SNP Profiles matching CCN 10

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
1._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
2._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
3._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
4._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
5._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
6._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
7._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
8._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
9._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
10._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
11._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
12._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
13._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
14._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
15._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
16._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
17._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
18._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
19._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
20._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
21._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
22._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
23._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
24._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
25._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
26._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
27._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
28._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
29._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
30._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
31._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
32._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
33._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
34._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
35._GC-01-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
36._GC-01-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
37._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCT_
38._GC-03-025-2-14
ATAA_ACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
39._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
40._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
41._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
42._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
43._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
44._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
45._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
46._GC-08-011-1-11
AT_CTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
47._GC-08-213-6-09
ATAACT_AGAACTCTCTCTGGTTCTCT
48._GC-08-213-6-09
ATAACTAC_AACTCTCTCTGGTTCTCT
49._GC-08-011-1-11
AT_CTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
50._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
51._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
52._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
53._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
54._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
55._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
56._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
57._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
58._GC-01-11-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
59._GC-01-11-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
60._GC-03-025-2-14
ATAACTAC_AACTCTCTCTGGTTCTCT
61._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCT_CTGGTTCTCT
62._CCN_16
ATACCTAC____CTCTGG_CT_
63._MARPER_20
ATAACT-____-CTGG_CT_
 1516171819202122232425262728
_Input profile
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
1._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
2._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
3._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
4._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
5._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
6._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
7._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
8._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
9._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
10._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
11._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
12._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
13._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
14._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
15._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
16._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
17._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
18._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
19._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
20._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
21._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
22._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
23._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
24._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
25._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
26._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
27._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
28._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
29._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
30._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
31._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
32._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
33._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
34._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
35._GC-01-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
36._GC-01-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
37._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
38._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
39._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
40._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
41._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
42._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
43._GC-08-011-1-11
AAACAAAG_GGGGCCCTAGATATCCCG
44._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
45._GC-08-011-1-11
_ACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
46._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
47._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
48._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
49._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
50._GC-08-011-1-11
_ACAAAGCCGGGGCCCTAGATAT_CG
51._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
52._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
53._CCN_16
___AG__GG___ATAT_CG
54._CCN_16
___AG__GG___ATAT_CG
55._CCN_16
___AG__GG___ATAT_CG
56._CCN_16
___AG__GG___AT__CG
57._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
58._GC-01-11-1-11
AAACAAAG_GGGGCCCTAGATATCCCG
59._GC-01-11-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGAT_CCCG
60._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGG_CCCTAGATATCCCG
61._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCCTAGATATCCCG
62._CCN_16
___AG__GG___ATAT_CG
63._MARPER_20
___AGCT-GG___AT-_-
 2930313233343536373839404142
_Input profile
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
1._GC-03-025-2-14
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
2._GC-03-025-2-14
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
3._GC-03-025-2-14
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
4._GC-03-025-2-14
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
5._GC-07-018-1-20
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
6._GC-07-018-1-20
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
7._GC-07-018-1-20
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
8._GC-07-018-1-20
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
9._GC-07-018-1-20
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
10._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
11._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
12._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
13._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
14._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
15._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
16._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
17._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
18._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
19._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
20._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
21._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
22._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
23._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
24._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
25._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
26._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
27._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
28._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
29._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
30._GC-08-213-6-09
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
31._GC-08-213-6-09
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
32._GC-08-213-6-09
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
33._GC-08-213-6-09
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
34._GC-08-213-6-09
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
35._GC-01-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
36._GC-01-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
37._GC-03-025-2-14
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
38._GC-03-025-2-14
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
39._GC-03-025-2-14
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
40._GC-08-011-1-11
ATTT_GGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
41._GC-08-011-1-11
AT_GTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
42._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
43._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
44._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
45._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
46._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
47._GC-08-213-6-09
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
48._GC-08-213-6-09
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
49._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
50._GC-08-011-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
51._GC-08-213-6-09
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
52._GC-03-025-2-14
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
53._CCN_16
AT___CC_AGGT__AA___
54._CCN_16
AT___CC_AGGT__AA___
55._CCN_16
AT___CC_AGGT__AA___
56._CCN_16
AT___CC_AGGT__AA___
57._GC-03-025-2-14
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
58._GC-01-11-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
59._GC-01-11-1-11
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
60._GC-03-025-2-14
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
61._GC-03-025-2-14
ATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAGCC
62._CCN_16
AT___CC_AGGT__AG___
63._MARPER_20
AT___CG_AGGT__AG___
 4344454647484950515253545556
_Input profile
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
1._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
2._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
3._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
4._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
5._GC-07-018-1-20
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
6._GC-07-018-1-20
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
7._GC-07-018-1-20
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
8._GC-07-018-1-20
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
9._GC-07-018-1-20
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
10._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
11._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
12._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
13._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
14._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
15._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
16._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
17._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
18._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
19._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
20._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
21._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
22._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
23._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
24._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
25._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
26._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
27._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
28._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
29._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
30._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
31._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
32._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
33._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
34._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
35._GC-01-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
36._GC-01-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
37._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
38._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
39._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
40._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
41._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
42._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
43._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
44._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
45._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
46._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
47._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
48._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
49._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
50._GC-08-011-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
51._GC-08-213-6-09
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
52._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
53._CCN_16
__CC________CTCT_
54._CCN_16
__CC________CTCT_
55._CCN_16
__CC________CTCT_
56._CCN_16
__CC________CTCT_
57._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGCTACGGAG_TTCTCTGT
58._GC-01-11-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
59._GC-01-11-1-11
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
60._GC-03-025-2-14
GTATCCAGGGCTACGGAGGTTTCTCTGT
61._GC-03-025-2-14
GTATCC_GGCTACGGAGGTTTCTCTGT
62._CCN_16
__CC________CTCT_
63._MARPER_20
__CT________-CT_
 5758596061626364656667686970
_Input profile
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
1._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
2._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
3._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
4._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
5._GC-07-018-1-20
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
6._GC-07-018-1-20
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
7._GC-07-018-1-20
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
8._GC-07-018-1-20
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
9._GC-07-018-1-20
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
10._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
11._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
12._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
13._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
14._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
15._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
16._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
17._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
18._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
19._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
20._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
21._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
22._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
23._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
24._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
25._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
26._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
27._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
28._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
29._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
30._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
31._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
32._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
33._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
34._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
35._GC-01-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
36._GC-01-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
37._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
38._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
39._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
40._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
41._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
42._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
43._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
44._GC-08-011-1-11
GGCG_CTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
45._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
46._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
47._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
48._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
49._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
50._GC-08-011-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
51._GC-08-213-6-09
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
52._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
53._CCN_16
_CG_CTAAGG_ACAAGTGG___
54._CCN_16
_CG_CTAAGG_ACAAGTGG___
55._CCN_16
_CG_CTAAGG_ACAAGTGG___
56._CCN_16
_CG_CTAAGG_ACAAGTGG___
57._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
58._GC-01-11-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
59._GC-01-11-1-11
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
60._GC-03-025-2-14
GGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAGTTCG
61._GC-03-025-2-14
_CGTTCTAAGGAGAC_GTGGAGTTCG
62._CCN_16
_CG_CTAAGG_ACAAGTGG___
63._MARPER_20
_-_CT--_-AA-GG___
 7172737475767778798081828384
_Input profile
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
1._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
2._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
3._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
4._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
5._GC-07-018-1-20
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
6._GC-07-018-1-20
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
7._GC-07-018-1-20
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
8._GC-07-018-1-20
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
9._GC-07-018-1-20
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
10._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
11._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
12._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
13._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
14._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
15._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
16._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
17._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
18._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
19._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
20._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
21._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
22._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
23._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
24._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
25._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
26._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
27._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
28._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
29._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
30._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
31._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
32._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
33._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
34._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
35._GC-01-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
36._GC-01-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
37._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
38._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
39._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCC_ACTTTT
40._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
41._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
42._GC-08-011-1-11
AACC_GGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
43._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
44._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
45._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
46._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
47._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
48._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
49._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT_
50._GC-08-011-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
51._GC-08-213-6-09
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTT_
52._GC-03-025-2-14
AA_CCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
53._CCN_16
AACC_____ACCG___TTTT
54._CCN_16
AACC_____ACCG___TTTT
55._CCN_16
AACC_____ACCG___TTTT
56._CCN_16
AACC_____ACCG___TTTT
57._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
58._GC-01-11-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
59._GC-01-11-1-11
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
60._GC-03-025-2-14
AACCCCGG_AAAAACCGCCAAACTTTT
61._GC-03-025-2-14
AACCCCGGCCAAAAACCGCCAAACTTTT
62._CCN_16
AACC_____ACCG___TTTT
63._MARPER_20
AG-_____ACCG___TTTT
 858687888990919293     
_Input profile
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
1._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
2._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
3._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
4._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
5._GC-07-018-1-20
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
6._GC-07-018-1-20
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
7._GC-07-018-1-20
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
8._GC-07-018-1-20
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
9._GC-07-018-1-20
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
10._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
11._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
12._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
13._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
14._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
15._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
16._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
17._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
18._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
19._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
20._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
21._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
22._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
23._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
24._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
25._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
26._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
27._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
28._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
29._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
30._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
31._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
32._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
33._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
34._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
35._GC-01-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
36._GC-01-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
37._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
38._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
39._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
40._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
41._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
42._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
43._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
44._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
45._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
46._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
47._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
48._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
49._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
50._GC-08-011-1-11
TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
51._GC-08-213-6-09
TTCTAGCCCC_TTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
52._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTT__X_XX_XX_XX_XX_X
53._CCN_16
TT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_XX_X
54._CCN_16
TT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_XX_X
55._CCN_16
TT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_XX_X
56._CCN_16
TT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_XX_X
57._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_XX_X
58._GC-01-11-1-11
TTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_XX_X
59._GC-01-11-1-11
TTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_XX_X
60._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_XX_X
61._GC-03-025-2-14
TTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_XX_X
62._CCN_16
TT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_XX_X
63._MARPER_20
-_AG_CC--__X_XX_XX_XX_XX_X

Input profile: CCN_10 GC-08-011-1-11

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

1._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

2._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

3._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

4._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

5._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

6._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

7._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

8._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

9._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

10._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

11._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

12._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

13._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

14._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

15._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

16._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

17._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

18._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

19._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

20._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 18
Notes: 18
 Mars, 2018

21._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 20
Notes: 20
 Mars, 2018

22._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 21
Notes: 21
 Mars, 2018

23._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 22
Notes: 22
 Mars, 2018

24._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 23
Notes: 23
 Mars, 2018

25._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 24
Notes: 24
 Mars, 2018

26._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 27
Notes: 27
 Mars, 2018

27._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 28
Notes: 28
 Mars, 2018

28._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 32
Notes: 32
 Mars, 2018

29._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 34
Notes: 34
 Mars, 2018

30._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

31._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

32._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

33._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

34._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

35._CCN_16 GC-01-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

36._CCN_16 GC-01-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

37._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

38._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

39._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

40._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

41._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

42._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

43._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 25
Notes: 25
 Mars, 2018

44._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 26
Notes: 26
 Mars, 2018

45._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 31
Notes: 31 > FP2
 Mars, 2018

46._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 33
Notes: 33
 Mars, 2018

47._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

48._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

49._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 35
Notes: 35
 Mars, 2018

50._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

51._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

52._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
90 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL11
Notes: PL11 FP2
 Mars, 2018

53._CCN_16

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

54._CCN_16

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 7
 Dapeng Zhang, 2016

55._CCN_16

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

56._CCN_16

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

57._CCN_10 GC-03-025-2-14

97.8 %
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL14
Notes: PL14 FP4
 Mars, 2018

58._CCN_16 GC-01-11-1-11

97.8 %
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 9, Tree: PL1
Notes: PL1 FP1
 Mars, 2018

59._CCN_16 GC-01-11-1-11

97.8 %
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 9, Tree: PL6
Notes: PL6 FP4
 Mars, 2018

60._CCN_10 GC-03-025-2-14

97.8 %
90 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL9
Notes: PL9 FP1
 Mars, 2018

61._CCN_10 GC-03-025-2-14

97.8 %
89 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL4
Notes: PL4 FP3
 Mars, 2018

62._CCN_16

97.5 %
40 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

63._MARPER_20

90.7 %
27 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: MARPER D 47
 Dapeng Zhang, 2014

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1075 2TcSNP1350 3TcSNP534 4TcSNP591 5TcSNP42
6TcSNP418 7TcSNP702 8TcSNP1096 9TcSNP1060 10TcSNP1165
11TcSNP429 12TcSNP75 13TcSNP891 14TcSNP122 15TcSNP316
16TcSNP521 17TcSNP860 18TcSNP1062 19TcSNP836 20TcSNP878
21TcSNP929 22TcSNP413 23TcSNP1149 24TcSNP174 25TcSNP32
26TcSNP372 27TcSNP448 28TcSNP872 29TcSNP953 30TcSNP1034
31TcSNP1175 32TcSNP1111 33TcSNP577 34TcSNP90 35TcSNP998
36TcSNP150 37TcSNP28 38TcSNP751 39TcSNP1484 40TcSNP602
41TcSNP561 42TcSNP894 43TcSNP1063 44TcSNP1126 45TcSNP1270
46TcSNP606 47TcSNP329 48TcSNP944 49TcSNP1242 50TcSNP1383
51TcSNP547 52TcSNP776 53TcSNP1309 54TcSNP151 55TcSNP1520
56TcSNP799 57TcSNP899 58TcSNP226 59TcSNP1439 60TcSNP1442
61TcSNP193 62TcSNP25 63TcSNP364 64TcSNP144 65TcSNP230
66TcSNP560 67TcSNP723 68TcSNP731 69TcSNP701 70TcSNP1041
71TcSNP645 72TcSNP917 73Tcm003s01336581 74Tcm003s07402719 75Tcm001s00947643
76Tcm006s26664133 77Tcm002s20575712 78TcSNP529 79TcSNP1458 80TcSNP60
81TcSNP430 82TcSNP823 83TcSNP619 84TcSNP994 85TcSNP1144
86TcSNP1156 87TcSNP469 88TcSNP999 89TcSNP242 90TcSNP1253
91TcSNP1414 92TcSNP154 93TcSNP240