SNP Profile of "EET 400 [ECU]"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _Cabiria
GGATACGTCTCCAGCCAAGGAGACCTGG
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _Cabiria
GGACCTAAGGCGCTCTCGAATTAACCGG
 29 30 31 32 33 34 35        
1. _Cabiria
CTGTTTACTTCCAGX_XX_XX_XX_XX_XX_XX_X

 Key

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica

1._EET_400_[ECU]
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP32 3TcSNP144 4TcSNP150 5TcSNP151
6TcSNP193 7TcSNP230 8TcSNP242 9TcSNP372 10TcSNP429
11TcSNP469 12TcSNP529 13TcSNP534 14TcSNP560 15TcSNP577
16TcSNP591 17TcSNP619 18TcSNP645 19TcSNP723 20TcSNP872
21TcSNP891 22TcSNP917 23TcSNP929 24TcSNP953 25TcSNP994
26TcSNP998 27TcSNP1060 28TcSNP1062 29TcSNP1165 30TcSNP1253
31TcSNP1270 32TcSNP1350 33TcSNP1442 34TcSNP1458 35TcSNP1484