SNP Profiles of "TSA 644"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-04-034-2-16
CGGTATGGCCTTCCTTACGGTTTTGGAC
2. _GC-04-034-2-16
CGGTATGGCCTTCCTTACGGTTTTGGAC
3. _GC-04-034-2-16
CGGTATGGCCTTCCTTACGGTTTTGGAC
4. _GC-04-034-2-16
CGGTATGGCCTTCCTTACGGTTTTGGAC
5. _GC-04-034-2-16
CGGTATGGCCTTCCTTACGGTTTTGGAC
6. _GC-08-174-4-17
CCGTAAAACCTTCCCTCCGTTTATGGCC
7. _GC-08-174-4-17
CCGTAAAACCTTCCCTCCGTTTATGGCC
8. _GC-08-174-4-17
CGGTATGGCCTTCCTTACGGTTTTGGAC
9. _GC-08-174-4-17
CGGTATGGCCTTCCTTACGGTTTTGGAC
10. _GC-08-174-4-17
CGGTATGGCCTTCCTTACGGTTTTGGAC
11. _GC-08-175-4-18
CCGTAAAACCTTCCCTCCGTTTATGGCC
12. _GC-08-175-4-18
CCGTAAAACCTTCCCTCCGTTTATGGCC
13. _GC-08-175-4-18
CCGTAAAACCTTCCCTCCGTTTATGGCC
14. _GC-08-175-4-18
CGGTATGGCCTTCCTTACGGTTTTGGAC
15. _GC-08-175-4-18
CCGTAAAACCTTCCCTCCGTTTATGGCC
16. _4216_6
CG___AT_______________ACGGTT______AC
17. _4216_2_>_FP
CG___AT_______________ACGGTT______AC
18. _4216_3_>_FP
CG___AT_______________ACGGTT______AC
19. _4216_4_>_FP
CG___AT_______________ACGGTT______AC
20. _4216_7_>_FP
CG___AT_______________ACGGTT______AC
21. _La_Montaña_Lot_8,_Row_1__13_15
CG___AT_______________ACGGTT______AC
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-04-034-2-16
CCAGAGTTATAGGGAACCAGAGAACGAG
2. _GC-04-034-2-16
CCAGAGTTATAGGGAACCAGAGAACGAG
3. _GC-04-034-2-16
CCAGAGTTATAGGGAACCAGAGAACGAG
4. _GC-04-034-2-16
CCAGAGTTATAGGGAACCAGAGAACGAG
5. _GC-04-034-2-16
CCAGAGTTATAGGGAACCAGAGAACGAG
6. _GC-08-174-4-17
CCAGAGCCAAAGGGATCCAAAGAAGGAG
7. _GC-08-174-4-17
CCAGAGCCAAAGGGATCCAAAGAAGGAG
8. _GC-08-174-4-17
CCAGAGTTATAGGGAACCAGAGAACGAG
9. _GC-08-174-4-17
CCAGAGTTATAGGGAACCAGAGAACGAG
10. _GC-08-174-4-17
CCAGAGTTATAGGGAACCAGAGAACGAG
11. _GC-08-175-4-18
CCAGAGCCAAAGGGATCCAAAGAAGGAG
12. _GC-08-175-4-18
CCAGAGCCAAAGGGATCCAAAGAAGGAG
13. _GC-08-175-4-18
CCAGAGCCAAAGGGATCCAAAGAAGGAG
14. _GC-08-175-4-18
CCAGAGTTATAGGGAACCAGAGAACGAG
15. _GC-08-175-4-18
CCAGAGCCAAAGGGATCCAAAGAAGGAG
16. _4216_6
CCAG___TT_________AA______AG______AG
17. _4216_2_>_FP
CCAG___TT_________AA______AG______AG
18. _4216_3_>_FP
CCAG___TT_________AA______AG______AG
19. _4216_4_>_FP
CCAG___TT_________AA______AG______AG
20. _4216_7_>_FP
CCAG___TT_________AA______AG______AG
21. _La_Montaña_Lot_8,_Row_1__13_15
CCAG___TT_________AA______AG_________
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-04-034-2-16
AAACCTAAGGGGGGACCCAGCTAAAAAA
2. _GC-04-034-2-16
AAACCTAAGGGGGGACCCAGCTAAAAAA
3. _GC-04-034-2-16
AAACCTAAGGGGGGACCCAGCTAAAAAA
4. _GC-04-034-2-16
AAACCTAAGGGGGGACCCAGCTAAAAAA
5. _GC-04-034-2-16
AAACCTAAGGGGGGACCCAGCTAAAAAA
6. _GC-08-174-4-17
ACACCTAAGGAGCGACCCAATTAAAAAA
7. _GC-08-174-4-17
ACACCTAAGGAGCGACCCAATTAAAAAA
8. _GC-08-174-4-17
AAACTTAAGGGGGGACCCAGCTAAAAAA
9. _GC-08-174-4-17
AAACCTAAGGGGGGACCCAGCTAAAAAA
10. _GC-08-174-4-17
AAACCTAAGGGGGGACCCAGCTAAAAAA
11. _GC-08-175-4-18
ACACCTAAGGAGCG___CCAATTAAAAAA
12. _GC-08-175-4-18
ACACCTAAGGAGCGACCCAATTAAAAAA
13. _GC-08-175-4-18
ACACCTAAGGAGCGACCCAATTAAAAAA
14. _GC-08-175-4-18
AAACCTAAGGGGGGACCCAGCTAAAAAA
15. _GC-08-175-4-18
ACACCTAAGGAGCGACCCAATTAAAAAA
16. _4216_6
___ACCT___GG___GGAC______CTAA______
17. _4216_2_>_FP
___ACCT___GG___GGAC______CTAA______
18. _4216_3_>_FP
___ACCT___GG___GGAC______CTAA______
19. _4216_4_>_FP
___ACCT___GG___GGAC______CTAA______
20. _4216_7_>_FP
___ACCT___GG___GGAC______CTAA______
21. _La_Montaña_Lot_8,_Row_1__13_15
___ACCT_________GGAA______CTAG______
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-04-034-2-16
TTCTGGAGTTGGTTCCCGAACCCCCTCG
2. _GC-04-034-2-16
TTCTGGAGTTGGTTCCCGAACCCCCTCG
3. _GC-04-034-2-16
TTCTGGAGTTGGTTCCCGAACCCCCTCG
4. _GC-04-034-2-16
TTCTGGAGTTGGTTCCCGAACCCCCTCG
5. _GC-04-034-2-16
TTCTGGAGTTGGTTCCCGAACCCCCTCG
6. _GC-08-174-4-17
TTTTGTAATTGTTTCCCCAACGCGCTCG
7. _GC-08-174-4-17
TTTTGTAATTGTTTCCCCAACGCGCTCG
8. _GC-08-174-4-17
TTCTGGAGTTGGTTCCCGAACCCCCTCG
9. _GC-08-174-4-17
TTCTGGAGTTGGTTCCCGAACCCCCTCG
10. _GC-08-174-4-17
TTCTGGAGTTGGTTCCCGAACCCCCTCG
11. _GC-08-175-4-18
TTTTGTAATTGTTTCCCCAACGCGCTCG
12. _GC-08-175-4-18
TTTTGTAATTGTTTCCCCAACGCGCTCG
13. _GC-08-175-4-18
TTTTGTAATTGTTTCCCCAACGCGCTCG
14. _GC-08-175-4-18
TTCTGGAGTTGGTTCCCGAACCCCCTCG
15. _GC-08-175-4-18
TTTTGTAATTGTTTCCCCAACGCGCTCG
16. _4216_6
______GG_____________________CC___CT___
17. _4216_2_>_FP
______GG_____________________CC___CT___
18. _4216_3_>_FP
______GG_____________________CC___CT___
19. _4216_4_>_FP
______GG_____________________CC___CT___
20. _4216_7_>_FP
______GG_____________________CC___CT___
21. _La_Montaña_Lot_8,_Row_1__13_15
______GG_____________________CC___CT___
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-04-034-2-16
GGCCCGCCATCTAACCTTCCTTAGGGAA
2. _GC-04-034-2-16
GGCCCGCCATCTAACCTTCCTTAGGGAA
3. _GC-04-034-2-16
GGCCCGCCATCTAACCTTCCTTAGGGAA
4. _GC-04-034-2-16
GGCCCGCCATCTAACCTTCCTTAGGGAA
5. _GC-04-034-2-16
GGCCCGCCATCTAACCTTCCTTAGGGAA
6. _GC-08-174-4-17
GGCTCGCCATCTAACCCTCCTTAGGGTT
7. _GC-08-174-4-17
GGCTCGCCATCTAACCCTCCTTAGGGTT
8. _GC-08-174-4-17
GGCCCGCCATCTAACCTTCCTTAGGGAA
9. _GC-08-174-4-17
GGCCCGCCATCTAACCTTCCTTAGGGAA
10. _GC-08-174-4-17
GGCCCGCCATCTAACCTTCCTTAGGGAA
11. _GC-08-175-4-18
GGCTCGCCATCTAACCCTCCTTAGGG___
12. _GC-08-175-4-18
GGCTCGCCATCTAACCCTCCTTAGGGTT
13. _GC-08-175-4-18
GGCTCGCCATCTAACCCTCCTTAGGGTT
14. _GC-08-175-4-18
GGCCCGCCATCTAACCTTCCTTAGGGAA
15. _GC-08-175-4-18
GGCTCGCCATCTAACCCTCCTTAGGGTT
16. _4216_6
___CCCG___ATCTAA_________TTAG___AA
17. _4216_2_>_FP
___CCCG___ATCTAA_________TTAG___AA
18. _4216_3_>_FP
___CCCG___ATCTAA_________TTAG___AA
19. _4216_4_>_FP
___CCCG___ATCTAA_________TTAG___AA
20. _4216_7_>_FP
___CCCG___ATCTAA_________TTAG___AA
21. _La_Montaña_Lot_8,_Row_1__13_15
___CCCG______CT_______________AG___AA
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-04-034-2-16
CTGGTTCCCTCTCTTTACGTTTTTCCAG
2. _GC-04-034-2-16
CTGGTTCCCTCTCTTTACGTTT___CCAG
3. _GC-04-034-2-16
CTGGTTCCCTCTCTTTACGTTTTTCCAG
4. _GC-04-034-2-16
CTGGTTCCCTCTCTTTACGTTTTTCCAG
5. _GC-04-034-2-16
CTGGTTCCCTCTCTTTACGTTTTTCCAG
6. _GC-08-174-4-17
TTGGTTCTCTCTTTGTACGTCT___CCAG
7. _GC-08-174-4-17
TTGGTTCTCTCTTTGTACGTCT___CCAG
8. _GC-08-174-4-17
CTGGTTCCCTCTCTTTACGTTTTTCCAG
9. _GC-08-174-4-17
CTGGTTCCCTCTCTTTACGTTTTTCCAG
10. _GC-08-174-4-17
CTGGTTCCCTCTCTTT___GTTTTTCCAG
11. _GC-08-175-4-18
TTGGTTCTCTCTTTGTACGTCT___CCAG
12. _GC-08-175-4-18
TTGGTTCTCTCTTTGTACGTCT___CCAG
13. _GC-08-175-4-18
TTGGTTCTCTCTTTGTACGTCT___CCAG
14. _GC-08-175-4-18
CTGGTTCCCTCTCTTTACGTTTTTCCAG
15. _GC-08-175-4-18
TTGGTTCTCTCTTTGTACGTCT___CCAG
16. _4216_6
_________CC______CT______GTTT___CC___
17. _4216_2_>_FP
_________CC______CT______GTTT___CC___
18. _4216_3_>_FP
_________CC______CT______GTTT___CC___
19. _4216_4_>_FP
_________CC______CT______GTTT___CC___
20. _4216_7_>_FP
_________CC______CT______GTTT___CC___
21. _La_Montaña_Lot_8,_Row_1__13_15
__________________CT______GTTT___CC___
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95    
1. _GC-04-034-2-16
CTCCTTCCAGCCCCAACCAGCCX_XX_XX_X
2. _GC-04-034-2-16
CTCCTTCCAGCCCCAACCAGCCX_XX_XX_X
3. _GC-04-034-2-16
CTCCTTCCAGCCCCAACCAGCCX_XX_XX_X
4. _GC-04-034-2-16
CTCCTTCCAGCCCCAACCAGCCX_XX_XX_X
5. _GC-04-034-2-16
CTCCTTCCAGCCCCAACCAGCCX_XX_XX_X
6. _GC-08-174-4-17
CCCCCCCGAGCTCCAAACAGACX_XX_XX_X
7. _GC-08-174-4-17
CCCCCCCGAGCTCCAAACAGACX_XX_XX_X
8. _GC-08-174-4-17
CTCCTTCCAGCCCCAACCAGCCX_XX_XX_X
9. _GC-08-174-4-17
CTCCTTCCAGCCCCAACCAGCCX_XX_XX_X
10. _GC-08-174-4-17
CTCCTTCCAGCCCCAACCAGCCX_XX_XX_X
11. _GC-08-175-4-18
CCCCCCCGAGCTCCAAACAGACX_XX_XX_X
12. _GC-08-175-4-18
CCCCCCCGAGCTCCAAACAGACX_XX_XX_X
13. _GC-08-175-4-18
CCCCCCCGAGCTCCAAACAGACX_XX_XX_X
14. _GC-08-175-4-18
CTCCTTCCAGCCCCAACCAGCCX_XX_XX_X
15. _GC-08-175-4-18
CCCCCCCGAGCTCCAAACAGACX_XX_XX_X
16. _4216_6
CT___TTCCAGCC_______________X_XX_XX_X
17. _4216_2_>_FP
CT___TTCCAGCC_______________X_XX_XX_X
18. _4216_3_>_FP
CT___TTCCAGCC_______________X_XX_XX_X
19. _4216_4_>_FP
CT___TTCCAGCC_______________X_XX_XX_X
20. _4216_7_>_FP
CT___TTCCAGCC_______________X_XX_XX_X
21. _La_Montaña_Lot_8,_Row_1__13_15
CT___TTCCAG__________________X_XX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._TSA_644 GC-04-034-2-16
Location: Tree: 2
Notes: 2 > FP1
 Mars, 2018
2._TSA_644 GC-04-034-2-16
Location: Tree: 3
Notes: 3 > FP2
 Mars, 2018
3._TSA_644 GC-04-034-2-16
Location: Tree: 4
Notes: 4 > FP4
 Mars, 2018
4._TSA_644 GC-04-034-2-16
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
5._TSA_644 GC-04-034-2-16
Location: Tree: 7
Notes: 7 > FP3
 Mars, 2018
6._TSA_644 GC-08-174-4-17
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
7._TSA_644 GC-08-174-4-17
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
8._TSA_644 GC-08-174-4-17
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
9._TSA_644 GC-08-174-4-17
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
10._TSA_644 GC-08-174-4-17
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
11._TSA_644 GC-08-175-4-18
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
12._TSA_644 GC-08-175-4-18
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
13._TSA_644 GC-08-175-4-18
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
14._TSA_644 GC-08-175-4-18
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
15._TSA_644 GC-08-175-4-18
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
16._TSA_644
Location: 4216 6
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
17._TSA_644
Location: 4216 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
18._TSA_644
Location: 4216 3 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
19._TSA_644
Location: 4216 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
20._TSA_644
Location: 4216 7 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica

21._TSA_644
Location: La Montaña Lot 8, Row 1 13_15
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP521 30TcSNP529
31TcSNP534 32TcSNP547 33TcSNP560 34TcSNP561 35TcSNP577
36TcSNP591 37TcSNP602 38TcSNP606 39TcSNP619 40TcSNP645
41TcSNP653 42TcSNP689 43TcSNP701 44TcSNP702 45TcSNP723
46TcSNP731 47TcSNP751 48TcSNP776 49TcSNP799 50TcSNP823
51TcSNP836 52TcSNP860 53TcSNP872 54TcSNP878 55TcSNP891
56TcSNP894 57TcSNP899 58TcSNP917 59TcSNP929 60TcSNP944
61TcSNP953 62TcSNP994 63TcSNP998 64TcSNP999 65TcSNP1034
66TcSNP1041 67TcSNP1060 68TcSNP1062 69TcSNP1063 70TcSNP1075
71TcSNP1096 72TcSNP1111 73TcSNP1126 74TcSNP1144 75TcSNP1149
76TcSNP1156 77TcSNP1165 78TcSNP1175 79TcSNP1242 80TcSNP1253
81TcSNP1270 82TcSNP1309 83TcSNP1350 84TcSNP1383 85TcSNP1414
86TcSNP1439 87TcSNP1442 88TcSNP1458 89TcSNP1484 90TcSNP1520
91Tcm001s00947643 92Tcm002s20575712 93Tcm003s01336581 94Tcm003s07402719 95Tcm006s26664133