SNP Profiles of EET 272 [ECU]   View Data

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
AAACCCCCGGGGCTCCCCCCGGTTCCTT
1._GC-03-032-3-11
AAACCCCCGGGGCTCCCCCCGGTTCCTT
2._EET_272_[ECU]
AAACCCCC________CCCCGG__CC__
3._EET_272_[ECU]
AAACCCCC________CCCCGG__CC__
4._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
5._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
6._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
7._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
8._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
9._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
10._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
11._GC-03-032-3-11
AAAACTAAGGGGCCCCCTCCGGTTCTTT
12._RUQ_6
____CTAA____TT__CT____TTTT__
13._EET_272_[ECU]
AAAACTAA________CT__AG__CT__
14._EET_272_[ECU]
AAAACTAA________CTCCGG__CT__
15._EET_272_[ECU]
AAAACTAA________CTCCGG__CT__
16._EET_272_[ECU]
AAAACTAA________CTCCGG__CT__
17._EET_272_[ECU]
AAAACTAA________CTCCGG__CT__
18._EET_272_[ECU]
AAAACTAA________CTCCGG__CT__
19._EET_272_[ECU]
AAAACTAA________CTCCGG__CT__
20._EET_272_[ECU]
AAAACTAA________CTCCGG__CT__
21._EET_272_[ECU]
AAAACTAA________CTCCGG__CT__
22._RUQ_6
____________TT______________
23._GC-03-32-3-11
AAAC__CCGGGG__GGGG__GGAAGGAA
24._RUQ_6
AAAA__AAGGGG__GGAG__GGAAAGAA
25._MITC-000381
AAAA__AAGGGG__GGAG__GGAAAGAA
 1516171819202122232425262728
_Input profile
AACCAGCGCCCCTTAATTGGATAACCGG
1._GC-03-032-3-11
AACCAGCGCCCCTTAATTGGATAACCGG
2._EET_272_[ECU]
____AG____CC________ATAA__GG
3._EET_272_[ECU]
____AG____CC________ATAA__GG
4._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
5._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
6._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
7._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
8._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
9._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
10._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
11._GC-03-032-3-11
AAAAGGGGCCGGCTAATTGGTTAACCCC
12._RUQ_6
________CC________GG__AACCCC
13._EET_272_[ECU]
__________GG________________
14._EET_272_[ECU]
____GG____GG________TTAA__CC
15._EET_272_[ECU]
____GG____GG________TTAA__CC
16._EET_272_[ECU]
____GG____GG________TTAA__CC
17._EET_272_[ECU]
____GG____GG________TTAA__CC
18._EET_272_[ECU]
____GG____GG________TTAA__CC
19._EET_272_[ECU]
____GG____GG________TTAA__CC
20._EET_272_[ECU]
____GG____GG________TTAA__CC
21._EET_272_[ECU]
____GG____GG________TTAA__CC
22._RUQ_6
____GGTT__________________CC
23._GC-03-32-3-11
TTCCAGCG__CCAAAGAAGGATAAGGCC
24._RUQ_6
TTAAGGCC__GGAGAAAAGGTTAAGGGG
25._MITC-000381
TTAAGGCC__GGAGAAAAGGTTAAGGGG
 2930313233343536373839404142
_Input profile
AATTGTGGCGCCAGGGGGTTGGCTAGCC
1._GC-03-032-3-11
AATTGTGGCGCCAGGGGGTTGGCTAGCC
2._EET_272_[ECU]
AA______CG__AGGG____GG______
3._EET_272_[ECU]
AA______CG__AGGG____GG______
4._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
5._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
6._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
7._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
8._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
9._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
10._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
11._GC-03-032-3-11
AATTGGGGGGCCAGGGGGTTAACCGGCC
12._RUQ_6
______GGGGCCAGGG____AACC____
13._EET_272_[ECU]
AA__________AG______AA______
14._EET_272_[ECU]
AA______GG__AGGG____AA______
15._EET_272_[ECU]
AA______GG__AGGG____AA______
16._EET_272_[ECU]
AA______GG__AGGG____AA______
17._EET_272_[ECU]
AA______GG__AGGG____AA______
18._EET_272_[ECU]
AA______GG__AGGG____AA______
19._EET_272_[ECU]
AA______GG__AGGG____AA______
20._EET_272_[ECU]
AA______GG__AGGG____AA______
21._EET_272_[ECU]
AA______GG__AGGG____AA______
22._RUQ_6
________GG__AG________CC____
23._GC-03-32-3-11
AAAAACGGCGCCAGCCCCAAGGAGAGGG
24._RUQ_6
AAAACCGGGGCCAGCCCCAAAAGGGGGG
25._MITC-000381
AAAACCGGGGCCAGCCCCAAAAGGGGGG
 4344454647484950515253545556
_Input profile
GGTTCTAAGGAACCCCGGAAGGTTCCCT
1._GC-03-032-3-11
GGTTCTAAGGAACC__GGAAGGTTCCCT
2._EET_272_[ECU]
____CT__________________CCCT
3._EET_272_[ECU]
____CT__________________CCCT
4._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
5._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
6._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
7._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
8._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
9._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
10._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGGTTCTCC
11._GC-03-032-3-11
GGTTTTAGAGAACCACGGGGGG__CTCC
12._RUQ_6
GGTT____AG____________TTCT__
13._EET_272_[ECU]
________________________CTCT
14._EET_272_[ECU]
____TT__________________CTCC
15._EET_272_[ECU]
____TT__________________CTCC
16._EET_272_[ECU]
____TT__________________CTCC
17._EET_272_[ECU]
____TT__________________CTCC
18._EET_272_[ECU]
____TT__________________CTCC
19._EET_272_[ECU]
____TT__________________CTCC
20._EET_272_[ECU]
____TT__________________CTCC
21._EET_272_[ECU]
____TT__________________CTCC
22._RUQ_6
________AG__________________
23._GC-03-32-3-11
CC__AG__GGAAGG__GGAACCAAGGAG
24._RUQ_6
CC__AA__AGAAGG__GGGGCCAAAGGG
25._MITC-000381
CC__AA__AGAAGG__GGGGCCAAAGGG
 5758596061626364656667686970
_Input profile
TTGGCCCCCCGGGGCCAGGTGGAGTTCC
1._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCCCGGGGCCAGGTGGAGTTCC
2._EET_272_[ECU]
____CC__CCGG__CCAGGTGG______
3._EET_272_[ECU]
____CC__CCGG__CCAGGTGG______
4._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTGGGGACAAGTGGGGTTCG
5._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTGGGGACAAGTGGGGTTCG
6._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTGGGGACAAGTGGGGTTCG
7._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTGGGGACAAGTGGGGTTCG
8._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTGGGGACAAGTGGGGTTCG
9._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTGGGGACAAGTGGGGTTCG
10._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTGGGGACAAGTGGGGTTCG
11._GC-03-032-3-11
TTGGCCCCTTGGGGACAAGTGGGGTTCG
12._RUQ_6
TT__CCCCTT__GGACAAGTGGGG____
13._EET_272_[ECU]
____CC__TTGG__ACAAGTGG______
14._EET_272_[ECU]
____CC__TTGG__ACAAGTGG______
15._EET_272_[ECU]
____CC__TTGG__ACAAGTGG______
16._EET_272_[ECU]
____CC__TTGG__ACAAGTGG______
17._EET_272_[ECU]
____CC__TTGG__ACAAGTGG______
18._EET_272_[ECU]
____CC__TTGG__ACAAGTGG______
19._EET_272_[ECU]
____CC__TTGG__ACAAGTGG______
20._EET_272_[ECU]
____CC__TTGG__ACAAGTGG______
21._EET_272_[ECU]
____CC__TTGG__ACAAGTGG______
22._RUQ_6
__GG__________ACAA__GGGG____
23._GC-03-32-3-11
AAGGGGGGGGGGGGCCAGACCCAG____
24._RUQ_6
AAGGGGGGAAGGGGACAAACCCGG____
25._MITC-000381
AAGGGGGGAAGGGGACAAACCCGG____
 7172737475767778798081828384
_Input profile
AGCTCCAGACCCAAACGGCCTTAATTCT
1._GC-03-032-3-11
AGCTCCAGACCCAAACGGCCTTAATTCT
2._EET_272_[ECU]
AGCT__________ACGG______TTCT
3._EET_272_[ECU]
AGCT__________ACGG______TTCT
4._GC-03-032-3-11
AACTACAACCCCAACCCCCCAAACCTCT
5._GC-03-032-3-11
AACTACAACCCCAACCCCCCAAACCTCT
6._GC-03-032-3-11
AACTACAACCCCAACCCCCCAAACCTCT
7._GC-03-032-3-11
AACTACAACCCCAACCCCCCAAACCTCT
8._GC-03-032-3-11
AACTACAACCCCAACCCCCCAAACCTCT
9._GC-03-032-3-11
AACTACAACCCCAACCCCCCAAACCTCT
10._GC-03-032-3-11
AACTACAACCCCAACCCCCCAAACCTCT
11._GC-03-032-3-11
AACTAC__CCCCAACCCCCCAAACCTCT
12._RUQ_6
______________CCCC____ACCT__
13._EET_272_[ECU]
AACT____________________CTCT
14._EET_272_[ECU]
AACT__________CCCC______CTCT
15._EET_272_[ECU]
AACT__________CCCC______CTCT
16._EET_272_[ECU]
AACT__________CCCC______CTCT
17._EET_272_[ECU]
AACT__________CCCC______CTCT
18._EET_272_[ECU]
AACT__________CCCC______CTCT
19._EET_272_[ECU]
AACT__________CCCC______CTCT
20._EET_272_[ECU]
AACT__________CCCC______CTCT
21._EET_272_[ECU]
AACT__________CCCC______CTCT
22._RUQ_6
AA____________ACCC____AC____
23._GC-03-32-3-11
__AGCCAGACCC__ACCCGGTTAAAAAG
24._RUQ_6
__AGACAACCCC__CCGGGGAAACAGAG
25._MITC-000381
__AGACAACCCC__CCGGGGAAACAGAG
 858687888990919293     
_Input profile
CCTTAACCCCTTTTAAGGX_XX_XX_XX_XX_X
1._GC-03-032-3-11
CCTTAACCCCTTTTAAGGX_XX_XX_XX_XX_X
2._EET_272_[ECU]
CC__AA__CCTTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
3._EET_272_[ECU]
CC__AA__CCTTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
4._GC-03-032-3-11
CCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
5._GC-03-032-3-11
CCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
6._GC-03-032-3-11
CCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
7._GC-03-032-3-11
CCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
8._GC-03-032-3-11
CCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
9._GC-03-032-3-11
CCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
10._GC-03-032-3-11
CCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
11._GC-03-032-3-11
CCTTAACTCTTTTTATGGX_XX_XX_XX_XX_X
12._RUQ_6
____AA__CTTT______X_XX_XX_XX_XX_X
13._EET_272_[ECU]
CT__AA__CTTTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
14._EET_272_[ECU]
CC__AA__CTTTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
15._EET_272_[ECU]
CC__AA__CTTTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
16._EET_272_[ECU]
CC__AA__CTTTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
17._EET_272_[ECU]
CC__AA__CTTTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
18._EET_272_[ECU]
CC__AA__CTTTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
19._EET_272_[ECU]
CC__AA__CTTTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
20._EET_272_[ECU]
CC__AA__CTTTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
21._EET_272_[ECU]
CC__AA__CTTTTT____X_XX_XX_XX_XX_X
22._RUQ_6
CC____CT__TT______X_XX_XX_XX_XX_X
23._GC-03-32-3-11
__AA____GGAAAATTGGX_XX_XX_XX_XX_X
24._RUQ_6
__AA____AGAAAAATGGX_XX_XX_XX_XX_X
25._MITC-000381
__AA____AGAAAAATGGX_XX_XX_XX_XX_X

Input profile: EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

1._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

identical
92 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

2._EET_272_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 7
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

3._EET_272_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 8
 Dapeng Zhang, 2016

4._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

72.6 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

5._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

72.6 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP2
 Mars, 2018

6._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

72.6 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP3
 Mars, 2018

7._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

72.6 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

8._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

72.6 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

9._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

72.6 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

10._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

72.6 %
93 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

11._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

72.5 %
91 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

12._EET_272_[ECU] RUQ_6

67.5 %
40 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

13._EET_272_[ECU]

65.5 %
29 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: CAMPUS 3 X16 Y8
 Dapeng Zhang, 2016

14._EET_272_[ECU]

64.1 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

15._EET_272_[ECU]

64.1 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 5
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

16._EET_272_[ECU]

64.1 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 9
 Dapeng Zhang, 2016

17._EET_272_[ECU]

64.1 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 10
 Dapeng Zhang, 2016

18._EET_272_[ECU]

64.1 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 13
 Dapeng Zhang, 2016

19._EET_272_[ECU]

64.1 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 16
 Dapeng Zhang, 2016

20._EET_272_[ECU]

64.1 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

21._EET_272_[ECU]

64.1 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

22._EET_272_[ECU] RUQ_6

57.5 %
20 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Lambert Motilal, 2023

23._EET_272_[ECU] GC-03-32-3-11

48.7 %
79 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 3, Rep: 11, Tree: 7
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018

24._EET_272_[ECU] RUQ_6

35.4 %
79 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018

25._EET_272_[ECU] MITC-000381

35.4 %
79 shared markers

USDA-SHRS, United States of America
 Mars, 2018

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1075 2TcSNP1350 3TcSNP534 4TcSNP591 5TcSNP42
6TcSNP418 7TcSNP702 8TcSNP1096 9TcSNP1060 10TcSNP1165
11TcSNP429 12TcSNP75 13TcSNP891 14TcSNP122 15TcSNP316
16TcSNP521 17TcSNP1062 18TcSNP836 19TcSNP878 20TcSNP929
21TcSNP413 22TcSNP653 23TcSNP1149 24TcSNP174 25TcSNP32
26TcSNP372 27TcSNP448 28TcSNP872 29TcSNP953 30TcSNP1034
31TcSNP1175 32TcSNP1111 33TcSNP577 34TcSNP90 35TcSNP998
36TcSNP150 37TcSNP28 38TcSNP751 39TcSNP1484 40TcSNP602
41TcSNP561 42TcSNP894 43TcSNP1063 44TcSNP1126 45TcSNP1270
46TcSNP606 47TcSNP329 48TcSNP689 49TcSNP944 50TcSNP1242
51TcSNP1383 52TcSNP547 53TcSNP776 54TcSNP1309 55TcSNP151
56TcSNP1520 57TcSNP799 58TcSNP899 59TcSNP226 60TcSNP1439
61TcSNP1442 62TcSNP25 63TcSNP364 64TcSNP144 65TcSNP230
66TcSNP560 67TcSNP723 68TcSNP731 69TcSNP701 70TcSNP1041
71TcSNP645 72TcSNP917 73Tcm003s01336581 74Tcm003s07402719 75Tcm001s00947643
76Tcm006s26664133 77Tcm002s20575712 78TcSNP529 79TcSNP1458 80TcSNP60
81TcSNP430 82TcSNP823 83TcSNP619 84TcSNP994 85TcSNP1144
86TcSNP1156 87TcSNP469 88TcSNP999 89TcSNP242 90TcSNP1253
91TcSNP1414 92TcSNP154 93TcSNP240