SNP Profile of "UF 29"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _Cabiria
CGATCCGTCTACAACCATAGACCTCGAC
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _Cabiria
CTAAGGGGCTCTGGTTAGATCCGTCTAC
 29 30 31 32           
1. _Cabiria
CTCTCGAGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X

 Key

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica

Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP32 3TcSNP144 4TcSNP150 5TcSNP151
6TcSNP193 7TcSNP230 8TcSNP242 9TcSNP372 10TcSNP429
11TcSNP529 12TcSNP534 13TcSNP577 14TcSNP591 15TcSNP619
16TcSNP645 17TcSNP723 18TcSNP872 19TcSNP891 20TcSNP917
21TcSNP929 22TcSNP994 23TcSNP1062 24TcSNP1075 25TcSNP1165
26TcSNP1253 27TcSNP1270 28TcSNP1350 29TcSNP1414 30TcSNP1442
31TcSNP1458 32TcSNP1484