SNP Profiles of EET 95 [ECU]   View Data

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
1._GC-03-006-1-06
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
2._GC-08-155-3-54
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
3._GC-08-155-3-54
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
4._GC-08-155-3-54
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
5._GC-03-006-1-06
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
6._GC-03-006-1-06
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
7._GC-03-006-1-06
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
8._GC-03-006-1-06
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
9._GC-08-155-3-54
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
10._GC-03-006-1-06
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
11._GC-03-006-1-06
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
12._GC-03-006-1-06
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
13._GC-03-006-1-06
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
14._GC-03-006-1-06
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
15._GC-03-006-1-06
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
16._GC-08-251-8-19
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
17._GC-08-155-3-54
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
18._GC-08-251-8-19
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
19._GC-08-251-8-19
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
20._GC-08-251-8-19
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
21._GC-08-251-8-19
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
22._GC-08-251-8-19
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
23._GC-08-251-8-19
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
24._GC-08-251-8-19
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
25._GC-08-251-8-19
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
26._GC-08-251-8-19
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
27._GC-08-155-3-54
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
28._GC-08-155-3-54
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
29._GC-08-155-3-54
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
30._GC-08-155-3-54
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
31._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
32._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
33._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
34._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
35._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
36._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
37._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
38._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
39._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
40._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
41._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
42._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
43._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
44._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
45._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
46._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
47._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
48._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
49._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
50._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
51._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
52._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
53._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
54._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
55._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
56._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
57._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
58._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
59._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
60._GC-08-155-3-54
CTAG_CTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
61._GC-08-155-3-54
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
62._GC-08-155-3-54
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
63._GC-08-155-3-54
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
64._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
65._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
66._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
67._EET_95_[ECU]
CTAG_CTCTAACTCTCTATAGCCAGTT
68._GC-03-006-1-06
CTAGCGCTCT_CTCTCTATAGCCAGTT
69._EET_95_[ECU]
CTAGCGCTCT_CTCTCTATAGCCAGTT
70._RUQ_414
CTAGCGCTCTACCTCTCTATAGCCAGTT
71._EET_95_[ECU]
_AGCGCT_ACCTCTCCATAGCCAGTT
72._RUQ_414
_AGCGCT_______CCAG_
73._RUQ_414
__CG_____CT_AG_AG_
74._RUQ_414
__CG________CC_TT
 1516171819202122232425262728
_Input profile
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
1._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
2._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
3._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
4._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
5._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
6._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
7._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
8._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
9._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
10._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
11._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
12._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
13._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
14._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
15._GC-03-006-1-06
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
16._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
17._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
18._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
19._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
20._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
21._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
22._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
23._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
24._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
25._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
26._GC-08-251-8-19
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
27._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
28._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
29._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
30._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
31._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
32._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
33._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
34._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
35._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
36._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
37._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
38._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
39._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
40._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
41._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
42._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
43._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
44._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
45._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
46._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
47._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
48._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
49._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
50._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
51._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
52._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
53._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
54._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
55._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
56._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
57._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
58._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
59._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
60._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
61._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGT_ACAG
62._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
63._GC-08-155-3-54
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTAC_
64._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTAC_
65._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
66._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGT_ACAG
67._EET_95_[ECU]
ATGGTTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAG
68._GC-03-006-1-06
ATGGTTCT_GTAGTTCCCGGTCTACAG
69._EET_95_[ECU]
ATGGTTCT_GTAGTTCCCGGTCTACAG
70._RUQ_414
ATGGTTCTGGGTAATTCCCGGTCTACAG
71._EET_95_[ECU]
AT_TTCTGGGTAATTCCCGGTCTACAG
72._RUQ_414
___TTGGGT_TTCCGGGTCTACAG
73._RUQ_414
____GGGTAA_CCCG__AA_
74._RUQ_414
___CTCC___CCCG____
 2930313233343536373839   
_Input profile
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
1._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
2._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
3._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
4._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
5._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
6._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
7._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
8._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
9._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
10._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
11._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
12._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
13._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
14._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
15._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
16._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
17._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
18._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
19._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
20._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
21._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
22._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
23._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
24._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
25._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
26._GC-08-251-8-19
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
27._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
28._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
29._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
30._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
31._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
32._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
33._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
34._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
35._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
36._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
37._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
38._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
39._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
40._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
41._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
42._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
43._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
44._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
45._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
46._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
47._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
48._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
49._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
50._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
51._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
52._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
53._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
54._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
55._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
56._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
57._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
58._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
59._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
60._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
61._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
62._GC-08-155-3-54
GGATCC_CCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
63._GC-08-155-3-54
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
64._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
65._EET_95_[ECU]
GGATCC_CCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
66._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
67._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
68._GC-03-006-1-06
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
69._EET_95_[ECU]
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
70._RUQ_414
GGATCCAACCACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
71._EET_95_[ECU]
GGATCCAA_ACCTGTCCATCGX_XX_XX_X
72._RUQ_414
_ATCCAACCACCTGTCC__X_XX_XX_X
73._RUQ_414
___AA____CC__X_XX_XX_X
74._RUQ_414
_AT_AAGGACCT_CC__X_XX_XX_X

Input profile: EET_95_[ECU]

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 8
 Dapeng Zhang, 2016

1._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11 > FBP2
 Mars, 2018

2._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

3._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

4._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

5._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

6._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

7._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

8._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP3
 Mars, 2018

9._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

10._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

11._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

12._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

13._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

14._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

15._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

16._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

17._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 17
Notes: 17
 Mars, 2018

18._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

19._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

20._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

21._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

22._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

23._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

24._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

25._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

26._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

27._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

28._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

29._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

30._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

31._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 1
 Dapeng Zhang, 2016

32._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 10
 Dapeng Zhang, 2016

33._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 11
 Dapeng Zhang, 2016

34._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 13
 Dapeng Zhang, 2016

35._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 14
 Dapeng Zhang, 2016

36._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 17
 Dapeng Zhang, 2016

37._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 9
 Dapeng Zhang, 2016

38._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 2
 Dapeng Zhang, 2016

39._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 3
 Dapeng Zhang, 2016

40._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 4
 Dapeng Zhang, 2016

41._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 5
 Dapeng Zhang, 2016

42._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 6
 Dapeng Zhang, 2016

43._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 7
 Dapeng Zhang, 2016

44._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 9
 Dapeng Zhang, 2016

45._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 10
 Dapeng Zhang, 2016

46._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 15
 Dapeng Zhang, 2016

47._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

48._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 6
 Dapeng Zhang, 2016

49._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 7
 Dapeng Zhang, 2016

50._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 8
 Dapeng Zhang, 2016

51._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 9
 Dapeng Zhang, 2016

52._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 14
 Dapeng Zhang, 2016

53._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 16
 Dapeng Zhang, 2016

54._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

55._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 11 > F
 Dapeng Zhang, 2016

56._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016

57._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 6
 Dapeng Zhang, 2016

58._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 7
 Dapeng Zhang, 2016

59._EET_95_[ECU]

identical
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 8
 Dapeng Zhang, 2016

60._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

61._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

62._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

63._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

64._EET_95_[ECU]

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 12
 Dapeng Zhang, 2016

65._EET_95_[ECU]

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 15
 Dapeng Zhang, 2016

66._EET_95_[ECU]

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 16
 Dapeng Zhang, 2016

67._EET_95_[ECU]

identical
38 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 2
 Dapeng Zhang, 2016

68._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

69._EET_95_[ECU]

identical
37 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 5
 Dapeng Zhang, 2016

70._EET_95_[ECU] RUQ_414

97.4 %
39 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

71._EET_95_[ECU]

95.7 %
35 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria EET 95 CATIE
 Dapeng Zhang, 2016

72._EET_95_[ECU] RUQ_414

95.7 %
23 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

73._EET_95_[ECU] RUQ_414

91.7 %
12 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Lambert Motilal, 2023

74._EET_95_[ECU] RUQ_414

84.6 %
13 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
Location: GBR207
 Jocelyn De Wever et al., 2019

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1520 2TcSNP1484 3TcSNP1458 4TcSNP1442 5TcSNP1414
6TcSNP1350 7TcSNP1270 8TcSNP1165 9TcSNP1144 10TcSNP1075
11TcSNP1062 12TcSNP1060 13TcSNP998 14TcSNP994 15TcSNP953
16TcSNP929 17TcSNP917 18TcSNP891 19TcSNP872 20TcSNP723
21TcSNP645 22TcSNP619 23TcSNP591 24TcSNP577 25TcSNP560
26TcSNP534 27TcSNP529 28TcSNP469 29TcSNP429 30TcSNP372
31TcSNP242 32TcSNP230 33TcSNP226 34TcSNP193 35TcSNP151
36TcSNP150 37TcSNP144 38TcSNP32 39TcSNP25