-11

97.8 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 9, Tree: PL6
Notes: PL6 FP4
 Mars, 2018

60._CCN_10 GC-03-025-2-14

97.8 %
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL9
Notes: PL9 FP1
 Mars, 2018

61._CCN_10 GC-03-025-2-14

97.8 %
90 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL4
Notes: PL4 FP3
 Mars, 2018

62._CCN_16

97.5 %
40 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

63._MARPER_20

90.7 %
27 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: MARPER D 47
 Dapeng Zhang, 2014

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1075 2TcSNP1350 3TcSNP534 4TcSNP591 5TcSNP42
6TcSNP418 7TcSNP702 8TcSNP1096 9TcSNP1060 10TcSNP1165
11TcSNP429 12TcSNP75 13TcSNP891 14TcSNP122 15TcSNP316
16TcSNP521 17TcSNP860 18TcSNP1062 19TcSNP836 20TcSNP878
21TcSNP929 22TcSNP413 23TcSNP653 24TcSNP1149 25TcSNP174
26TcSNP32 27TcSNP372 28TcSNP448 29TcSNP872 30TcSNP953
31TcSNP1175 32TcSNP1111 33TcSNP577 34TcSNP90 35TcSNP998
36TcSNP150 37TcSNP28 38TcSNP751 39TcSNP1484 40TcSNP602
41TcSNP561 42TcSNP894 43TcSNP1063 44TcSNP1126 45TcSNP1270
46TcSNP606 47TcSNP329 48TcSNP689 49TcSNP944 50TcSNP1242
51TcSNP1383 52TcSNP547 53TcSNP776 54TcSNP1309 55TcSNP151
56TcSNP1520 57TcSNP799 58TcSNP899 59TcSNP226 60TcSNP1439
61TcSNP1442 62TcSNP193 63TcSNP25 64TcSNP364 65TcSNP144
66TcSNP230 67TcSNP560 68TcSNP723 69TcSNP731 70TcSNP701
71TcSNP1041 72TcSNP645 73TcSNP917 74Tcm003s01336581 75Tcm003s07402719
76Tcm001s00947643 77Tcm006s26664133 78Tcm002s20575712 79TcSNP529 80TcSNP1458
81TcSNP60 82TcSNP430 83TcSNP823 84TcSNP619 85TcSNP994
86TcSNP1144 87TcSNP1156 88TcSNP469 89TcSNP999 90TcSNP242
91TcSNP1253 92TcSNP1414 93TcSNP154 94TcSNP240