SNP Profiles matching EET 95 [ECU]

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
1._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
2._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
3._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
4._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
5._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
6._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
7._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
8._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
9._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
10._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
11._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
12._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
13._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
14._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
15._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
16._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
17._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
18._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
19._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
20._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
21._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
22._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
23._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
24._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
25._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
26._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
27._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
28._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
29._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
30._GC-03-006-1-06
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
31._GC-03-006-1-06
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
32._GC-03-006-1-06
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
33._GC-03-006-1-06
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
34._GC-03-006-1-06
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
35._GC-03-006-1-06
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
36._GC-03-006-1-06
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
37._GC-03-006-1-06
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
38._GC-03-006-1-06
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
39._GC-03-006-1-06
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
40._GC-03-006-1-06
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
41._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
42._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
43._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
44._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
45._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
46._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
47._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
48._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
49._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
50._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
51._GC-08-251-8-19
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
52._GC-08-251-8-19
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
53._GC-08-251-8-19
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
54._GC-08-251-8-19
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
55._GC-08-251-8-19
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
56._GC-08-251-8-19
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
57._GC-08-251-8-19
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
58._GC-08-251-8-19
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
59._GC-08-251-8-19
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
60._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACT__CTCTATAGCCAGTT
61._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
62._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
63._EET_95_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
64._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
65._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
66._GC-08-155-3-54
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
67._GC-08-251-8-19
CTAGCTCTAACT__CTCTATAGCCAGTT
68._EET_95_[ECU]
CTAGCTCT__CTGTCTCTATAGCCAGTT
69._GC-03-006-1-06
CTAGCTCT__CTGTCTCTATAGCCAGTT
70._MARPER_20
CTAGCT__AACT__CT__ATAG__AGTT
71._RUQ_1539
__AGCT______GT________CCAG__
72._RUQ_414
CTAGCTCTACCTGTCTCTATAGCCAGTT
73._EET_95_[ECU]
__AGCT__ACCTGTCTCCATAGCCAGTT
74._RUQ_414
__AGCT______GT________CCAG__
75._EET_94_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
76._EET_94_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
77._EET_94_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
78._EET_94_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
79._EET_94_[ECU]
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
80._GC-08-147-3-46
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
81._GC-08-147-3-46
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
82._GC-08-147-3-46
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
83._GC-08-147-3-46
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
84._GC-08-147-3-46
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
85._JA_4_/7_[POU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAATT
86._JA_4_/7_[POU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAATT
87._JA_4_/7_[POU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAATT
88._JA_4_/7_[POU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAATT
89._JA_4_/7_[POU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAATT
90._JA_6_/2_[POU]
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAGTT
91._GC-08-284-8-56
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAATT
92._GC-08-284-8-56
CTAGCTCTAACTGTCTCTATAGCCAATT
93._C_SUL_7
CTAGCTCTACCTGTCTCTATAGCCAGTT
94._UF_29
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
95._UF_29
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
96._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
97._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
98._COCA_3310_/3_[CHA]
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
99._COCA_3310_/3_[CHA]
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
100._GC-05-079-2-30
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
101._GC-05-079-2-30
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
102._UF_29
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
103._UF_29
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
104._UF_29
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
105._UF_29
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
106._UF_29
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
107._UF_29
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
108._UF_29
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
109._UF_29
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
110._UF_29
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
111._UF_29
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
112._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
113._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
114._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
115._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
116._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
117._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
118._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
119._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
120._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
121._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
122._RUQ_383
CTAGCTCTACCTGTCTCTATAGCCAGTT
123._EET_58_[ECU]
CTAGCTCTACCTGTCTCTATAGCCAGTT
124._UF_29
CTAGCTCTAA__GTCCCTATAGCCAGTT
125._GC-01-020-1-20
CTAGCTCTAA__GTCCCTATAGCCAGTT
126._MARPER_18
CT__CTCTACCTGTCTCT__AGCCAATT
127._RUQ_791
__AGCT______GT________CCAG__
128._RUQ_845
__AGCT______GT________CCAG__
129._RUQ_354
__AGCT______GT________CCAG__
130._LV_20_[POU]
TTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
131._LV_20_[POU]
TTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
132._LV_20_[POU]
TTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
133._LV_20_[POU]
TTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
134._GC-04-027-2-09
TTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
135._GC-04-027-2-09
TTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
136._GC-04-027-2-09
TTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
137._GC-04-027-2-09
TTAGCTCTAACTGTCCCTATAGCCAGTT
138._EET_94_[ECU]
CTAGCTCTACCTGTCCCTATAGCCAGTT
 1516171819202122232425262728
_Input profile
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
1._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
2._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
3._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
4._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
5._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
6._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
7._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
8._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
9._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
10._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
11._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
12._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
13._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
14._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
15._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
16._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
17._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
18._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
19._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
20._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
21._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
22._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
23._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
24._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
25._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
26._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
27._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
28._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
29._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
30._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
31._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
32._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
33._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
34._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
35._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
36._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
37._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
38._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
39._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
40._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
41._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
42._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
43._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
44._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
45._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
46._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
47._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
48._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
49._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
50._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
51._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
52._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
53._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
54._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
55._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
56._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
57._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
58._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
59._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
60._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
61._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGT__ACAG
62._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
63._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTAC__
64._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTAC__
65._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
66._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGT__ACAG
67._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
68._EET_95_[ECU]
ATGGTTCT__GTAGTTCCCGGTCTACAG
69._GC-03-006-1-06
ATGGTTCT__GTAGTTCCCGGTCTACAG
70._MARPER_20
ATGG__CT__GGAGTT__CG__CTACAG
71._RUQ_1539
______TTGGGT__TTCCCGGTCTACAG
72._RUQ_414
ATGGTTCTGGGTAATTCCCGGTCTACAG
73._EET_95_[ECU]
AT__TTCTGGGTAATTCCCGGTCTACAG
74._RUQ_414
______TTGGGT__TTCCGGGTCTACAG
75._EET_94_[ECU]
ATGGCTCTGGGGAGTTCCCGGTCTACAG
76._EET_94_[ECU]
ATGGCTCTGGGGAGTTCCCGGTCTACAG
77._EET_94_[ECU]
ATGGCTCTGGGGAGTTCCCGGTCTACAG
78._EET_94_[ECU]
ATGGCTCTGGGGAGTTCCCGGTCTACAG
79._EET_94_[ECU]
ATGGCTCTGGGGAGTTCCCGGTCTACAG
80._GC-08-147-3-46
ATGGCTCTGGGGAGTTCCCGGTCTACAG
81._GC-08-147-3-46
ATGGCTCTGGGGAGTTCCCGGTCTACAG
82._GC-08-147-3-46
ATGGCTCTGGGGAGTTCCCGGTCTACAG
83._GC-08-147-3-46
ATGGCTCTGGGGAGTTCCCGGTCTACAG
84._GC-08-147-3-46
ATGGCTCTGGGGAGTTCCCGGTCTACAG
85._JA_4_/7_[POU]
ATGGCTCTGGGGAGCTCCCGGTCTACAG
86._JA_4_/7_[POU]
ATGGCTCTGGGGAGCTCCCGGTCTACAG
87._JA_4_/7_[POU]
ATGGCTCTGGGGAGCTCCCGGTCTACAG
88._JA_4_/7_[POU]
ATGGCTCTGGGGAGCTCCCGGTCTACAG
89._JA_4_/7_[POU]
ATGGCTCTGGGGAGCTCCCGGTCTACAG
90._JA_6_/2_[POU]
ATGGCTCTGGGGAATTCCCGGTCTACAG
91._GC-08-284-8-56
ATGGCTCTGGGGAGCTCCCGGTCTACAG
92._GC-08-284-8-56
ATGGCTCTGGGGAGCTCCCGGTCTACAG
93._C_SUL_7
ATGGCTCTGGGGAGTTCCCGGTCTACAG
94._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
95._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
96._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
97._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
98._COCA_3310_/3_[CHA]
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
99._COCA_3310_/3_[CHA]
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
100._GC-05-079-2-30
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
101._GC-05-079-2-30
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
102._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
103._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
104._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
105._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
106._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
107._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
108._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
109._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
110._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
111._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
112._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
113._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
114._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
115._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
116._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
117._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
118._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
119._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
120._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
121._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
122._RUQ_383
ATGGCTCTGGGGAGCTCCCGGTCTACAG
123._EET_58_[ECU]
ATGGCTCTGGGGAGTTCCCGGTCTACAG
124._UF_29
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
125._GC-01-020-1-20
ATGGCTCTGGGGAGCTACCGGTCTACAG
126._MARPER_18
ATGGCTCTGGGGAGCTCCCGGTCTACAG
127._RUQ_791
______CTGGGG__TTCCGGGTCTACAG
128._RUQ_845
______CTGGGG__TTCCGGGTCTACAG
129._RUQ_354
______TTGGGT__TTCCCGGTTTCCAG
130._LV_20_[POU]
ATGGCTCTGGGTAGTTCCCGGTTTCCAG
131._LV_20_[POU]
ATGGCTCTGGGTAGTTCCCGGTTTCCAG
132._LV_20_[POU]
ATGGCTCTGGGTAGTTCCCGGTTTCCAG
133._LV_20_[POU]
ATGGCTCTGGGTAGTTCCCGGTTTCCAG
134._GC-04-027-2-09
ATGGCTCTGGGTAGTTCCCGGTTTCCAG
135._GC-04-027-2-09
ATGGCTCTGGGTAGTTCCCGGTTTCCAG
136._GC-04-027-2-09
ATGGCTCTGGGTAGTTCCCGGTTTCCAG
137._GC-04-027-2-09
ATGGCTCTGGGTAGTTCCCGGTTTCCAG
138._EET_94_[ECU]
ATGGCTCTGGGGAATTCCCGGTCTACAG
 2930313233343536373839   
_Input profile
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
1._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
2._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
3._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
4._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
5._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
6._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
7._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
8._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
9._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
10._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
11._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
12._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
13._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
14._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
15._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
16._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
17._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
18._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
19._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
20._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
21._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
22._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
23._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
24._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
25._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
26._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
27._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
28._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
29._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
30._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
31._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
32._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
33._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
34._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
35._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
36._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
37._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
38._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
39._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
40._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
41._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
42._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
43._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
44._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
45._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
46._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
47._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
48._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
49._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
50._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
51._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
52._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
53._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
54._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
55._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
56._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
57._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
58._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
59._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
60._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
61._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
62._EET_95_[ECU]
GGATCC__CCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
63._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
64._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
65._GC-08-155-3-54
GGATCC__CCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
66._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
67._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
68._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
69._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
70._MARPER_20
GG__CCAA______GT__AT__X_XX_XX_X
71._RUQ_1539
__ATCCAACCACCTGTCC____X_XX_XX_X
72._RUQ_414
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
73._EET_95_[ECU]
GGATCCAA__ACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
74._RUQ_414
__ATCCAACCACCTGTCC____X_XX_XX_X
75._EET_94_[ECU]
AGATCCAACGACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
76._EET_94_[ECU]
AGATCCAACGACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
77._EET_94_[ECU]
AGATCCAACGACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
78._EET_94_[ECU]
AGATCCAACGACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
79._EET_94_[ECU]
AGATCCAACGACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
80._GC-08-147-3-46
AGATCCAACGACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
81._GC-08-147-3-46
AGATCCAACGACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
82._GC-08-147-3-46
AGATCCAACGACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
83._GC-08-147-3-46
AGATCCAACGACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
84._GC-08-147-3-46
AGATCCAACGACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
85._JA_4_/7_[POU]
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
86._JA_4_/7_[POU]
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
87._JA_4_/7_[POU]
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
88._JA_4_/7_[POU]
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
89._JA_4_/7_[POU]
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
90._JA_6_/2_[POU]
GGATCCAACGCCCTGTCCATCGX_XX_XX_X
91._GC-08-284-8-56
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
92._GC-08-284-8-56
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
93._C_SUL_7
GGATCCAACGCCCTGTCCATCGX_XX_XX_X
94._UF_29
__ATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
95._UF_29
__ATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
96._GC-01-020-1-20
__ATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
97._GC-01-020-1-20
__ATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
98._COCA_3310_/3_[CHA]
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
99._COCA_3310_/3_[CHA]
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
100._GC-05-079-2-30
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
101._GC-05-079-2-30
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
102._UF_29
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
103._UF_29
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
104._UF_29
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
105._UF_29
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
106._UF_29
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
107._UF_29
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
108._UF_29
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
109._UF_29
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
110._UF_29
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
111._UF_29
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
112._GC-01-020-1-20
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
113._GC-01-020-1-20
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
114._GC-01-020-1-20
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
115._GC-01-020-1-20
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
116._GC-01-020-1-20
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
117._GC-01-020-1-20
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
118._GC-01-020-1-20
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
119._GC-01-020-1-20
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
120._GC-01-020-1-20
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
121._GC-01-020-1-20
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
122._RUQ_383
GGATCCAACGCCCTGTCCATCGX_XX_XX_X
123._EET_58_[ECU]
AGATCCAACGCCCTGTCCATCGX_XX_XX_X
124._UF_29
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
125._GC-01-020-1-20
AGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
126._MARPER_18
AGATCCAA__ACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
127._RUQ_791
__ATCCAACGCCCTGTCC____X_XX_XX_X
128._RUQ_845
__ATCCAACGCCCTGTCC____X_XX_XX_X
129._RUQ_354
__AACCAACCACCTGTCC____X_XX_XX_X
130._LV_20_[POU]
GGAACCAACCACCTGTCCTTCGX_XX_XX_X
131._LV_20_[POU]
GGAACCAACCACCTGTCCTTCGX_XX_XX_X
132._LV_20_[POU]
GGAACCAACCACCTGTCCTTCGX_XX_XX_X
133._LV_20_[POU]
GGAACCAACCACCTGTCCTTCGX_XX_XX_X
134._GC-04-027-2-09
GGAACCAACCACCTGTCCTTCGX_XX_XX_X
135._GC-04-027-2-09
GGAACCAACCACCTGTCCTTCGX_XX_XX_X
136._GC-04-027-2-09
GGAACCAACCACCTGTCCTTCGX_XX_XX_X
137._GC-04-027-2-09
GGAACCAACCACCTGTCCTTCGX_XX_XX_X
138._EET_94_[ECU]
AGATCCAACGACCTGTCCATCGX_XX_XX_X

Input profile: EET_95_[ECU]

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 2
 Dapeng Zhang, 2016

1._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 10
 Dapeng Zhang, 2016

2._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 9
 Dapeng Zhang, 2016

3._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 7
 Dapeng Zhang, 2016

4._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 6
 Dapeng Zhang, 2016

5._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 5
 Dapeng Zhang, 2016

6._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 4
 Dapeng Zhang, 2016

7._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 3
 Dapeng Zhang, 2016

8._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 2
 Dapeng Zhang, 2016

9._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 1
 Dapeng Zhang, 2016

10._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 17
 Dapeng Zhang, 2016

11._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 14
 Dapeng Zhang, 2016

12._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 13
 Dapeng Zhang, 2016

13._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 11
 Dapeng Zhang, 2016

14._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 10
 Dapeng Zhang, 2016

15._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 9
 Dapeng Zhang, 2016

16._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 8
 Dapeng Zhang, 2016

17._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 7
 Dapeng Zhang, 2016

18._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 6
 Dapeng Zhang, 2016

19._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016

20._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 11 > F
 Dapeng Zhang, 2016

21._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

22._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 16
 Dapeng Zhang, 2016

23._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 15
 Dapeng Zhang, 2016

24._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 14
 Dapeng Zhang, 2016

25._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 9
 Dapeng Zhang, 2016

26._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 8
 Dapeng Zhang, 2016

27._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 7
 Dapeng Zhang, 2016

28._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 6
 Dapeng Zhang, 2016

29._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

30._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

31._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

32._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

33._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

34._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

35._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

36._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11 > FBP2
 Mars, 2018

37._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP3
 Mars, 2018

38._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

39._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

40._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

41._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

42._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

43._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

44._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

45._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

46._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

47._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

48._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

49._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

50._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 17
Notes: 17
 Mars, 2018

51._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

52._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

53._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

54._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

55._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

56._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

57._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

58._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

59._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

60._EET_95_[ECU]

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 8
 Dapeng Zhang, 2016

61._EET_95_[ECU]

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 16
 Dapeng Zhang, 2016

62._EET_95_[ECU]

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 15
 Dapeng Zhang, 2016

63._EET_95_[ECU]

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 12
 Dapeng Zhang, 2016

64._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

65._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

66._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

67._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

68._EET_95_[ECU]

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 5
 Dapeng Zhang, 2016

69._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

70._MARPER_20

98 %
25 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: MARPER D 47
 Dapeng Zhang, 2014

71._JA_5_/5_[POU] RUQ_1539

97.8 %
23 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

72._EET_95_[ECU] RUQ_414

97.4 %
39 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

73._EET_95_[ECU]

95.7 %
35 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria EET 95 CATIE
 Dapeng Zhang, 2016

74._EET_95_[ECU] RUQ_414

95.7 %
23 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

75._EET_94_[ECU]

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 9
 Dapeng Zhang, 2016

76._EET_94_[ECU]

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 8
 Dapeng Zhang, 2016

77._EET_94_[ECU]

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 7
 Dapeng Zhang, 2016

78._EET_94_[ECU]

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 6
 Dapeng Zhang, 2016

79._EET_94_[ECU]

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

80._EET_94_[ECU] GC-08-147-3-46

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

81._EET_94_[ECU] GC-08-147-3-46

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

82._EET_94_[ECU] GC-08-147-3-46

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

83._EET_94_[ECU] GC-08-147-3-46

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

84._EET_94_[ECU] GC-08-147-3-46

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

85._JA_4_/7_[POU]

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8856 7
 Dapeng Zhang, 2016

86._JA_4_/7_[POU]

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8856 6
 Dapeng Zhang, 2016

87._JA_4_/7_[POU]

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8856 5
 Dapeng Zhang, 2016

88._JA_4_/7_[POU]

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8856 3
 Dapeng Zhang, 2016

89._JA_4_/7_[POU]

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8856 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

90._JA_6_/2_[POU]

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8214 12
 Dapeng Zhang, 2016

91._JA_4_/7_[POU] GC-08-284-8-56

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

92._JA_4_/7_[POU] GC-08-284-8-56

93.6 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

93._C_SUL_7

93.6 %
39 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

94._UF_29

93.4 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 12
 Dapeng Zhang, 2016

95._UF_29

93.4 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 9 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

96._UF_29 GC-01-020-1-20

93.4 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9 > FP1
 Mars, 2018

97._UF_29 GC-01-020-1-20

93.4 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

98._COCA_3310_/3_[CHA]

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5230 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

99._COCA_3310_/3_[CHA]

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5230 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

100._COCA_3310_[CHA] GC-05-079-2-30

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: PL1
Notes: PL1 FP1
 Mars, 2018

101._COCA_3310_[CHA] GC-05-079-2-30

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Notes: PL2 FP2
 Mars, 2018

102._UF_29

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 3
 Dapeng Zhang, 2016

103._UF_29

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 7
 Dapeng Zhang, 2016

104._UF_29

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 8
 Dapeng Zhang, 2016

105._UF_29

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 10
 Dapeng Zhang, 2016

106._UF_29

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 13
 Dapeng Zhang, 2016

107._UF_29

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 15
 Dapeng Zhang, 2016

108._UF_29

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 16
 Dapeng Zhang, 2016

109._UF_29

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 14 > F
 Dapeng Zhang, 2016

110._UF_29

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

111._UF_29

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

112._UF_29 GC-01-020-1-20

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

113._UF_29 GC-01-020-1-20

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP2
 Mars, 2018

114._UF_29 GC-01-020-1-20

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6 > FP4
 Mars, 2018

115._UF_29 GC-01-020-1-20

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

116._UF_29 GC-01-020-1-20

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

117._UF_29 GC-01-020-1-20

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

118._UF_29 GC-01-020-1-20

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

119._UF_29 GC-01-020-1-20

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14 > FP3
 Mars, 2018

120._UF_29 GC-01-020-1-20

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

121._UF_29 GC-01-020-1-20

92.3 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

122._EET_58_[ECU] RUQ_383

92.3 %
39 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

123._EET_58_[ECU]

92.3 %
39 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 6B F465 T10
 Dapeng Zhang, 2016

124._UF_29

92.1 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 2
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

125._UF_29 GC-01-020-1-20

92.1 %
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

126._MARPER_18

91.7 %
36 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: MARPER D 11
 Dapeng Zhang, 2014

127._EET_59_[ECU] RUQ_791

91.3 %
23 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

128._EET_59_[ECU] RUQ_845

91.3 %
23 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

129._LV_20_[POU] RUQ_354

91.3 %
23 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

130._LV_20_[POU]

91 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 4209 8 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

131._LV_20_[POU]

91 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 4209 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

132._LV_20_[POU]

91 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 4209 3
 Dapeng Zhang, 2016

133._LV_20_[POU]

91 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 4209 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

134._LV_20_[POU] GC-04-027-2-09

91 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

135._LV_20_[POU] GC-04-027-2-09

91 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

136._LV_20_[POU] GC-04-027-2-09

91 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP4
 Mars, 2018

137._LV_20_[POU] GC-04-027-2-09

91 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8 > FP3
 Mars, 2018

138._EET_94_[ECU]

91 %
39 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1520 2TcSNP1484 3TcSNP1442 4TcSNP1414 5TcSNP1350
6TcSNP1270 7TcSNP1253 8TcSNP1165 9TcSNP1144 10TcSNP1075
11TcSNP1062 12TcSNP1060 13TcSNP998 14TcSNP994 15TcSNP953
16TcSNP929 17TcSNP917 18TcSNP891 19TcSNP872 20TcSNP723
21TcSNP645 22TcSNP619 23TcSNP591 24TcSNP577 25TcSNP560
26TcSNP534 27TcSNP529 28TcSNP469 29TcSNP429 30TcSNP372
31TcSNP242 32TcSNP230 33TcSNP226 34TcSNP193 35TcSNP151
36TcSNP150 37TcSNP144 38TcSNP32 39TcSNP25