SNP Profiles of EET 272 [ECU]   View Data

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
CTAATTTTAATTCTAACTAGCTAAGGCT
1._RUQ_6
__AATT____TT____CTAG________
2._EET_272_[ECU]
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
3._GC-03-032-3-11
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
4._GC-03-032-3-11
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
5._GC-03-032-3-11
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
6._GC-03-032-3-11
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
7._EET_272_[ECU]
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
8._EET_272_[ECU]
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
9._EET_272_[ECU]
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
10._EET_272_[ECU]
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
11._EET_272_[ECU]
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
12._EET_272_[ECU]
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
13._EET_272_[ECU]
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
14._GC-03-032-3-11
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
15._GC-03-032-3-11
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
16._GC-03-032-3-11
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
17._GC-03-032-3-11
CCAATTTTAATTCCAACTAGCTAAGGCT
18._RUQ_6
__________TTCC____AG________
19._EET_272_[ECU]
CTGGCCTTACTTCCAACCAGCTAACCCT
20._GC-03-032-3-11
CTGGCCTTACTTCCAACCAGCTAACCCT
21._EET_272_[ECU]
CTGGCCTTACTTCCAACCAGCTAACCCT
22._GC-03-032-3-11
CTGGCCTTACTTCCAACCAGCTAACCCT
23._RUQ_6
GGAAAAAAAAAA__AAAGAGAGAAGGAG
24._MITC-000381
GGAAAAAAAAAA__AAAGAGAGAAGGAG
25._GC-03-32-3-11
AGGGGGAAACAA__AAGGAGAGAACCAG
 1516171819202122232425262728
_Input profile
CTGGAACTAAGTCTAAAGCTAACCAACT
1._RUQ_6
TTGG__CTAAGTCTAA__CTAACCAACT
2._EET_272_[ECU]
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
3._GC-03-032-3-11
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
4._GC-03-032-3-11
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
5._GC-03-032-3-11
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
6._GC-03-032-3-11
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
7._EET_272_[ECU]
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
8._EET_272_[ECU]
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
9._EET_272_[ECU]
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
10._EET_272_[ECU]
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
11._EET_272_[ECU]
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
12._EET_272_[ECU]
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
13._EET_272_[ECU]
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
14._GC-03-032-3-11
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
15._GC-03-032-3-11
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
16._GC-03-032-3-11
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
17._GC-03-032-3-11
CTGGAACTAAGTCTAAGGCTAACCAACT
18._RUQ_6
__GGAA______________AA______
19._EET_272_[ECU]
CCGGAGTTCCGTCCAAGGCCAGCCAACC
20._GC-03-032-3-11
CCGGAGTTCCGTCCAAGGCCAGCCAACC
21._EET_272_[ECU]
CCGGAGTTCCGTCCAAGGCCAGCC__CC
22._GC-03-032-3-11
CCGGAGTTCCGTCCAAGGCCAGCC__CC
23._RUQ_6
AGCC__AGAAAC____GGAGAAGGAAAG
24._MITC-000381
AGCC__AGAAAC____GGAGAAGGAAAG
25._GC-03-32-3-11
GGCC__AACCAC____GGGGAGGGACGG
 2930            
_Input profile
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
1._RUQ_6
AC__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
2._EET_272_[ECU]
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
3._GC-03-032-3-11
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
4._GC-03-032-3-11
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
5._GC-03-032-3-11
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
6._GC-03-032-3-11
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
7._EET_272_[ECU]
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
8._EET_272_[ECU]
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
9._EET_272_[ECU]
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
10._EET_272_[ECU]
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
11._EET_272_[ECU]
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
12._EET_272_[ECU]
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
13._EET_272_[ECU]
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
14._GC-03-032-3-11
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
15._GC-03-032-3-11
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
16._GC-03-032-3-11
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
17._GC-03-032-3-11
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
18._RUQ_6
AC__X_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
19._EET_272_[ECU]
CCGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
20._GC-03-032-3-11
CCGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
21._EET_272_[ECU]
CCGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
22._GC-03-032-3-11
CCGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
23._RUQ_6
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
24._MITC-000381
ACGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X
25._GC-03-32-3-11
CCGGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X

Input profile: EET_272_[ECU]

 
International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: CAMPUS 3 X16 Y8
 Dapeng Zhang, 2016

1._EET_272_[ECU] RUQ_6

97.2 %
18 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

2._EET_272_[ECU]

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

3._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP3
 Mars, 2018

4._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP2
 Mars, 2018

5._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

6._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

7._EET_272_[ECU]

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 5
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

8._EET_272_[ECU]

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 9
 Dapeng Zhang, 2016

9._EET_272_[ECU]

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 10
 Dapeng Zhang, 2016

10._EET_272_[ECU]

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 13
 Dapeng Zhang, 2016

11._EET_272_[ECU]

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 16
 Dapeng Zhang, 2016

12._EET_272_[ECU]

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

13._EET_272_[ECU]

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

14._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

15._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

16._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

17._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

95 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

18._EET_272_[ECU] RUQ_6

92.9 %
7 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Lambert Motilal, 2023

19._EET_272_[ECU]

66.7 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 8
 Dapeng Zhang, 2016

20._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

66.7 %
30 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

21._EET_272_[ECU]

65.5 %
29 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3311 7
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

22._EET_272_[ECU] GC-03-032-3-11

65.5 %
29 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

23._EET_272_[ECU] RUQ_6

44.2 %
26 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018

24._EET_272_[ECU] MITC-000381

44.2 %
26 shared markers

USDA-SHRS, United States of America
 Mars, 2018

25._EET_272_[ECU] GC-03-32-3-11

25 %
26 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Field: 3, Block: 3, Rep: 11, Tree: 7
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1520 2TcSNP1484 3TcSNP1442 4TcSNP1414 5TcSNP1350
6TcSNP1253 7TcSNP1144 8TcSNP1075 9TcSNP1060 10TcSNP998
11TcSNP994 12TcSNP953 13TcSNP929 14TcSNP917 15TcSNP891
16TcSNP723 17TcSNP645 18TcSNP619 19TcSNP591 20TcSNP560
21TcSNP534 22TcSNP469 23TcSNP429 24TcSNP242 25TcSNP230
26TcSNP226 27TcSNP193 28TcSNP151 29TcSNP144 30TcSNP25