SNP Profiles of EET 95 [ECU]   View Data

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
AGCGCTACCTGTCTCCATAGCCAGTTAT
1._RUQ_414
AGCGCTACCTGTCTCTATAGCCAGTTAT
2._GC-03-006-1-06
AGCGCT_CTGTCTCTATAGCCAGTTAT
3._EET_95_[ECU]
AGCGCT_CTGTCTCTATAGCCAGTTAT
4._GC-03-006-1-06
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
5._GC-08-155-3-54
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
6._GC-08-155-3-54
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
7._GC-03-006-1-06
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
8._GC-03-006-1-06
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
9._GC-03-006-1-06
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
10._GC-03-006-1-06
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
11._GC-03-006-1-06
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
12._GC-08-155-3-54
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
13._GC-03-006-1-06
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
14._GC-03-006-1-06
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
15._GC-03-006-1-06
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
16._GC-03-006-1-06
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
17._GC-03-006-1-06
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
18._GC-08-251-8-19
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
19._GC-08-251-8-19
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
20._GC-08-155-3-54
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
21._GC-08-251-8-19
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
22._GC-08-251-8-19
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
23._GC-08-251-8-19
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
24._GC-08-251-8-19
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
25._GC-08-251-8-19
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
26._GC-08-251-8-19
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
27._GC-08-251-8-19
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
28._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
29._GC-08-155-3-54
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
30._GC-08-155-3-54
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
31._GC-08-155-3-54
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
32._GC-08-155-3-54
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
33._GC-08-155-3-54
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
34._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
35._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
36._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
37._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
38._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
39._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
40._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
41._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
42._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
43._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
44._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
45._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
46._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
47._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
48._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
49._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
50._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
51._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
52._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
53._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
54._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
55._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
56._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
57._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
58._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
59._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
60._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
61._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
62._GC-08-155-3-54
AG_CTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
63._GC-08-251-8-19
AGCGCTAACT_CTCTATAGCCAGTTAT
64._GC-08-155-3-54
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
65._GC-08-155-3-54
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
66._GC-08-155-3-54
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
67._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
68._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
69._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
70._EET_95_[ECU]
AGCGCTAACT_CTCTATAGCCAGTTAT
71._EET_95_[ECU]
AG_CTAACTGTCTCTATAGCCAGTTAT
72._RUQ_414
AGCGCT__GT____CCAG__
73._RUQ_414
_CG___GT_CT_AG_AG__
74._RUQ_414
_CG________CC_TT_
 1516171819202122232425262728
_Input profile
TTCTGGGTAATTCCCGGTCTACAGGGAT
1._RUQ_414
TTCTGGGTAATTCCCGGTCTACAGGGAT
2._GC-03-006-1-06
TTCT_GTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
3._EET_95_[ECU]
TTCT_GTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
4._GC-03-006-1-06
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
5._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
6._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
7._GC-03-006-1-06
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
8._GC-03-006-1-06
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
9._GC-03-006-1-06
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
10._GC-03-006-1-06
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
11._GC-03-006-1-06
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
12._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
13._GC-03-006-1-06
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
14._GC-03-006-1-06
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
15._GC-03-006-1-06
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
16._GC-03-006-1-06
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
17._GC-03-006-1-06
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
18._GC-08-251-8-19
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
19._GC-08-251-8-19
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
20._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
21._GC-08-251-8-19
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
22._GC-08-251-8-19
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
23._GC-08-251-8-19
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
24._GC-08-251-8-19
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
25._GC-08-251-8-19
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
26._GC-08-251-8-19
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
27._GC-08-251-8-19
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
28._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
29._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
30._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
31._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
32._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
33._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
34._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
35._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
36._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
37._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
38._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
39._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
40._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
41._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
42._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
43._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
44._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
45._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
46._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
47._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
48._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
49._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
50._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
51._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
52._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
53._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
54._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
55._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
56._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
57._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
58._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
59._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
60._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
61._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
62._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
63._GC-08-251-8-19
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
64._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGT_ACAGGGAT
65._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
66._GC-08-155-3-54
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTAC_GGAT
67._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTAC_GGAT
68._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
69._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGT_ACAGGGAT
70._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
71._EET_95_[ECU]
TTCTGGGTAGTTCCCGGTCTACAGGGAT
72._RUQ_414
_TTGGGT_TTCCGGGTCTACAG_AT
73._RUQ_414
__GGGTAA_CCCG__AA___
74._RUQ_414
_CTCC___CCCG_____AT
 2930313233343536      
_Input profile
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
1._RUQ_414
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
2._GC-03-006-1-06
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
3._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
4._GC-03-006-1-06
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
5._GC-08-155-3-54
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
6._GC-08-155-3-54
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
7._GC-03-006-1-06
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
8._GC-03-006-1-06
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
9._GC-03-006-1-06
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
10._GC-03-006-1-06
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
11._GC-03-006-1-06
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
12._GC-08-155-3-54
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
13._GC-03-006-1-06
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
14._GC-03-006-1-06
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
15._GC-03-006-1-06
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
16._GC-03-006-1-06
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
17._GC-03-006-1-06
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
18._GC-08-251-8-19
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
19._GC-08-251-8-19
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
20._GC-08-155-3-54
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
21._GC-08-251-8-19
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
22._GC-08-251-8-19
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
23._GC-08-251-8-19
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
24._GC-08-251-8-19
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
25._GC-08-251-8-19
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
26._GC-08-251-8-19
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
27._GC-08-251-8-19
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
28._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
29._GC-08-155-3-54
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
30._GC-08-155-3-54
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
31._GC-08-155-3-54
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
32._GC-08-155-3-54
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
33._GC-08-155-3-54
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
34._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
35._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
36._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
37._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
38._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
39._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
40._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
41._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
42._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
43._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
44._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
45._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
46._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
47._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
48._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
49._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
50._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
51._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
52._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
53._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
54._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
55._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
56._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
57._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
58._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
59._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
60._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
61._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
62._GC-08-155-3-54
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
63._GC-08-251-8-19
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
64._GC-08-155-3-54
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
65._GC-08-155-3-54
CC_ACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
66._GC-08-155-3-54
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
67._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
68._EET_95_[ECU]
CC_ACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
69._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
70._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
71._EET_95_[ECU]
CCAAACCTGTCCATCGX_XX_XX_XX_XX_XX_X
72._RUQ_414
CCAAACCTGTCC__X_XX_XX_XX_XX_XX_X
73._RUQ_414
_AA___CC__X_XX_XX_XX_XX_XX_X
74._RUQ_414
_AAACCT_CC__X_XX_XX_XX_XX_XX_X

Input profile: EET_95_[ECU]

 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria EET 95 CATIE
 Dapeng Zhang, 2016

1._EET_95_[ECU] RUQ_414

98.6 %
36 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

2._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

3._EET_95_[ECU]

97.1 %
34 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 5
 Dapeng Zhang, 2016

4._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

5._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

6._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

7._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

8._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

9._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

10._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12 > FP3
 Mars, 2018

11._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11 > FBP2
 Mars, 2018

12._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

13._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

14._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

15._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

16._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

17._EET_95_[ECU] GC-03-006-1-06

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1 > FP1
 Mars, 2018

18._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

19._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

20._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 17
Notes: 17
 Mars, 2018

21._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 7
Notes: 7
 Mars, 2018

22._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018

23._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018

24._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018

25._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

26._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

27._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

28._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

29._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 14
Notes: 14
 Mars, 2018

30._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018

31._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018

32._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 10
Notes: 10
 Mars, 2018

33._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 9
Notes: 9
 Mars, 2018

34._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 2
 Dapeng Zhang, 2016

35._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 11
 Dapeng Zhang, 2016

36._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 13
 Dapeng Zhang, 2016

37._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 14
 Dapeng Zhang, 2016

38._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 17
 Dapeng Zhang, 2016

39._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 1
 Dapeng Zhang, 2016

40._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 3
 Dapeng Zhang, 2016

41._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 4
 Dapeng Zhang, 2016

42._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 5
 Dapeng Zhang, 2016

43._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 6
 Dapeng Zhang, 2016

44._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 7
 Dapeng Zhang, 2016

45._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 9
 Dapeng Zhang, 2016

46._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 10
 Dapeng Zhang, 2016

47._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 9
 Dapeng Zhang, 2016

48._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 6
 Dapeng Zhang, 2016

49._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 7
 Dapeng Zhang, 2016

50._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 8
 Dapeng Zhang, 2016

51._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 9
 Dapeng Zhang, 2016

52._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 14
 Dapeng Zhang, 2016

53._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 15
 Dapeng Zhang, 2016

54._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 16
 Dapeng Zhang, 2016

55._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

56._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 11 > F
 Dapeng Zhang, 2016

57._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016

58._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 6
 Dapeng Zhang, 2016

59._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 7
 Dapeng Zhang, 2016

60._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 8
 Dapeng Zhang, 2016

61._EET_95_[ECU]

95.8 %
36 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 10
 Dapeng Zhang, 2016

62._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018

63._EET_95_[ECU] GC-08-251-8-19

95.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018

64._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018

65._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 15
Notes: 15
 Mars, 2018

66._EET_95_[ECU] GC-08-155-3-54

95.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018

67._EET_95_[ECU]

95.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 12
 Dapeng Zhang, 2016

68._EET_95_[ECU]

95.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 15
 Dapeng Zhang, 2016

69._EET_95_[ECU]

95.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 16
 Dapeng Zhang, 2016

70._EET_95_[ECU]

95.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 8
 Dapeng Zhang, 2016

71._EET_95_[ECU]

95.7 %
35 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 2
 Dapeng Zhang, 2016

72._EET_95_[ECU] RUQ_414

95.7 %
23 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2014

73._EET_95_[ECU] RUQ_414

92.3 %
13 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Lambert Motilal, 2023

74._EET_95_[ECU] RUQ_414

91.7 %
12 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
Location: GBR207
 Jocelyn De Wever et al., 2019

 


  Key to SNP Markers

1TcSNP1484 2TcSNP1458 3TcSNP1442 4TcSNP1350 5TcSNP1270
6TcSNP1253 7TcSNP1165 8TcSNP1144 9TcSNP1075 10TcSNP1062
11TcSNP1060 12TcSNP998 13TcSNP994 14TcSNP953 15TcSNP917
16TcSNP891 17TcSNP872 18TcSNP723 19TcSNP645 20TcSNP619
21TcSNP591 22TcSNP577 23TcSNP560 24TcSNP534 25TcSNP529
26TcSNP469 27TcSNP429 28TcSNP372 29TcSNP242 30TcSNP230
31TcSNP193 32TcSNP151 33TcSNP150 34TcSNP144 35TcSNP32
36TcSNP25