SNP Profiles of "CC 137"   View Data

 Key

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. _GC-01-134-7-11
GGGGATGGTTCCCCCTACGGCTATGGAA
2. _1711_1
GG_____________________CCGTCT______AC
3. _GC-01-134-7-11
GGGG___AGCCCTACCTCCGTCTATGGAC
4. _1711_6
GG___TT_______________CCGTCT______AC
5. _GC-01-134-7-11
GGGGTTAGCCCTACCTCCGTCTATGGAC
6. _1711_2
GG___TT_______________CCGTCT______AC
7. _GC-01-134-7-11
GGGGTTAGCCCTACCTCCGTCTATGGAC
8. _1711_4
GG___AT_______________ACGGCT______AA
9. _GC-01-134-7-11
GGGGTTAGCCCTACCTCCGTCTATGGAC
10. _1711_5
GG___TT_______________CCGTCT______AC
11. _Cabiria
GG___TT_______________CCGT_________AC
12. _RUQ_1637
GG___TT_______________CCGTCT______AC
13. _RUQ_1637
_______________CTAC___CCGTCT___GGAC
14. _RUQ_1637
GGCCTTAGGGAGACAGCCACAGATGGAC
15. _MITC-000809
GGCCTTAGGGAGACAGCCACAGATGGAC
 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. _GC-01-134-7-11
GGAGGGCCAAAGAGATCCAGGGAACGAA
2. _1711_1
CCAA___CT_________AA______GG______AG
3. _GC-01-134-7-11
CCAAGGCTATAGAGAACTAGGGATCCAG
4. _1711_6
CCAA___CT_________AA______GG______AG
5. _GC-01-134-7-11
CCAAGGCTATAGAGAACTAGGGATCCAG
6. _1711_2
CCAA___CT_________AA______GG______AG
7. _GC-01-134-7-11
CCAAGGCTATAGAGAACTAGGGATCCAG
8. _1711_4
GGAG___CC_________AT______GG______AA
9. _GC-01-134-7-11
CCAAGGCTATAGAGAACTAGGGATCCAG
10. _1711_5
CCAA___CT_________AA______GG______AG
11. _Cabiria
___AA___CT__________________GG______AG
12. _RUQ_1637
CCAA___CT_________AA______GG______AG
13. _RUQ_1637
CCAA___CT___AGAGAA____________CCAG
14. _RUQ_1637
GGAAGGAGATAGAGAAAGAGGGATGG___
15. _MITC-000809
GGAAGGAGATAGAGAAAGAGGGATGG___
 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. _GC-01-134-7-11
___ACCCCTGGGTAACCCCCTAGCCAAGG
2. _1711_1
______CCCT___TT___CCCC______CTGG___
3. _GC-01-134-7-11
___CCCCCTGGTTAACCCCCCAGCTGGAA
4. _1711_6
______CCCT___TT___CCCC______CTGG___
5. _GC-01-134-7-11
___CCCCCTGGTTAACCCCCCAGCTGGAA
6. _1711_2
______CCCT___TT___CCCC______CTGG___
7. _GC-01-134-7-11
___CCCCCTGGTTAACCCCCCAGCTGGAA
8. _1711_4
______CCCT___GT___CCCC______CCAA___
9. _GC-01-134-7-11
___CCCCCTGGTTAACCCCCCAGCTGGAA
10. _1711_5
______CCCT___TT___CCCC______CTGG___
11. _Cabiria
______CCCT___TT___CC_________CTAG___
12. _RUQ_1637
______CCCT___TT___CCCC______CTAG___
13. _RUQ_1637
______CC-___TT___CCCCCC___CT______
14. _RUQ_1637
AGCCCC___GGAAAACCCCGG___AG___GG
15. _MITC-000809
AGCCCC___GGAAAACCCCGG___AG___GG
 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1. _GC-01-134-7-11
AATTCCGTGGTTGTGTACGG___CCCGCC
2. _1711_1
_________GG_____________________GG___CC
3. _GC-01-134-7-11
AGTTCTGGGGGTTTGTACGGAAGGCCCC
4. _1711_6
_________GG_____________________GG___CC
5. _GC-01-134-7-11
AGTTCTGGGGGTTTGTACGGAAGGCCCC
6. _1711_2
_________GG_____________________GG___CC
7. _GC-01-134-7-11
AGTTCTGGGGGTTTGTACGGAAGGCCCC
8. _1711_4
_________GT_____________________CC___CC
9. _GC-01-134-7-11
AGTTCTGGGGGTTTGTACGGAAGGCCCC
10. _1711_5
_________GG_____________________GG___CC
11. _Cabiria
_________GG_____________________GG___CC
12. _RUQ_1637
_________GG_____________________GG___CC
13. _RUQ_1637
______TTGGGG______GTAC______GGCCCC
14. _RUQ_1637
AA______CCGGACAAACACCCAGCC___GG
15. _MITC-000809
AA______CCGGACAAACACCCAGCC___GG
 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
1. _GC-01-134-7-11
CCGGTTGGCTAACCAACTCTCGCTAAGG
2. _1711_1
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
3. _GC-01-134-7-11
CCAGTTGGCTAACTAGTTTTCCCTAAGT
4. _1711_6
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
5. _GC-01-134-7-11
CCAGTTGGCTAACTAGTTTTCCCTAAGT
6. _1711_2
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
7. _GC-01-134-7-11
CCAGTTGGCTAACTAGTTTTCCCTAAGT
8. _1711_4
______TTGG___AACCAA_________CTAA___
9. _GC-01-134-7-11
CCAGTTGGCTAACTAGTTTTCCCTAAGT
10. _1711_5
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
11. _Cabiria
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
12. _RUQ_1637
______TTGG___AACTAG_________CTAA___
13. _RUQ_1637
___AA_______________AGTT______CT___GT
14. _RUQ_1637
GGAGAAGGAGAAAGAG___AA___AGAAAC
15. _MITC-000809
GGAGAAGGAGAAAGAG___AA___AGAAAC
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. _GC-01-134-7-11
AACCAGTTCTTTTTCCGTACGTCTTTAA
2. _1711_1
AA_________CT______CT______TTCC___AA
3. _GC-01-134-7-11
AACCAGATCTTTTTCTGTCCTTCCTTAA
4. _1711_6
AA_________CT______CT______TTCC___AA
5. _GC-01-134-7-11
AACCAGATCTTTTTCTGTCCTTCCTTAA
6. _1711_2
AA_________CT______CT______TTCC___AA
7. _GC-01-134-7-11
AACCAGATCTTTTTCTGTCCTTCCTTAA
8. _1711_4
AA_________CT______CC______GTCT___AA
9. _GC-01-134-7-11
AACCAGATCTTTTTCTGTCCTTCCTTAA
10. _1711_5
AA_________CT______CT______TTCC___AA
11. _Cabiria
AA_________CT______CT______TT______AA
12. _RUQ_1637
AA_________CT______CT______TTCC___AA
13. _RUQ_1637
______AGAT__________________TT___CT___
14. _RUQ_1637
AAGGAG______AAAA___AC___AAGGAGAA
15. _MITC-000809
AAGGAG______AAAA___AC___AAGGAGAA
 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96   
1. _GC-01-134-7-11
GGTTCTCTGGGGCTCCAGCCAGAAX_XX_X
2. _1711_1
___TT___CTCGAGCT_______________X_XX_X
3. _GC-01-134-7-11
GGTTCTCTCGAGCTACAGAAAAAAX_XX_X
4. _1711_6
___TT___CTCGAGCT_______________X_XX_X
5. _GC-01-134-7-11
GGTTCTCTCGAGCTACAGAAAAAAX_XX_X
6. _1711_2
___TT___CTCGAGCT_______________X_XX_X
7. _GC-01-134-7-11
GGTTCTCTCGAGCTACAGAAAAAAX_XX_X
8. _1711_4
___TT___CTGGGGCT_______________X_XX_X
9. _GC-01-134-7-11
GGTTCTCTCGAGCTACAGAAAAAAX_XX_X
10. _1711_5
___TT___CTCGAGCT_______________X_XX_X
11. _Cabiria
___TT___CTGG_____________________X_XX_X
12. _RUQ_1637
___TT___CT___AGCT_______________X_XX_X
13. _RUQ_1637
______CTCTCGAG__________________X_XX_X
14. _RUQ_1637
GGAAAGAGCCAGAGAC___AAAAAAX_XX_X
15. _MITC-000809
GGAAAGAGCCAGAGAC___AAAAAAX_XX_X

 Key

Mars Center for Cocoa Science Brazil

1._CC_137 GC-01-134-7-11
Location: Tree: 4
Notes: 4
 Mars, 2018
2._CC_137
Location: 1711 1
 Dapeng Zhang, 2016
3._CC_137 GC-01-134-7-11
Location: Tree: 1
Notes: 1
 Mars, 2018
4._CC_137
Location: 1711 6
 Dapeng Zhang, 2016
5._CC_137 GC-01-134-7-11
Location: Tree: 5
Notes: 5
 Mars, 2018
6._CC_137
Location: 1711 2
 Dapeng Zhang, 2016
Population Assignment: 
 Dapeng Zhang, 2016
7._CC_137 GC-01-134-7-11
Location: Tree: 2
Notes: 2
 Mars, 2018
8._CC_137
Location: 1711 4
 Dapeng Zhang, 2016
9._CC_137 GC-01-134-7-11
Location: Tree: 6
Notes: 6
 Mars, 2018
10._CC_137
Location: 1711 5
 Dapeng Zhang, 2016

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica

11._CC_137
Location: Cabiria
 Dapeng Zhang, 2016

International Cocoa Quarantine Centre, Reading (ICQC,R) United Kingdom

12._CC_137 RUQ 1637
 Dapeng Zhang, 2016
13._CC_137 RUQ 1637
 Dapeng Zhang, 2014
14._CC_137 RUQ 1637
Notes: Reading_Collection
 Mars, 2018

USDA-SHRS United States of America

15._CC_137 MITC-000809
 Mars, 2018

  Key to SNP Markers

1TcSNP25 2TcSNP28 3TcSNP32 4TcSNP42 5TcSNP60
6TcSNP75 7TcSNP90 8TcSNP122 9TcSNP144 10TcSNP150
11TcSNP151 12TcSNP154 13TcSNP174 14TcSNP193 15TcSNP226
16TcSNP230 17TcSNP240 18TcSNP242 19TcSNP316 20TcSNP329
21TcSNP364 22TcSNP372 23TcSNP413 24TcSNP418 25TcSNP429
26TcSNP430 27TcSNP448 28TcSNP469 29TcSNP497 30TcSNP521
31TcSNP529 32TcSNP534 33TcSNP547 34TcSNP560 35TcSNP561
36TcSNP577 37TcSNP591 38TcSNP602 39TcSNP606 40TcSNP619
41TcSNP645 42TcSNP653 43TcSNP689 44TcSNP701 45TcSNP702
46TcSNP723 47TcSNP731 48TcSNP751 49TcSNP776 50TcSNP799
51TcSNP823 52TcSNP836 53TcSNP860 54TcSNP872 55TcSNP878
56TcSNP891 57TcSNP894 58TcSNP899 59TcSNP917 60TcSNP929
61TcSNP944 62TcSNP953 63TcSNP994 64TcSNP998 65TcSNP999
66TcSNP1034 67TcSNP1041 68TcSNP1060 69TcSNP1062 70TcSNP1063
71TcSNP1075 72TcSNP1096 73TcSNP1111 74TcSNP1126 75TcSNP1144
76TcSNP1149 77TcSNP1156 78TcSNP1165 79TcSNP1175 80TcSNP1242
81TcSNP1253 82TcSNP1270 83TcSNP1309 84TcSNP1350 85TcSNP1383
86TcSNP1414 87TcSNP1439 88TcSNP1442 89TcSNP1458 90TcSNP1484
91TcSNP1520 92Tcm001s00947643 93Tcm002s20575712 94Tcm003s01336581 95Tcm003s07402719
96Tcm006s26664133