SNP Profiles matching JA-47

 Show/Hide Profiles

 Key

 1234567891011121314
_Input profile
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTAGTTCTCT
1._GC-08-284-8-56
ATAACTCCAGAGCTCTCCCTAGTTCTCT
2._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
3._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
4._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
5._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
6._JA_4_/7_[POU]
ATAACTCC____CCCTAG_CT_
7._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
8._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
9._UF_29
ATAACTAC____CCCC__CT_
10._UF_29
ATAACTAC____CCCC__CT_
11._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
12._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
13._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
14._COCA_3310_/3_[CHA]
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
15._COCA_3310_/3_[CHA]
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
16._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
17._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
18._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
19._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
20._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
21._UF_29
ATAACTAC____CCCCAG_CT_
22._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
23._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
24._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
25._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
26._EET_94_[ECU]
ATAACTCC____CCCCAG_CT_
27._UF_29
ATACCTAC_____CCAG_CT_
28._COCA_3310_/3_[CHA]
ATACCTAC____CCCCAG_CT_
29._UF_29
ATACCTAC____CCCCAG_CT_
30._RUQ_383
ATACCTCC____CCCTGG_CT_
31._EET_58_[ECU]
ATACCTCC____CCCTAG_CT_
32._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
33._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
34._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
35._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
36._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
37._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
38._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
39._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
40._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
41._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
42._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
43._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
44._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
45._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
46._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
47._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
48._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
49._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
50._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
51._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
52._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
53._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
54._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
55._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
56._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
57._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
58._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
59._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
60._EET_95_[ECU]
ATAACTCC____CCCTGG_CT_
 1516171819202122232425262728
_Input profile
ATACAAAGCGGGGGCTAGCTGGATATCC
1._GC-08-284-8-56
ATACAAAGCGGGGGCTAGCTGGATATCC
2._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG____ATAT_
3._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG____ATAT_
4._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG____ATAT_
5._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG____ATAT_
6._JA_4_/7_[POU]
___AG__GG____ATAT_
7._UF_29
___AG__GG____ATAT_
8._UF_29
___AG__GG____ATAT_
9._UF_29
___AG__GG____ATAT_
10._UF_29
___AG__GG____ATAT_
11._UF_29
___AG__GG____ATAT_
12._UF_29
___AG__GG____ATAT_
13._UF_29
___AG__GG____ATAT_
14._COCA_3310_/3_[CHA]
___AG__GG____ATAT_
15._COCA_3310_/3_[CHA]
___AG__GG____ATAT_
16._UF_29
___AG__GG____ATAT_
17._UF_29
___AG__GG____ATAT_
18._UF_29
___AG__GG____ATAT_
19._UF_29
___AG__GG____ATAT_
20._UF_29
___AG__GG____ATAT_
21._UF_29
___AG__GG____ATAT_
22._EET_94_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
23._EET_94_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
24._EET_94_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
25._EET_94_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
26._EET_94_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
27._UF_29
___AG__GG____ATAT_
28._COCA_3310_/3_[CHA]
___AG__GG____ATAT_
29._UF_29
___AG__GG____ATAT_
30._RUQ_383
___AG__GG____ATAT_
31._EET_58_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
32._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
33._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
34._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
35._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
36._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
37._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
38._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
39._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
40._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
41._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
42._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
43._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
44._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
45._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
46._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
47._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
48._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
49._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
50._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
51._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
52._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
53._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
54._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
55._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
56._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
57._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
58._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
59._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
60._EET_95_[ECU]
___AG__GG____ATAT_
 2930313233343536373839404142
_Input profile
GGATTTGTAGCGCCAAGTGGTTAGCTAG
1._GC-08-284-8-56
GGATTTGTAGCGCCAAGTGGTTAGCTAG
2._JA_4_/7_[POU]
GGAT___CG_AAGT__AG__
3._JA_4_/7_[POU]
GGAT___CG_AAGT__AG__
4._JA_4_/7_[POU]
GGAT___CG_AAGT__AG__
5._JA_4_/7_[POU]
GGAT___CG_AAGT__AG__
6._JA_4_/7_[POU]
GGAT___CG_AAGT__AG__
7._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
8._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
9._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
10._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
11._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
12._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
13._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
14._COCA_3310_/3_[CHA]
GGAT___CG_AGGT__AG__
15._COCA_3310_/3_[CHA]
GGAT___CG_AGGT__AG__
16._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
17._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
18._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
19._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
20._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
21._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
22._EET_94_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
23._EET_94_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
24._EET_94_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
25._EET_94_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
26._EET_94_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
27._UF_29
GG____CG__GT__AG__
28._COCA_3310_/3_[CHA]
GGAT___CG_AGGT__AG__
29._UF_29
GGAT___CG_AGGT__AG__
30._RUQ_383
GGAT___CG_AGGT__AG__
31._EET_58_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
32._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
33._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
34._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
35._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
36._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
37._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
38._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
39._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
40._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
41._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
42._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
43._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
44._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
45._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
46._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
47._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
48._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
49._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
50._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
51._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
52._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
53._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
54._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
55._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
56._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
57._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
58._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
59._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
60._EET_95_[ECU]
GGAT___CG_AGGT__AG__
 4344454647484950515253545556
_Input profile
CGGGTTCTAGAGAACTACGGAGTTTTCT
1._GC-08-284-8-56
CGGGTTCTAGAGAACTACGGAGTTTTCT
2._JA_4_/7_[POU]
___CT_________CT
3._JA_4_/7_[POU]
___CT_________CT
4._JA_4_/7_[POU]
___CT_________CT
5._JA_4_/7_[POU]
___CT_________CT
6._JA_4_/7_[POU]
___CT_________CT
7._UF_29
___CT_________CT
8._UF_29
___CT_________CT
9._UF_29
___CT_________CT
10._UF_29
___CT_________CT
11._UF_29
___CT_________CT
12._UF_29
___CT_________CT
13._UF_29
___CT_________CT
14._COCA_3310_/3_[CHA]
___CT_________CT
15._COCA_3310_/3_[CHA]
___CT_________CT
16._UF_29
___CT_________CT
17._UF_29
_____________CT
18._UF_29
___CT_________CT
19._UF_29
___CT_________CT
20._UF_29
___CT_________CT
21._UF_29
___CT_________CT
22._EET_94_[ECU]
___CT_________CT
23._EET_94_[ECU]
___CT_________CT
24._EET_94_[ECU]
___CT_________CT
25._EET_94_[ECU]
___CT_________CT
26._EET_94_[ECU]
___CT_________CT
27._UF_29
___CT_________CT
28._COCA_3310_/3_[CHA]
___CT_________CT
29._UF_29
___CT_________CT
30._RUQ_383
___CT_________CT
31._EET_58_[ECU]
___CT_________CT
32._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
33._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
34._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
35._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
36._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
37._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
38._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
39._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
40._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
41._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
42._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
43._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
44._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
45._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
46._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
47._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
48._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
49._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
50._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
51._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
52._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
53._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
54._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
55._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
56._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
57._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
58._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
59._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
60._EET_95_[ECU]
___CT_________CT
 5758596061626364656667686970
_Input profile
CTTTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGGAG
1._GC-08-284-8-56
CTTTAGCCCTCTACCGGGCCAAGTGGAG
2._JA_4_/7_[POU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
3._JA_4_/7_[POU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
4._JA_4_/7_[POU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
5._JA_4_/7_[POU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
6._JA_4_/7_[POU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
7._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
8._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
9._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
10._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
11._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
12._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
13._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
14._COCA_3310_/3_[CHA]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
15._COCA_3310_/3_[CHA]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
16._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
17._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
18._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
19._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
20._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
21._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
22._EET_94_[ECU]
CT__CG_CTACCG_CCAAGTGG_
23._EET_94_[ECU]
CT__CG_CTACCG_CCAAGTGG_
24._EET_94_[ECU]
CT__CG_CTACCG_CCAAGTGG_
25._EET_94_[ECU]
CT__CG_CTACCG_CCAAGTGG_
26._EET_94_[ECU]
CT__CG_CTACCG_CCAAGTGG_
27._UF_29
_____CTACCG_CCAA_GG_
28._COCA_3310_/3_[CHA]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
29._UF_29
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGG_
30._RUQ_383
CT__CG_CTCCCG_CCAAGTGG_
31._EET_58_[ECU]
CT__CG_CTCCCG_CCAAGTGG_
32._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
33._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
34._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
35._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
36._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
37._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
38._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
39._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
40._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
41._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
42._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
43._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
44._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
45._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
46._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
47._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
48._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
49._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
50._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
51._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
52._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
53._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
54._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
55._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
56._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
57._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
58._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
59._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
60._EET_95_[ECU]
CT__CC_CTACCG_CCAAGTGT_
 7172737475767778798081828384
_Input profile
TTCCAGCTACAGAAACAAACCGCCAACC
1._GC-08-284-8-56
TTCCAGCTACAGAAACAAACCGCCAACC
2._JA_4_/7_[POU]
__AGCT_____ACCG___
3._JA_4_/7_[POU]
__AGCT_____ACCG___
4._JA_4_/7_[POU]
__AGCT_____ACCG___
5._JA_4_/7_[POU]
__AGCT_____ACCG___
6._JA_4_/7_[POU]
__AGCT_____ACCG___
7._UF_29
__AGCT_____ACCG___
8._UF_29
__AGCT_____ACCG___
9._UF_29
__AGCT_____ACCG___
10._UF_29
__AGCT_____ACCG___
11._UF_29
__AGCT_____ACCG___
12._UF_29
__AGCT_____ACCG___
13._UF_29
__AGCT_____ACCG___
14._COCA_3310_/3_[CHA]
__AGCT_____ACCG___
15._COCA_3310_/3_[CHA]
__AGCT_____ACCG___
16._UF_29
__AGCT_____ACCG___
17._UF_29
__AGCT_____ACCG___
18._UF_29
__AGCT_____ACCG___
19._UF_29
__AGCT_____ACCG___
20._UF_29
__AGCT_____ACCG___
21._UF_29
__AGCT_____ACCG___
22._EET_94_[ECU]
__AGCT_____ACCG___
23._EET_94_[ECU]
__AGCT_____ACCG___
24._EET_94_[ECU]
__AGCT_____ACCG___
25._EET_94_[ECU]
__AGCT_____ACCG___
26._EET_94_[ECU]
__AGCT_____ACCG___
27._UF_29
__AACT_____ACCG___
28._COCA_3310_/3_[CHA]
__AACT_____ACCG___
29._UF_29
__AACT_____ACCG___
30._RUQ_383
__AGCT_____ACCG___
31._EET_58_[ECU]
__AGCT_____ACCG___
32._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
33._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
34._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
35._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
36._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
37._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
38._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
39._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
40._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
41._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
42._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
43._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
44._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
45._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
46._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
47._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
48._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
49._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
50._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
51._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
52._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
53._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
54._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
55._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
56._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
57._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
58._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
59._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
60._EET_95_[ECU]
__AGTT_____ACCG___
 8586878889909192939495   
_Input profile
CTTTCTTTAGCTCCGTCTAAGGX_XX_XX_X
1._GC-08-284-8-56
CTTTCTTTAGCTCCGTCTAAGGX_XX_XX_X
2._JA_4_/7_[POU]
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
3._JA_4_/7_[POU]
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
4._JA_4_/7_[POU]
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
5._JA_4_/7_[POU]
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
6._JA_4_/7_[POU]
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
7._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
8._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
9._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
10._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
11._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
12._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
13._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
14._COCA_3310_/3_[CHA]
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
15._COCA_3310_/3_[CHA]
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
16._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
17._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
18._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
19._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
20._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
21._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
22._EET_94_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
23._EET_94_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
24._EET_94_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
25._EET_94_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
26._EET_94_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
27._UF_29
CTTT____CCGTCT__X_XX_XX_X
28._COCA_3310_/3_[CHA]
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
29._UF_29
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
30._RUQ_383
CTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
31._EET_58_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
32._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
33._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
34._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
35._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
36._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
37._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
38._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
39._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
40._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
41._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
42._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
43._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
44._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
45._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
46._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
47._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
48._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
49._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
50._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
51._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
52._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
53._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
54._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
55._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
56._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
57._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
58._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
59._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X
60._EET_95_[ECU]
TTTTCT_AG_CCGTCT__X_XX_XX_X

Input profile: JA_4_/7_[POU] GC-08-284-8-56

 
Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018

1._JA_4_/7_[POU] GC-08-284-8-56

identical
95 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: Tree: 3
Notes: 3
 Mars, 2018

2._JA_4_/7_[POU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8856 1
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

3._JA_4_/7_[POU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8856 7
 Dapeng Zhang, 2016

4._JA_4_/7_[POU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8856 6
 Dapeng Zhang, 2016

5._JA_4_/7_[POU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8856 5
 Dapeng Zhang, 2016

6._JA_4_/7_[POU]

identical
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8856 3
 Dapeng Zhang, 2016

7._UF_29

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 7
 Dapeng Zhang, 2016

8._UF_29

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 10
 Dapeng Zhang, 2016

9._UF_29

94.9 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 12
 Dapeng Zhang, 2016

10._UF_29

94.9 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 9 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

11._UF_29

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 6 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

12._UF_29

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 4 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

13._UF_29

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 14 > F
 Dapeng Zhang, 2016

14._COCA_3310_/3_[CHA]

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5230 2 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

15._COCA_3310_/3_[CHA]

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 5230 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

16._UF_29

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 16
 Dapeng Zhang, 2016

17._UF_29

94.9 %
39 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 2
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

18._UF_29

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 3
 Dapeng Zhang, 2016

19._UF_29

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 15
 Dapeng Zhang, 2016

20._UF_29

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 8
 Dapeng Zhang, 2016

21._UF_29

95 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 1115 13
 Dapeng Zhang, 2016

22._EET_94_[ECU]

92.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

23._EET_94_[ECU]

92.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 9
 Dapeng Zhang, 2016

24._EET_94_[ECU]

92.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 8
 Dapeng Zhang, 2016

25._EET_94_[ECU]

92.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 7
 Dapeng Zhang, 2016

26._EET_94_[ECU]

92.5 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8346 6
 Dapeng Zhang, 2016

27._UF_29

90.6 %
32 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

28._COCA_3310_/3_[CHA]

91.3 %
40 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 6B E371 T2
 Dapeng Zhang, 2016

29._UF_29

91.3 %
40 shared markers

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

30._EET_58_[ECU] RUQ_383

91.3 %
40 shared markers

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R), United Kingdom
 Dapeng Zhang, 2016

31._EET_58_[ECU]

91.3 %
40 shared markers

International Cocoa Genebank, Trinidad (ICG,T), Trinidad and Tobago
Location: 6B F465 T10
 Dapeng Zhang, 2016

32._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 7
 Dapeng Zhang, 2016

33._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 3
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016

34._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 6
 Dapeng Zhang, 2016

35._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 14
 Dapeng Zhang, 2016

36._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 8
 Dapeng Zhang, 2016

37._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 2
 Dapeng Zhang, 2016

38._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 11
 Dapeng Zhang, 2016

39._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 13
 Dapeng Zhang, 2016

40._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 17
 Dapeng Zhang, 2016

41._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 1
 Dapeng Zhang, 2016

42._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 3
 Dapeng Zhang, 2016

43._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 9
 Dapeng Zhang, 2016

44._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 4
 Dapeng Zhang, 2016

45._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 5
 Dapeng Zhang, 2016

46._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 6
 Dapeng Zhang, 2016

47._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 7
 Dapeng Zhang, 2016

48._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 9
 Dapeng Zhang, 2016

49._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 9
 Dapeng Zhang, 2016

50._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 10
 Dapeng Zhang, 2016

51._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8819 10
 Dapeng Zhang, 2016

52._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 8
 Dapeng Zhang, 2016

53._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 12 > F
 Dapeng Zhang, 2016

54._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 6
 Dapeng Zhang, 2016

55._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 8354 7
 Dapeng Zhang, 2016

56._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 14
 Dapeng Zhang, 2016

57._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 15
 Dapeng Zhang, 2016

58._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 16
 Dapeng Zhang, 2016

59._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 1 > FP
 Dapeng Zhang, 2016

60._EET_95_[ECU]

90 %
40 shared markers

Mars Center for Cocoa Science, Brazil
Location: 3106 11 > F
 Dapeng Zhang, 2016

 

 Key to SNP Markers

1TcSNP1075 2TcSNP1350 3TcSNP534 4TcSNP591 5TcSNP42
6TcSNP418 7TcSNP702 8TcSNP1096 9TcSNP1060 10TcSNP1165
11TcSNP429 12TcSNP75 13TcSNP891 14TcSNP122 15TcSNP316
16TcSNP521 17TcSNP860 18TcSNP1062 19TcSNP836 20TcSNP878
21TcSNP929 22TcSNP413 23TcSNP653 24TcSNP1149 25TcSNP174
26TcSNP32 27TcSNP372 28TcSNP448 29TcSNP872 30TcSNP953
31TcSNP1034 32TcSNP1175 33TcSNP1111 34TcSNP577 35TcSNP90
36TcSNP998 37TcSNP150 38TcSNP28 39TcSNP751 40TcSNP1484
41TcSNP602 42TcSNP561 43TcSNP894 44TcSNP1063 45TcSNP1126
46TcSNP1270 47TcSNP606 48TcSNP329 49TcSNP689 50TcSNP944
51TcSNP1242 52TcSNP1383 53TcSNP547 54TcSNP776 55TcSNP1309
56TcSNP151 57TcSNP1520 58TcSNP799 59TcSNP899 60TcSNP226
61TcSNP1439 62TcSNP1442 63TcSNP193 64TcSNP25 65TcSNP364
66TcSNP144 67TcSNP230 68TcSNP560 69TcSNP723 70TcSNP731
71TcSNP701 72TcSNP1041 73TcSNP645 74TcSNP917 75Tcm003s01336581
76Tcm003s07402719 77Tcm001s00947643 78Tcm006s26664133 79Tcm002s20575712 80TcSNP529
81TcSNP1458 82TcSNP60 83TcSNP430 84TcSNP823 85TcSNP619
86TcSNP994 87TcSNP1144 88TcSNP1156 89TcSNP469 90TcSNP999
91TcSNP242 92TcSNP1253 93TcSNP1414 94TcSNP154 95TcSNP240