SNP Profiles of "GU 136 /H"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
2. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
3. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
4. _GC-03-019-2-08
GGGGAT___CCTTCCTTAATTTTAAGGAA
5. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
6. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
7. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTT___GGAA
8. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
9. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
10. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
11. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
12. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAA___TTAAGGAA
13. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
14. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
15. _GC-03-019-2-08
GGGGATGGCCTTCCTTAATTTTAAGGAA
16. _GC-03-19-2-8
GG___ATGGGGAACCAAAAAAAATTGGAA
17. _3208_1
GG___AT_______________AATTTT______AA
18. _3208_2
GG___AT_______________AATTTT______AA
19. _3208_3
GG___AT_______________AATTTT______AA
20. _3208_4
GG___AT_______________AATTTT______AA
21. _3208_5
GG___AT_______________AATTTT______AA
22. _3208_6
GG___AT_______________AATTTT______AA
23. _3208_8
GG___AT_______________AATTTT______AA
24. _3208_11
GG___AT_______________AATTTT______AA
25. _3208_12
GG___AT_______________AA___TT______AA
26. _3208_13
GG___AT_______________AATTTT______AA
27. _3208_16
GG___AT_______________AATTTT______AA
28. _3208_10_>_F
GG___AT_______________AATTTT______AA
29. _3208_14_>_F
GG___AT_______________AATTTT______AA
30. _3208_7_>_FP
GG___AT_______________AATTTT______AA
31. _3208_9_>_FP
GG___AT_______________AATTTT______AA
32. _RUQ_221
_______________TTCC___AATTTT___GGAA
33. _RUQ_221
GG___AT_______________AATTTT______AA
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
2. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
3. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
4. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
5. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGG___TTCCGG
6. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
7. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
8. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
9. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
10. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
11. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
12. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
13. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
14. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
15. _GC-03-019-2-08
CCGGGGCCAAGGGGAATTGGGGTTCCGG
16. _GC-03-19-2-8
GGGGGGGGTTGGGGAAAAGGGGTTGG___
17. _3208_1
CCGG___CC_________AA______GG______GG
18. _3208_2
CCGG___CC_________AA______GG______GG
19. _3208_3
CCGG___CC_________AA______GG______GG
20. _3208_4
CCGG___CC_________AA______GG______GG
21. _3208_5
CCGG___CC_________AA_______________GG
22. _3208_6
CCGG___CC_________AA______GG______GG
23. _3208_8
CCGG___CC_________AA______GG______GG
24. _3208_11
CCGG___CC_________AA______GG______GG
25. _3208_12
CCGG___CC_________AA______GG______GG
26. _3208_13
CCGG___CC_________AA______GG______GG
27. _3208_16
CCGG___CC_________AA______GG______GG
28. _3208_10_>_F
CCGG___CC_________AA______GG______GG
29. _3208_14_>_F
CCGG___CC_________AA______GG______GG
30. _3208_7_>_FP
CCGG___CC_________AA______GG______GG
31. _3208_9_>_FP
CCGG___CC_________AA______GG______GG
32. _RUQ_221
CCGG___CC___GGGGAA____________CCGG
33. _RUQ_221
CCGG___CC_________AA______GG______GG
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
2. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
3. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
4. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
5. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
6. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
7. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
8. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
9. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
10. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
11. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
12. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
13. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
14. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
15. _GC-03-019-2-08
___CCAACCGGGGGGCCCCCCAACCGGAA
16. _GC-03-19-2-8
AACCAA___GGCCGGCCCCGG___GG___GG
17. _3208_1
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
18. _3208_2
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
19. _3208_3
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
20. _3208_4
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
21. _3208_5
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
22. _3208_6
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
23. _3208_8
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
24. _3208_11
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
25. _3208_12
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
26. _3208_13
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
27. _3208_16
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
28. _3208_10_>_F
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
29. _3208_14_>_F
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
30. _3208_7_>_FP
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
31. _3208_9_>_FP
______AACC___GG___CCCC______CCGG___
32. _RUQ_221
______AACC___GG___CCCCCC___CC______
33. _RUQ_221
______AACC___GG___CCCC______CCAA___
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
2. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
3. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
4. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
5. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
6. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
7. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
8. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
9. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
10. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
11. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
12. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
13. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
14. _GC-03-019-2-08
AACC___GGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
15. _GC-03-019-2-08
AACCCTGGAAGGTTTTAAGG___GGCCCC
16. _GC-03-19-2-8
AA______CCAACCAAAAAACCGGCC___GG
17. _3208_1
_________GG_____________________GG___CC
18. _3208_2
_________GG_____________________GG___CC
19. _3208_3
_________GG_____________________GG___CC
20. _3208_4
_________GG_____________________GG___CC
21. _3208_5
_________GG_____________________GG___CC
22. _3208_6
_________GG_____________________GG___CC
23. _3208_8
_________GG_____________________GG___CC
24. _3208_11
_________GG_____________________GG___CC
25. _3208_12
_________GG_____________________GG___CC
26. _3208_13
_________GG_____________________GG___CC
27. _3208_16
_________GG_____________________GG___CC
28. _3208_10_>_F
_________GG_____________________GG___CC
29. _3208_14_>_F
_________GG_____________________GG___CC
30. _3208_7_>_FP
_________GG_____________________GG___CC
31. _3208_9_>_FP
_________GG_____________________GG___CC
32. _RUQ_221
______CCGGAA______TTAA______GGCCCC
33. _RUQ_221
_________GG_____________________GG___CC
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
2. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
3. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
4. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
5. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
6. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
7. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
8. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
9. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
10. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
11. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
12. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
13. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
14. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
15. _GC-03-019-2-08
CCGGCCGGCCAACCAACCTTCCCCGGGG
16. _GC-03-19-2-8
GGGGGGGGGGAAGGAA___AA___GGGGCC
17. _3208_1
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
18. _3208_2
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
19. _3208_3
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
20. _3208_4
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
21. _3208_5
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
22. _3208_6
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
23. _3208_8
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
24. _3208_11
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
25. _3208_12
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
26. _3208_13
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
27. _3208_16
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
28. _3208_10_>_F
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
29. _3208_14_>_F
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
30. _3208_7_>_FP
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
31. _3208_9_>_FP
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
32. _RUQ_221
___-_______________AACC______CC___GG
33. _RUQ_221
______CCGG___AACCAA_________CCGG___
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
2. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
3. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
4. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
5. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
6. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
7. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
8. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
9. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCC___TTTT___
10. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
11. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
12. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
13. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
14. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
15. _GC-03-019-2-08
AACCGGTTCCTTCCCCTTCCTTTTTT___
16. _GC-03-19-2-8
AAGGGG______AAGG___AA___AAAAAAAC
17. _3208_1
AA_________CC______CC______TTTT______
18. _3208_2
AA_________CC______CC______TTTT______
19. _3208_3
AA_________CC______CC______TTTT______
20. _3208_4
AA_________CC______CC______TTTT______
21. _3208_5
AA_________CC______CC______TTTT______
22. _3208_6
AA_________CC______CC______TTTT______
23. _3208_8
AA_________CC______CC______TTTT______
24. _3208_11
AA_________CC______CC______TTTT______
25. _3208_12
AA_________CC______CC______TTTT______
26. _3208_13
AA_________CC______CC______TTTT______
27. _3208_16
AA_________CC______CC______TTTT______
28. _3208_10_>_F
AA_________CC______CC______TTTT______
29. _3208_14_>_F
AA_________CC______CC______TTTT______
30. _3208_7_>_FP
AA_________CC______CC______TTTT______
31. _3208_9_>_FP
AA_________CC______CC_________TT______
32. _RUQ_221
______GGTT__________________TT___TT___
33. _RUQ_221
AA_________CC______CC______TTTT___CC
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96   
1. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
2. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
3. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
4. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
5. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
6. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
7. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
8. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
9. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
10. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
11. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
12. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
13. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
14. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
15. _GC-03-019-2-08
GGTTCCCCGGGGCCCCGGAAGGCCX_XX_X
16. _GC-03-19-2-8
GGAAGGGGCCGGGGCC___AAGGCCX_XX_X
17. _3208_1
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
18. _3208_2
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
19. _3208_3
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
20. _3208_4
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
21. _3208_5
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
22. _3208_6
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
23. _3208_8
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
24. _3208_11
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
25. _3208_12
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
26. _3208_13
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
27. _3208_16
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
28. _3208_10_>_F
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
29. _3208_14_>_F
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
30. _3208_7_>_FP
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
31. _3208_9_>_FP
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X
32. _RUQ_221
______CCCCGGGG__________________X_XX_X
33. _RUQ_221
___TT___CCGGGGCC_______________X_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
2._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
3._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018
4._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
5._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
6._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
7._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 7
Notes: 7 > FP4
 Mars, 2018
8._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 8
Notes: 8
 Mars, 2018
9._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 9
Notes: 9 > FP1
 Mars, 2018
10._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 10
Notes: 10 > FP2
 Mars, 2018
11._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 11
Notes: 11
 Mars, 2018
12._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 12
Notes: 12
 Mars, 2018
13._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 13
Notes: 13
 Mars, 2018
14._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 14
Notes: 14 > FP3
 Mars, 2018
15._GU_136_/H GC-03-019-2-08
Location: Tree: 16
Notes: 16
 Mars, 2018
16._GU_136_/H GC-03-19-2-8
Location: Field: 3, Block: 2, Rep: 8, Tree: 1
Notes: MCCS_Structure_refs_above_0.9membership
 Mars, 2018
17._GU_136_/H
Location: 3208 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
18._GU_136_/H
Location: 3208 2
 Dapeng Zhang, 2016
19._GU_136_/H
Location: 3208 3
 Dapeng Zhang, 2016
20._GU_136_/H
Location: 3208 4
 Dapeng Zhang, 2016
21._GU_136_/H
Location: 3208 5
 Dapeng Zhang, 2016
22._GU_136_/H
Location: 3208 6
 Dapeng Zhang, 2016
23._GU_136_/H
Location: 3208 8
 Dapeng Zhang, 2016
24._GU_136_/H
Location: 3208 11
 Dapeng Zhang, 2016
25._GU_136_/H
Location: 3208 12
 Dapeng Zhang, 2016
26._GU_136_/H
Location: 3208 13
 Dapeng Zhang, 2016
27._GU_136_/H
Location: 3208 16
 Dapeng Zhang, 2016
28._GU_136_/H
Location: 3208 10 > F
 Dapeng Zhang, 2016
29._GU_136_/H
Location: 3208 14 > F
 Dapeng Zhang, 2016
30._GU_136_/H
Location: 3208 7 > FP
 Dapeng Zhang, 2016
31._GU_136_/H
Location: 3208 9 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

32._GU_136_/H RUQ 221
 Dapeng Zhang, 2014
33._GU_136_/H RUQ 221
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP497 30TcSNP521
31TcSNP529 32TcSNP534 33TcSNP547 34TcSNP560 35TcSNP561
36TcSNP577 37TcSNP591 38TcSNP602 39TcSNP606 40TcSNP619
41TcSNP645 42TcSNP653 43TcSNP689 44TcSNP701 45TcSNP702
46TcSNP723 47TcSNP731 48TcSNP751 49TcSNP776 50TcSNP799
51TcSNP823 52TcSNP836 53TcSNP860 54TcSNP872 55TcSNP878
56TcSNP891 57TcSNP894 58TcSNP899 59TcSNP917 60TcSNP929
61TcSNP944 62TcSNP953 63TcSNP994 64TcSNP998 65TcSNP999
66TcSNP1034 67TcSNP1041 68TcSNP1060 69TcSNP1062 70TcSNP1063
71TcSNP1075 72TcSNP1096 73TcSNP1111 74TcSNP1126 75TcSNP1144
76TcSNP1149 77TcSNP1156 78TcSNP1165 79TcSNP1175 80TcSNP1242
81TcSNP1253 82TcSNP1270 83TcSNP1309 84TcSNP1350 85TcSNP1383
86TcSNP1414 87TcSNP1439 88TcSNP1442 89TcSNP1458 90TcSNP1484
91TcSNP1520 92Tcm001s00947643 93Tcm002s20575712 94Tcm003s01336581 95Tcm003s07402719
96Tcm006s26664133