SNP Profiles matching CCN 10

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
1._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
2._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
3._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
4._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
5._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
6._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
7._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
8._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
9._GC-07-018-1-20
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
10._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
11._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
12._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
13._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
14._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
15._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
16._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
17._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
18._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
19._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
20._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
21._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
22._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
23._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
24._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
25._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
26._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
27._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
28._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
29._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
30._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
31._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
32._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
33._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
34._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
35._GC-01-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
36._GC-01-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
37._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCT_
38._GC-03-025-2-14
ATAA_ACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
39._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
40._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
41._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
42._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
43._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
44._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
45._GC-08-011-1-11
AT_CTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
46._GC-08-213-6-09
ATAACT_AGAACTCTCTCTGGTTCTCT
47._GC-08-213-6-09
ATAACTAC_AACTCTCTCTGGTTCTCT
48._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
49._GC-08-011-1-11
AT_CTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
50._GC-08-011-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
51._GC-08-213-6-09
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
52._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
53._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
54._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
55._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
56._CCN_16
ATAACTAC____CTCTGG_CT_
57._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
58._GC-01-11-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
59._GC-01-11-1-11
ATAACTACAGAACTCTCTCTGGTTCTCT
60._GC-03-025-2-14
ATAACTAC_AACTCTCTCTGGTTCTCT
61._GC-03-025-2-14
ATAACTACAGAACTCT_CTGGTTCTCT
62._CCN_16
ATACCTAC____CTCTGG_CT_
63._MARPER_20
ATAACT-____-CTGG_CT_
 1516171819202122232425262728
_Input profile
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
1._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
2._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
3._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
4._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
5._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
6._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
7._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
8._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
9._GC-07-018-1-20
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
10._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
11._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
12._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
13._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
14._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
15._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
16._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
17._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
18._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
19._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
20._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
21._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
22._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
23._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
24._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
25._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
26._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
27._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
28._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
29._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
30._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
31._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
32._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
33._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
34._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
35._GC-01-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
36._GC-01-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
37._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
38._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
39._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
40._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
41._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
42._GC-08-011-1-11
AAACAAAG_GGGGCCAGCTAGATATCC
43._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
44._GC-08-011-1-11
_ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
45._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
46._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
47._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
48._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCC_CTAGATATCC
49._GC-08-011-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
50._GC-08-011-1-11
_ACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATAT_
51._GC-08-213-6-09
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
52._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
53._CCN_16
___AG__GG____ATAT_
54._CCN_16
___AG__GG____ATAT_
55._CCN_16
___AG__GG____ATAT_
56._CCN_16
___AG__GG____AT__
57._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
58._GC-01-11-1-11
AAACAAAG_GGGGCCAGCTAGATATCC
59._GC-01-11-1-11
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGAT_CC
60._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGG_CCAGCTAGATATCC
61._GC-03-025-2-14
AAACAAAGCCGGGGCCAGCTAGATATCC
62._CCN_16
___AG__GG____ATAT_
63._MARPER_20
___AGCT-GG____AT-_
 2930313233343536373839404142
_Input profile
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
1._GC-03-025-2-14
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
2._GC-03-025-2-14
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
3._GC-03-025-2-14
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
4._GC-03-025-2-14
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
5._GC-07-018-1-20
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
6._GC-07-018-1-20
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
7._GC-07-018-1-20
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
8._GC-07-018-1-20
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
9._GC-07-018-1-20
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
10._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
11._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
12._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
13._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
14._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
15._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
16._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
17._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
18._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
19._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
20._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
21._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
22._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
23._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
24._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
25._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
26._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
27._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
28._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
29._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
30._GC-08-213-6-09
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
31._GC-08-213-6-09
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
32._GC-08-213-6-09
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
33._GC-08-213-6-09
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
34._GC-08-213-6-09
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
35._GC-01-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
36._GC-01-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
37._GC-03-025-2-14
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
38._GC-03-025-2-14
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
39._GC-08-011-1-11
CGATTT_GGCCACAGGTGGGGAACCAG
40._GC-08-011-1-11
CGAT_GTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
41._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
42._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
43._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
44._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
45._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
46._GC-08-213-6-09
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
47._GC-08-213-6-09
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
48._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
49._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
50._GC-08-011-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
51._GC-08-213-6-09
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
52._GC-03-025-2-14
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
53._CCN_16
CGAT___CC_AGGT__AA__
54._CCN_16
CGAT___CC_AGGT__AA__
55._CCN_16
CGAT___CC_AGGT__AA__
56._CCN_16
CGAT___CC_AGGT__AA__
57._GC-03-025-2-14
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
58._GC-01-11-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
59._GC-01-11-1-11
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
60._GC-03-025-2-14
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
61._GC-03-025-2-14
CGATTTGTGGCCACAGGTGGGGAACCAG
62._CCN_16
CGAT___CC_AGGT__AG__
63._MARPER_20
-AT___CG_AGGT__AG__
 4344454647484950515253545556
_Input profile
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
1._GC-03-025-2-14
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
2._GC-03-025-2-14
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
3._GC-03-025-2-14
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
4._GC-03-025-2-14
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
5._GC-07-018-1-20
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
6._GC-07-018-1-20
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
7._GC-07-018-1-20
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
8._GC-07-018-1-20
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
9._GC-07-018-1-20
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
10._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
11._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
12._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
13._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
14._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
15._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
16._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
17._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
18._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
19._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
20._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
21._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
22._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
23._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
24._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
25._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
26._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
27._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
28._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
29._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
30._GC-08-213-6-09
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
31._GC-08-213-6-09
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
32._GC-08-213-6-09
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
33._GC-08-213-6-09
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
34._GC-08-213-6-09
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
35._GC-01-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
36._GC-01-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
37._GC-03-025-2-14
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
38._GC-03-025-2-14
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
39._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
40._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
41._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
42._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
43._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
44._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
45._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
46._GC-08-213-6-09
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
47._GC-08-213-6-09
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
48._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGG_CTACGGAGGTTTCT
49._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
50._GC-08-011-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
51._GC-08-213-6-09
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
52._GC-03-025-2-14
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
53._CCN_16
___CC_________CT
54._CCN_16
___CC_________CT
55._CCN_16
___CC_________CT
56._CCN_16
___CC_________CT
57._GC-03-025-2-14
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAG_TTCT
58._GC-01-11-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
59._GC-01-11-1-11
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
60._GC-03-025-2-14
CCGTATCCAGGGAGCTACGGAGGTTTCT
61._GC-03-025-2-14
CCGTATCC_GGAGCTACGGAGGTTTCT
62._CCN_16
___CC_________CT
63._MARPER_20
___CT_________-
 5758596061626364656667686970
_Input profile
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
1._GC-03-025-2-14
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
2._GC-03-025-2-14
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
3._GC-03-025-2-14
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
4._GC-03-025-2-14
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
5._GC-07-018-1-20
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
6._GC-07-018-1-20
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
7._GC-07-018-1-20
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
8._GC-07-018-1-20
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
9._GC-07-018-1-20
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
10._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
11._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
12._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
13._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
14._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
15._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
16._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
17._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
18._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
19._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
20._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
21._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
22._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
23._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
24._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
25._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
26._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
27._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
28._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
29._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
30._GC-08-213-6-09
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
31._GC-08-213-6-09
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
32._GC-08-213-6-09
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
33._GC-08-213-6-09
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
34._GC-08-213-6-09
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
35._GC-01-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
36._GC-01-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
37._GC-03-025-2-14
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
38._GC-03-025-2-14
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
39._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
40._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
41._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
42._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
43._GC-08-011-1-11
CTGTGGCG_CTAAGGAGACAAGTGGAG
44._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
45._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
46._GC-08-213-6-09
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
47._GC-08-213-6-09
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
48._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
49._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
50._GC-08-011-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
51._GC-08-213-6-09
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
52._GC-03-025-2-14
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
53._CCN_16
CT__CG_CTAAGG_ACAAGTGG_
54._CCN_16
CT__CG_CTAAGG_ACAAGTGG_
55._CCN_16
CT__CG_CTAAGG_ACAAGTGG_
56._CCN_16
CT__CG_CTAAGG_ACAAGTGG_
57._GC-03-025-2-14
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
58._GC-01-11-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
59._GC-01-11-1-11
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
60._GC-03-025-2-14
CTGTGGCGTTCTAAGGAGACAAGTGGAG
61._GC-03-025-2-14
CTGT_CGTTCTAAGGAGAC_GTGGAG
62._CCN_16
CT__CG_CTAAGG_ACAAGTGG_
63._MARPER_20
CT__-_CT--_-AA-GG_
 7172737475767778798081828384
_Input profile
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
1._GC-03-025-2-14
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
2._GC-03-025-2-14
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
3._GC-03-025-2-14
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
4._GC-03-025-2-14
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
5._GC-07-018-1-20
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
6._GC-07-018-1-20
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
7._GC-07-018-1-20
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
8._GC-07-018-1-20
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
9._GC-07-018-1-20
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
10._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
11._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
12._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
13._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
14._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
15._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
16._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
17._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
18._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
19._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
20._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
21._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
22._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
23._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
24._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
25._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
26._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
27._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
28._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
29._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
30._GC-08-213-6-09
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
31._GC-08-213-6-09
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
32._GC-08-213-6-09
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
33._GC-08-213-6-09
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
34._GC-08-213-6-09
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
35._GC-01-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
36._GC-01-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
37._GC-03-025-2-14
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
38._GC-03-025-2-14
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
39._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
40._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
41._GC-08-011-1-11
TTCGAACC_GGCCAAAAACCGCCACTT
42._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
43._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
44._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
45._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
46._GC-08-213-6-09
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
47._GC-08-213-6-09
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
48._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
49._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
50._GC-08-011-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
51._GC-08-213-6-09
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
52._GC-03-025-2-14
TTCGAA_CCGGCCAAAAACCGCCACTT
53._CCN_16
__AACC_____ACCG__TT
54._CCN_16
__AACC_____ACCG__TT
55._CCN_16
__AACC_____ACCG__TT
56._CCN_16
__AACC_____ACCG__TT
57._GC-03-025-2-14
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
58._GC-01-11-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
59._GC-01-11-1-11
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
60._GC-03-025-2-14
TTCGAACCCCGG_AAAAACCGCCACTT
61._GC-03-025-2-14
TTCGAACCCCGGCCAAAAACCGCCACTT
62._CCN_16
__AACC_____ACCG__TT
63._MARPER_20
__AG-_____ACCG__TT
 85868788899091929394    
_Input profile
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
1._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
2._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
3._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
4._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
5._GC-07-018-1-20
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
6._GC-07-018-1-20
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
7._GC-07-018-1-20
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
8._GC-07-018-1-20
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
9._GC-07-018-1-20
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
10._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
11._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
12._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
13._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
14._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
15._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
16._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
17._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
18._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
19._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
20._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
21._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
22._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
23._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
24._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
25._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
26._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
27._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
28._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
29._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
30._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
31._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
32._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
33._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
34._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
35._GC-01-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
36._GC-01-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
37._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
38._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
39._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
40._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
41._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
42._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
43._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
44._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
45._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
46._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
47._GC-08-213-6-09
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
48._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
49._GC-08-011-1-11
_TTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
50._GC-08-011-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTATGGX_XX_XX_XX_X
51._GC-08-213-6-09
_TTCTAGCCCC_TTATGGX_XX_XX_XX_X
52._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTT__X_XX_XX_XX_X
53._CCN_16
TTTT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_X
54._CCN_16
TTTT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_X
55._CCN_16
TTTT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_X
56._CCN_16
TTTT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_X
57._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_X
58._GC-01-11-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_X
59._GC-01-11-1-11
TTTTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_X
60._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_X
61._GC-03-025-2-14
TTTTCTAGCCCCTTTTCCCCX_XX_XX_XX_X
62._CCN_16
TTTT_AG_CCTTTT__X_XX_XX_XX_X
63._MARPER_20
TT-_AG_CC--__X_XX_XX_XX_X

Input profile: CCN_10 GC-03-025-2-14

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

1._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

2._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

3._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

4._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

5._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

6._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

7._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

8._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

9._CCN_10 GC-07-018-1-20

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

10._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

11._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

12._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

13._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

14._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

15._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

16._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

17._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

18._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

19._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

20._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 18
Notes: 18
 Mars, 2018

21._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 20
Notes: 20
 Mars, 2018

22._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 21
Notes: 21
 Mars, 2018

23._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 22
Notes: 22
 Mars, 2018

24._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 23
Notes: 23
 Mars, 2018

25._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 24
Notes: 24
 Mars, 2018

26._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 27
Notes: 27
 Mars, 2018

27._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 28
Notes: 28
 Mars, 2018

28._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 32
Notes: 32
 Mars, 2018

29._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 34
Notes: 34
 Mars, 2018

30._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

31._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

32._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

33._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

34._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

35._CCN_16 GC-01-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

36._CCN_16 GC-01-011-1-11

identical
94 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

37._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

38._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

39._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

40._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

41._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

42._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 25
Notes: 25
 Mars, 2018

43._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 26
Notes: 26
 Mars, 2018

44._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 31
Notes: 31 > FP2
 Mars, 2018

45._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 33
Notes: 33
 Mars, 2018

46._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

47._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

48._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

49._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 35
Notes: 35
 Mars, 2018

50._CCN_10 GC-08-011-1-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

51._CCN_10 GC-08-213-6-09

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

52._CCN_10 GC-03-025-2-14

identical
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL11
Notes: PL11 FP2
 Mars, 2018

53._CCN_16

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

54._CCN_16

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 7
 Dapeng Zhang, 2016

55._CCN_16

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

56._CCN_16

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1109a 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

57._CCN_10 GC-03-025-2-14

97.8 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL14
Notes: PL14 FP4
 Mars, 2018

58._CCN_16 GC-01-11-1-11

97.8 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 9, Tree: PL1
Notes: PL1 FP1
 Mars, 2018

59._CCN_16 GC-01-11-1-11

97.8 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 1, Block: 1, Rep: 9, Tree: PL6
Notes: PL6 FP4
 Mars, 2018

60._CCN_10 GC-03-025-2-14

97.8 %
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL9
Notes: PL9 FP1
 Mars, 2018

61._CCN_10 GC-03-025-2-14

97.8 %
90 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 14, Tree: PL4
Notes: PL4 FP3
 Mars, 2018

62._CCN_16

97.5 %
40 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

63._MARPER_20

90.7 %
27 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: MARPER D 47
 Dapeng Zhang, 2014

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1075 2TcSNP1350 3TcSNP534 4TcSNP591 5TcSNP42
6TcSNP418 7TcSNP702 8TcSNP1096 9TcSNP1060 10TcSNP1165
11TcSNP429 12TcSNP75 13TcSNP891 14TcSNP122 15TcSNP316
16TcSNP521 17TcSNP860 18TcSNP1062 19TcSNP836 20TcSNP878
21TcSNP929 22TcSNP413 23TcSNP653 24TcSNP1149 25TcSNP174
26TcSNP32 27TcSNP372 28TcSNP448 29TcSNP872 30TcSNP953
31TcSNP1034 32TcSNP1175 33TcSNP1111 34TcSNP577 35TcSNP90
36TcSNP998 37TcSNP150 38TcSNP28 39TcSNP751 40TcSNP1484
41TcSNP602 42TcSNP561 43TcSNP894 44TcSNP1063 45TcSNP1126
46TcSNP1270 47TcSNP606 48TcSNP329 49TcSNP689 50TcSNP944
51TcSNP1242 52TcSNP1383 53TcSNP547 54TcSNP776 55TcSNP1309
56TcSNP151 57TcSNP1520 58TcSNP799 59TcSNP899 60TcSNP226
61TcSNP1439 62TcSNP1442 63TcSNP193 64TcSNP25 65TcSNP364
66TcSNP144 67TcSNP230 68TcSNP560 69TcSNP723 70TcSNP731
71TcSNP701 72TcSNP1041 73TcSNP645 74TcSNP917 75Tcm003s01336581
76Tcm003s07402719 77Tcm001s00947643 78Tcm006s26664133 79Tcm002s20575712 80TcSNP529
81TcSNP1458 82TcSNP60 83TcSNP823 84TcSNP619 85TcSNP994
86TcSNP1144 87TcSNP1156 88TcSNP469 89TcSNP999 90TcSNP242
91TcSNP1253 92TcSNP1414 93TcSNP154 94TcSNP240