SNP Profiles of "UF 668"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-01-077-4-13
GGGGATAGCTCTACCTACGTCTATAGAC
2. _GC-01-077-4-13
GGGGATAGCTCTACCTACGTCTATAGAC
3. _GC-01-077-4-13
GGGGATAGCTCTACCTACGTCTATAGAC
4. _GC-01-077-4-13
GGGGATAGCTCTACCTACGTCTATAGAC
5. _GC-01-077-4-13
GGGGATAGCTCTACCTACGTCTATAGAC
6. _1413_6
GG___AT_______________ACGTCT______AC
7. _1413_13
GG___AT_______________ACGTCT______AC
8. _1413_16_>_F
GG___AT_______________ACGTCT______AC
9. _1413_5_>_FP
GG___AT_______________ACGTCT______AC
10. _1413_7_>_FP
GG___AT_______________ACGTCT______AC
11. _Cabiria
GG___AT_______________ACGTCT______AC
12. _La_Montaña_Lot_8_Row_27_31_33
GG___AT_______________ACGT_________AC
13. _UF668
GG___AT_______________ACGTCT______AC
14. _UF668
GG___AT_______________ACGTCT______AC
15. _UF_668_Fld#_118_Plt#_6
GGCCATAGAGAGACAGACACAGATAGAC
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-01-077-4-13
CGAGGGCTATAGAGAT___AGGGATCGAG
2. _GC-01-077-4-13
CGAGGGCTATAGAGATCTAGGGATCGAG
3. _GC-01-077-4-13
CGAGGGCTATAGAGATCTAGGGATCGAG
4. _GC-01-077-4-13
CGAGGGCTATAGAGATCTAGGGATCGAG
5. _GC-01-077-4-13
CGAGGGCTATAGAGATCTAGGGATCGAG
6. _1413_6
CGAG___CT_________AT______GG______AG
7. _1413_13
CGAG___CT_________AT______GG______AG
8. _1413_16_>_F
CGAG___CT_________AT______GG______AG
9. _1413_5_>_FP
CGAG___CT_________AT______GG______AG
10. _1413_7_>_FP
CGAG___CT_________AT______GG______AG
11. _Cabiria
___AG___CT_________AT______GG_________
12. _La_Montaña_Lot_8_Row_27_31_33
___AG___CT__________________GG_________
13. _UF668
CGAG___CT_________AT______GG______AG
14. _UF668
___AG___CT_________AT______GG_________
15. _UF_668_Fld#_118_Plt#_6
CGAGGGAGATAGAGATAGAGGGATCG___
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-01-077-4-13
___CCCCCTGGGTAACCACCCAGCTGGAG
2. _GC-01-077-4-13
___CCCCCTGGGTAACCACCCAGCTGGAG
3. _GC-01-077-4-13
___CC___CTGGGTAACCACCCAGCTGGAG
4. _GC-01-077-4-13
___CCCCCTGGGTAACCACCCAGCTGGAG
5. _GC-01-077-4-13
___CCCCCTGGGTAACCACCCAGCTGGAG
6. _1413_6
______CCCT___GT___CCAC______CTGG___
7. _1413_13
______CCCT___GT___CCAC______CTGG___
8. _1413_16_>_F
______CCCT___GT___CCAC______CTGG___
9. _1413_5_>_FP
______CCCT___GT___CCAC______CTGG___
10. _1413_7_>_FP
_________CT___GT___CCAC______CTGG___
11. _Cabiria
______CCCT_________CCAC______CTAG___
12. _La_Montaña_Lot_8_Row_27_31_33
______CCCT_________CC_________CTAG___
13. _UF668
______CCCT___GT___CCAC______CTAG___
14. _UF668
______CCCT_________CCAC______CTAG___
15. _UF_668_Fld#_118_Plt#_6
AGCCCC___GGACAACCACGG___AG___AG
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-01-077-4-13
AGCTCTGTAGGTGTGTACGGAACGCGCC
2. _GC-01-077-4-13
AGCTCTGTAGGTGTGTACGGAACGCGCC
3. _GC-01-077-4-13
AGCTCTGTAGGTGTGTACGGAACGCGCC
4. _GC-01-077-4-13
AGCTCTGTAGGTGTGTACGGAACGCGCC
5. _GC-01-077-4-13
AGCTCTGTAGGTGTGTACGGAACGCGCC
6. _1413_6
_________GT_____________________CG___CC
7. _1413_13
_________GT_____________________CG___CC
8. _1413_16_>_F
_________GT_____________________CG___CC
9. _1413_5_>_FP
_________GT_____________________CG___CC
10. _1413_7_>_FP
_________GT_____________________CG___CC
11. _Cabiria
_________GT_____________________CG___CC
12. _La_Montaña_Lot_8_Row_27_31_33
_________GT_____________________CG___CC
13. _UF668
_________GT_____________________CG___CC
14. _UF668
_________GT_____________________CG___CC
15. _UF_668_Fld#_118_Plt#_6
AG______ACAGACACACACCCAGCG___GG
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-01-077-4-13
CCAGTTGGCTAACTAGCTCTCCCTAAGT
2. _GC-01-077-4-13
CCAGTTGGCTAACTAGCTCTCCCTAAGT
3. _GC-01-077-4-13
CCAGTTGGCTAACTAGCTCTCCCTAAGT
4. _GC-01-077-4-13
CCAGTTGGCTAACTAGCTCTCCCTAAGT
5. _GC-01-077-4-13
CCAGTTGGCTAACTAGCTCTCCCTAAGT
6. _1413_6
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
7. _1413_13
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
8. _1413_16_>_F
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
9. _1413_5_>_FP
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
10. _1413_7_>_FP
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
11. _Cabiria
______TTGG______CT_______________AA___
12. _La_Montaña_Lot_8_Row_27_31_33
______TTGG______CT_______________AA___
13. _UF668
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
14. _UF668
______TTGG______CT_______________AA___
15. _UF_668_Fld#_118_Plt#_6
GGAGAAGGAGAAAGAG___AG___AGAAAC
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-01-077-4-13
AACCAGATCTTTTTCTGTCCGTCCTTAA
2. _GC-01-077-4-13
AACCAGATCTTTTTCTGTCCGTCCTTAA
3. _GC-01-077-4-13
AACCAGATCTTTTTCTGTCCGTCCTTAA
4. _GC-01-077-4-13
AACCAGATCTTTTTCTGTCCGTCCTTAA
5. _GC-01-077-4-13
AACCAGATCTTTTTCTGTCCGTCCTTAA
6. _1413_6
AA_________CT______CT______GTCC___AA
7. _1413_13
AA_________CT______CT______GTCC___AA
8. _1413_16_>_F
AA_________CT______CT______GTCC___AA
9. _1413_5_>_FP
AA_________CT______CT______GTCC___AA
10. _1413_7_>_FP
AA_________CT______CT______GTCC___AA
11. _Cabiria
AA__________________CT______GTCC___AA
12. _La_Montaña_Lot_8_Row_27_31_33
AA__________________CT______GTCC___AA
13. _UF668
AA_________CT______CT______GTCC___AA
14. _UF668
AA__________________CT______GTCC___AA
15. _UF_668_Fld#_118_Plt#_6
AAGGAG______AAAA___AC___AAGGAGAA
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96   
1. _GC-01-077-4-13
GGTTCTCTCGAGCTACAGACAGAAX_XX_X
2. _GC-01-077-4-13
GGTTCTCTCGAGCTACAGACAGAAX_XX_X
3. _GC-01-077-4-13
GGTTCTCTCGAGCTACAGACAGAAX_XX_X
4. _GC-01-077-4-13
GGTTCTCTCGAGCTACAGACAGAAX_XX_X
5. _GC-01-077-4-13
GGTTCTCTCGAGCTACAGACAGAAX_XX_X
6. _1413_6
___TT___CTCGAGCT_______________X_XX_X
7. _1413_13
___TT___CTCGAGCT_______________X_XX_X
8. _1413_16_>_F
___TT___CTCGAGCT_______________X_XX_X
9. _1413_5_>_FP
___TT___CTCGAGCT_______________X_XX_X
10. _1413_7_>_FP
___TT___CTCGAGCT_______________X_XX_X
11. _Cabiria
___TT___CTCGAG__________________X_XX_X
12. _La_Montaña_Lot_8_Row_27_31_33
___TT___CTCG_____________________X_XX_X
13. _UF668
___TT___CTCGGGCT_______________X_XX_X
14. _UF668
___TT___CTCGAG__________________X_XX_X
15. _UF_668_Fld#_118_Plt#_6
GGAAAGAGCGAGAGAC___ACAGAAX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._UF_668 GC-01-077-4-13
Location: Tree: 5
Notes: 5 > FP2
 Mars, 2018
2._UF_668 GC-01-077-4-13
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
3._UF_668 GC-01-077-4-13
Location: Tree: 7
Notes: 7 > FP3
 Mars, 2018
4._UF_668 GC-01-077-4-13
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
5._UF_668 GC-01-077-4-13
Location: Tree: 16
Notes: 16 > FP4
 Mars, 2018
6._UF_668
Location: 1413 6
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
7._UF_668
Location: 1413 13
 Dapeng Zhang, 2016
8._UF_668
Location: 1413 16 > F
 Dapeng Zhang, 2016
9._UF_668
Location: 1413 5 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
10._UF_668
Location: 1413 7 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica

11._UF_668
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016
12._UF_668
Location: La Montaña Lot 8 Row 27 31_33
 Dapeng Zhang, 2016
13._UF_668
 Dapeng Zhang, 2016
14._UF_668
 Dapeng Zhang, 2016

USDA-TARS United States of America

15._UF_668 UF 668_Fld#_118_Plt#_6
Location: Field: 118, Tree: 6
Notes: TARS_Cacao_collection
 Mars, 2018

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP497 30TcSNP521
31TcSNP529 32TcSNP534 33TcSNP547 34TcSNP560 35TcSNP561
36TcSNP577 37TcSNP591 38TcSNP602 39TcSNP606 40TcSNP619
41TcSNP645 42TcSNP653 43TcSNP689 44TcSNP701 45TcSNP702
46TcSNP723 47TcSNP731 48TcSNP751 49TcSNP776 50TcSNP799
51TcSNP823 52TcSNP836 53TcSNP860 54TcSNP872 55TcSNP878
56TcSNP891 57TcSNP894 58TcSNP899 59TcSNP917 60TcSNP929
61TcSNP944 62TcSNP953 63TcSNP994 64TcSNP998 65TcSNP999
66TcSNP1034 67TcSNP1041 68TcSNP1060 69TcSNP1062 70TcSNP1063
71TcSNP1075 72TcSNP1096 73TcSNP1111 74TcSNP1126 75TcSNP1144
76TcSNP1149 77TcSNP1156 78TcSNP1165 79TcSNP1175 80TcSNP1242
81TcSNP1253 82TcSNP1270 83TcSNP1309 84TcSNP1350 85TcSNP1383
86TcSNP1414 87TcSNP1439 88TcSNP1442 89TcSNP1458 90TcSNP1484
91TcSNP1520 92Tcm001s00947643 93Tcm002s20575712 94Tcm003s01336581 95Tcm003s07402719
96Tcm006s26664133